A loan of € 1000 helps to buy items in her store such as chips, breads, noodles, canned goods, condiments etc.

Teresita

Sta. Rosa, Nueva Ecija, Filipijnen / Winkel

Verkoop

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Teresita

Teresita is a 53-year-old resident of Sta. Rosa, Nueva Ecija. She is happily married to Rolando and blessed with three children who are still pursuing their studies. She has been engaged in managing a convenience store for almost 11 years.

Teresita has been a good client with Alalay sa Kaunlaran Inc. (ASKI) for about four years and has been entrusted with a loan amounting to 50,000 PHP under the business loan program of ASKI. Her loan proceeds will be used to buy items in her store such as chips, breads, noodles, canned goods, condiments etc. to resell. Teresita's dream is to uplift the life of her family. She believes that with the help of Kiva and ASKI, her family will have a more convenient life.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

13 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

20 december 2019
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Alalay sa Kaunlaran (ASKI)
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 1.000,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Alalay sa Kaunlaran (ASKI)

Alalay sa Kaunlaran, Inc. (ASKI)

Beschrijving:
11 september 2011


Omdat Kiva de risiconotering van haar partners steeds wil laten stroken met het nieuwe en verbeterde risico-ratingsysteem, heeft zij deze instelling opnieuw beoordeeld.
Tijdens deze herbeoordeling verzamelden analisten actuele, operationele en financiële informatie over de instelling, en voerden gesprekken met belangrijke stafleden. 
Het nieuwe risico-ratingsystem van Kiva, waarbij nu ook halve sterren kunnen worden gegeven, maakt het mogelijk om ASKI een nauwkeuriger risiconotering te geven. Als gevolg hiervan is de ASKI risiconotering aangepast van 4 naar 3,5 sterren. 

Wij hebben een blog met meer informatie over het nieuwe en verbeterde risico-classificatie systeem van Kiva. Daar staat ook een grafiek met de consequenties hiervan voor de totale portefeulille van Kiva. Om dat te zien ga je naar de website: http://www.kiva.org/updates/kiva/2011/09/07/kiva-risk-ratings-now-with-half-stars.html.

ASKI is op de hoogte gesteld van de wijziging in hun risiconotering op de website van Kiva.


