De missie van Koningin Máxima

Door Michelle van der Burg op 26-4-2024

Impact van microkrediet

Waarom microkredieten

Koningin Máxima is een vrouw met een missie. Al vijftien jaar zet ze zich vol overgave in voor financiële inclusie: (kansarme) mensen helpen met geldzaken. Microkredieten zijn hier een belangrijk onderdeel van. Beeld:©Patrick van Katwijk

Het AD en het Parool reisden in het kielzog van de koningin mee naar Colombia, waar ze op werkbezoek ging. Daar sprak ze over haar successen én frustraties. (bron: Hoe koningin Máxima zich inzet voor financiële gezondheid wereldwijd: ‘Daar heeft ook Nederland profijt van’ | Het Parool)

Inclusieve financiering

Sinds 2009 werkt koningin Máxima via de Verenigde Naties aan wereldwijde inclusieve financiering: zoveel mogelijk mensen de kans geven een betaalrekening te openen, te sparen, (kunnen) lenen en zich te kunnen verzekeren. Een logische keus voor iemand die economie studeerde tijdens het Argentinië van de jaren tachtig. Daar leerde ze “dat goed omgaan met geld een belangrijk deel is voor een beter leven.” (bron: Máxima en het microkrediet | Wakibi). En dat is ook zo, want toegang tot financiële diensten helpt mensen o.a. bij het creëren van economische groei, het scheppen van werkgelegenheid, sociale ontwikkeling en zelfontplooiing. Maar het helpt mensen vooral om meer financieel weerbaar te worden. Eerder vertelde Máxima dat ze wil aanmoedigen “om huishoudens en gemeenschappen met lage inkomens, meer in het bijzonder vrouwen en kleine boeren, te blijven voorzien van passende financiële dienstverlening.” Een missie die Wakibi deelt.

Toegang tot financiële diensten

Het vergroten van financiële inclusie is hard nodig, omdat wereldwijd vooral de lage inkomensgroepen, vrouwen, kleine boeren en kleine ondernemers minder of geen toegang hebben tot bijvoorbeeld een bank- of spaarrekening of lening. Toch is er de laatste jaren flinke vooruitgang geboekt. De koningin zegt hierover “uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Wereldbank blijkt dat 80 procent van de wereldbevolking toegang heeft tot financiële diensten. Toen ik vijftien jaar geleden begon was dat percentage nog 40.” (bron: Hoe koningin Máxima zich inzet voor financiële gezondheid wereldwijd: ‘Daar heeft ook Nederland profijt van’ | Het Parool). Een verdubbeling waar de koningin, haar team en alle anderen die zich met dit issue bezighouden, terecht trots op mogen zijn.

Máxima en de microkredieten

Maar hoe zit het dan met de microkredieten? De koningin wordt vaak in één adem genoemd met de term microkredieten. Zij maakte het begrip van de kleine leningen met lage rentes groot in Nederland en droeg bij aan de bekendheid wereldwijd. Maar het is slechts een onderdeel van het bredere begrip financiële inclusie. In een interview met het Parool vertelt Koningin Máxima dan ook: “Dat veel mensen nog aan microkredieten denken bij mijn werk, is ook wel heel frustrerend.Het is het succes van de marketing, daar was ik me niet zo bewust van toen we begonnen. Maar het woord is blijven hangen en ook de vergelijking die we in het begin van het werk trokken: het is beter om mensen een hengel te geven dan een vis.” Zelfredzaamheid, daar gaat het om. Daarom is het ook helemaal niet zo erg dat nu veel meer mensen weten wat er met microkredieten kan worden bereikt.

Wakibi deelt de missie van onze koningin

Want ook Wakibi streeft naar armoedebestrijding en duurzame zelfredzaamheid door leningen te verstrekken aan ondernemers in ruim zeventig ontwikkelingslanden (Over Wakibi). Tachtig procent van de microkredieten van Wakibi gaat naar vrouwelijke ondernemers. Zo helpt Wakibi hen om economisch onafhankelijk en weerbaarder te worden. En het mooie is dat niet alleen de vrouwen zelf profiteren, maar ook hun omgeving deelt mee.

Zelf een lening verstrekken?

Koningin Máxima ging op bezoek bij ondernemers in Colombia. Wil jij ook een (vrouwelijke) Colombiaanse ondernemer een steuntje in de rug geven? Dat kan door zelf een lening te verstrekken: Ontdek projecten | Wakibi