Hoe Bolivia met behulp van landbouw armoede bestrijdt

Door Redactie Wakibi op 30-10-2017

Hoe Bolivia met behulp van landbouw armoede bestrijdt bron: het Borgenproject

Dit is Deel 2 van 2 over Bolivia. Zie ook: Hoe ze in Bolivia omgaan met mensen met een handicap


Het Land for Agricultural Development Project
 

© Borgenproject


Het Land for Agricultural Development Project in Bolivia stelde meer dan 150.000 hectare ter beschikking aan arme boeren en inheemse mensen. Daardoor steeg het gemiddelde gezinsinkomen met 39%.

Het programma duurde zeven jaar en was oorspronkelijk gericht op de decentralisatie van de landbouwmarkt, zodat arme boeren en inheemsen grondaankopen konden doen.

In de loop van het project heeft de veranderende markt de grondprijzen echter onbetaalbaar gemaakt, en werd het programma uitgebreid met leasing, deelpacht regelingen, met technische assistentie bij het op de markt brengen van hun producten, en met het investeren in landbouw en vee.

Het programma van 15 miljoen Amerikaanse dollar stimuleerde ook de betrokkenheid van vrouwen. Vrouwen namen deel aan opleidingsprogramma’s die gericht waren op landbouw- en administratieve vaardigheden. Op de einddatum was de betrokkenheid van vrouwen gestegen tot 38%.
 


© habitatforhumanity


De stijging van 39% van het gemiddelde gezinsinkomen is te danken aan 2.891 families die begunstigers waren van het programma, en ook aan de investeringen die werden gedaan in vee, landbouw en boslandbouwsystemen. Dit heeft bijgedragen aan het behoud van het niveau van levensonderhoud van gezinnen. Op termijn kan daarmee de generatiecyclus van armoede worden afgesloten.

Het “Implementation Completion and Result Report” van 12 maart 2015 verklaarde dat de inzet van de Boliviaanse regering om extreme armoede uit te roeien en de positie inheemse mensen te versterken, zeker heeft bijgedragen aan het succes van het programma.

Toen president Morales in 2006 aan de macht kwam maakte hij het verdelen van landbouwgrond aan arme landloze boeren, en aan inheemse mensen, tot een van zijn prioriteiten. Inheemse mensen worstelden echter nog om te overleven als gevolg van de privatisering van de handel in grond.

Morales drukte zijn dankbaarheid uit aan de medewerking van de Wereldbank aan de New Country Partnership Strategy 2012-2015 (Engelstalig). Hij verklaarde “dat het tijd is om economische macht te geven aan sociale bewegingen, vooral in plattelandsgebieden die we in de afgelopen tijd aan hun lot hebben overgelaten”.

 

Door smeltende gletsjers kan de watervoorziening ernstig in gevaar komen
 

© humanosphere


Slechte toegang tot water en extreme armoede zijn in het Bolivia vandaag dringende redenen om Bolivia te ontvluchten. De gletsjers van de Andes smelten buitensporig. Volgens de meeste schattingen zullen ze tegen het eind van de eeuw allemaal gesmolten zijn. Dertig procent van de 2,3 miljoen mensen uit El Alto en La Paz is voor hun watervoorziening afhankelijk van deze gletsjers.

 

Duurzaam Bolivia levert een belangrijke bijdrage
 

Bolivia heeft ruim 10 miljoen inwoners. Daarvan leeft drieënvijftig procent in armoede. Bolivia heeft een lager bruto nationaal product (BNP) dan andere Zuid-Amerikaanse landen, als gevolg van problemen met duurzaamheid. Sustainable Bolivia in Cochabamba werkt samen met 36 lokale organisaties om het milieu en economische duurzaamheid te verbeteren.


© Borgenproject


Het belangrijkste doel is het beveiligen van menselijk en financieel kapitaal voor organisaties in Bolivia, om op te kunnen bloeien, en dat vervolgens terug te geven aan de gemeenschap.

Sustainable Bolivia stelt studenten en mensen met een beroep in staat om vrijwilliger te worden en Spaans of Quechua te leren, een taal die in grote gebieden in Zuid-Amerika wordt gesproken. Alle opbrengsten van de taalscholen van Sustainable Bolivia gaan naar projecten die de gemeenschap ten goede komen.

Een van de lokale organisaties waar Duurzame Bolivia mee samenwerkt is Alerta Verde, een organisatie die bijdraagt ​​aan het behoud van het milieu. Er wordt ook samengewerkt met Bolivia Digna , een op onderwijs gebaseerde organisatie die onderwijs gebruikt om kinderen en jongeren te helpen in achterblujvende gemeenschappen. En met Mano a Mano, een organisatie die scholen en gezondheidsklinieken bouwt in gemarginaliseerde gemeenschappen.

Duurzaam Bolivia heeft sinds vele jaren het leven van velen verbeterd. In verklaringen van vrijwilligers van Sustainable Bolivia en van Bolivianen die direct bij het project zijn betrokken, wordt Duurzaam Bolivia beschreven als “een geweldige vrijwilligersgemeenschap”, en als “een rijke bron” voor de plaatselijke gemeenschap van Cochabamba”.

 

Wie in Bolivia wilt u helpen?
 

Maak kennis met deze leningvragers

Redactie Wakibi – Hansjelle Dijkstra