Originele Partnerbeschrijving

De organisatie ASKI werd opgericht in oktober 1986, het jaar van de geweldloze ‘EDSA People Power Revolution’ tegen president Marcos, toen sociale problemen als armoede en werkloosheid op grote schaal werden gevoeld. Een aantal leiders van ondernemingen in Nueva Ecija, gedreven door christelijk mededogen en enthousiasme, sloeg de handen ineen om een positief en krachtig antwoord op de problemen te bedenken en te zorgen voor een economische ommekeer: het stimuleren van micro-ondernemingen. Ze kozen ervoor om in hun eigen woonplaats - in Cabanatuan City - klein te beginnen. Met een bescheiden investering van P 460.000 ($ 21.905), geschonken door de Maranatha Trust van Australië, richtte de groep zich op kleine ondernemers en straathandelaren die de micro-economie gaande hielden, maar geen toegang hadden tot grote financiële instellingen. Uitgedaagd door hun missie en de inspanningen van andere ontwikkelings-NGO's, pakten de oprichters en managers door en boden een verregaande dienstverlening aan. Stap voor stap groeide de organisatie tot wat die nu is: een begrip in de eco-sociale ontwikkeling in Centraal-Luzon en nabijgelegen regio Alalay sa Kaunlaran, en een partner bij ontwikkelingsprocessen
ASKI werd op 23 maart 1987 officieel geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) onder de naam "Alalay sa Kaunlaran sa Gitnang Luzon, Incorporated" als een non-profit organisatie die zich rechtstreeks inzet voor de bevordering en ontwikkeling van micro-bedrijven tot kleine tot middelgrote bedrijven en de levering van sociale diensten. Officeel startten de activiteiten op 1 juli 1987. Van het startfonds van P 0,46 M zijn de investeringen van ASKI gegroeid tot een portefeuille van P 283,6 M in 2008. Van een klein speelveld, in Cabanatuan City, is het werkterrein van ASKI uitgebreid in andere provincies: in Centraal-Luzon en de aangrenzende regio's I en II. ASKI heeft momenteel, in het 21e jaar van haar bestaan, 21 vestigingen. Begonnen met een handvol verstrekte leningen biedt ASKI nu een breeds scala aan mogelijkheden voor kapitaalopbouw, andere coöperatieve regelingen en programma's die echt aansluiten bij de behoeften van cliënten, zoals gezondheids- en verzekeringsprogramma's en geldtransfers. En van een handvol klanten in 1987 is het bestand van ASKI gegroeid tot 51.298 klanten en instellingen.
Op 23 september 2004 heeft de Board of Trustees van ASKI een nieuwe naam vastgesteld: “Alalay sa Kaunlaran, Inc,”. Daarmee is dus de zin "Sa Gitnang Luzon" geschrapt, in lijn met de uitbreiding van het werkterrein in de gebieden I en II. Deze uitbreiding sluit aan bij de wens van ASKI's om de activiteiten te verbreden en het bereik te vergroten. Dit is ASKI’s bijdrage aan één van de Millennium Development Goals (MDG's), die de Filippijnse regering wil bereiken rond 2015: halvering van het aantal mensen dat in armoede leeft.
In 2005 heeft ASKI drie nieuwe vestigingen geopend: San Rafael (Bulacan), Santiago (Isabela) & Tuguegarao (Cagayan Valley). In 2006, opende ASKI filialen in Tayug, (Pangasinan), Paniqui (Tarlac), Angeles (Pampanga), Solano (Nueva Vizcaya), Urdaneta (Pangasinan), Cauayan (Isabela) en Roxas (Isabela). Een filiaal in Plaridel (Bulacan) werd in juli 2007 geopend, terwijl in mei 2008 een filiaal werd geopend in Tarlac, gevestigd in Concepcion. 
“ASKI Mutual Benefit Association (MBA)”, dat gezien kan worden als de eerste dochterorganisatie van ASKI, werd geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission op 21 juni 2006 en kreeg zijn licentie van de Commissie voor Verzekeringen op 1 juli 2007. ASKI MBA werd operationeel op 1 december 2007, en wil een zeer concurrerende, betrouwbare en duurzame organisatie worden, gebaseerd op het principe van wederzijds profijt. Het zal haar leden een uitgebreid programma aan micro-verzekeringen bieden en daarmee hun risico’s verkleinen en hun veiligheid vergroten. 
ASKI's droom om een eigen stichting te hebben, die zal zorgen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid werd eindelijk werkelijkheid op 23 juni 2008 toen de “ASKI Foundation, Inc” officieel werd geregistreerd. ASKI werkte al aan het vervullen van zijn maatschappelijke taak door niet alleen krediet te verstrekken aan de armen, maar ook uitgebreide programma’s te steunen op het gebied van gemeenschapsvorming zoals het verstrekken van beurzen, de sponsoring van crèches, voedselprogramma’s voor kinderen, gezondheidsprogramma’s voor senioren, bloedbanken, staaroperaties, tandartszorg, hulpverlening bij natuurrampen zoals tyfonen, donaties aan liefdadigheidsinstellingen en dergelijke. Toch wil ASKI door het oprichten van de eigen ‘ASKI Foundation’ nog meer specifiek aandacht geven aan het vervullen van haar maatschappelijke taak, d.w.z. een geïntegreerde aanpak van gemeenschapsvorming en sociale ontwikkeling, terwijl ASKI MFI vooral doet aan kredietverlening en stimulering van ondernemerschap. 

Meer informatie:

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

11 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

37.722
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 18.082.900,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

21% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

15,90%
Percentage achterstallige leningen

Het delinquentiepercentage (achterstallige betalingen) van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

delinquent (betalingsachterstand) tarief = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

47,07%
Leningen in risicozone

De risico rentevoet verwijst naar het percentage van de leningen die door deze veldpartner worden terugbetaald en die ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20.18%.

De risico rentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen kredietnemersdelinquentie en partnerdelinquentie. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20.18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

69,73%
Percentage niet-terugbetaalde leningen

Het wanbetalingspercentage is het percentage beëindigde leningen (die niet meer terugbetalen) die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is een meer betekenisvolle indicator voor het hoofdrisico "delinquentiegraad".
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,37%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%