Myanmar: land vol potentie en armoede

Door Redactie Wakibi op 7-4-2016

Impact van microkrediet

Waarom microkredieten

Ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Martijn Schenk schreef voor Wakibi een boeiende en mooie serie over ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Het tweede artikel in deze reeks geeft een beeld van Myanmar, een land vol potentie en armoede.

Myanmar ligt geografisch perfect tussen de groeiende economieën India en China in, heeft veel grondstoffen en de grond is uitermate geschikt voor intensieve landbouw. Daarnaast is het land een van de grootste landen in Zuid-Oost Azië met een bevolking van 53 miljoen inwoners. Maar toch is Myanmar een van de armste landen van deze regio. Hoe komt dit?


Platteland

Er is een duidelijke link tussen landbouw en armoede in Myanmar. De armoede in Myanmar is vooral geconcentreerd in de landelijke gebieden waar ongeveer zeventig procent van de populatie woont. Armoede is daar twee keer zo hoog vergeleken met stedelijke gebieden. Het grootste gedeelte van de rurale bevolking heeft grond in eigen bezit en gebruikt deze om te werken. De meerderheid gebruikt deze landbouwgrond om te voorzien in de eerste levensbehoeften. De grond die zij bezitten bestaat vaak uit minder dan twee hectaren.

Daarnaast doet vijftien procent van de populatie ongeschoold werk in de mijnbouw, handel of bouw. Omdat zij, in tegenstelling tot de mensen die zelfonderhoudend zijn, veel last hebben van schommelde voedselprijzen is de scheidslijn met de armoedegrens dun. 


Andere factoren
Er spelen ook nog andere factoren mee die zorgen voor armoede in Myanmar. Een daarvan is de grote droge zone in het midden van het land. De bodem is daar vaak zanderig, er valt weinig neerslag en juist in dit gebied is de bevolkingsdichtheid groot.

Ook overstromingen en plagen zorgen voor dalende landbouwopbrengsten en daardoor dus voor armoede. Deze tegenslagen hebben ongeveer invloed op acht procent van de totale productie. De preventie is steeds beter en het effect van deze verliezen wordt steeds verder teruggedrongen. Om de landbouwproductie verder te laten stijgen is het belangrijk dat deze kennis verder verspreid wordt.

Het land heeft daarnaast te maken met etnische conflicten. Plekken met grondstoffen worden bijvoorbeeld uitgebuit door andere groepen waardoor conflicten ontstaan. Daarnaast worden etnische groepen economisch, psychologisch en sociaal geïsoleerd doordat zij op moeilijk bereikbare plekken leven en niet vertegenwoordigd worden in de nationale politiek. Daarnaast is de huidige democratie nog erg jong. In 2011 werd het militaire bewind ingeruild voor een democratische samenleving.


Arbeidsverdeling
Verder is de arbeidsverdeling in Myanmar scheef. De armoede zou kunnen dalen als het beschikbare werk eerlijker wordt verdeeld en betaald. Als we uit gaan van een 44-urige werkweek werkt de groep met eerlijk betaalde banen 60 miljoen uur per week (!) te veel. Als deze overuren zouden worden uitbesteed aan nieuwe banen zouden er 1,34 miljoen extra banen gecreëerd worden.

Een ander probleem is dat veel werknemers onderbetaald worden. Volgens de UNDP kan een verhoging van de productiviteit leiden tot een verhoging van de salarissen. Al deze factoren leiden tot ongelijkheid op de markten en corruptie.

Armoedefuik
We kunnen dus stellen dat veel inwoners leven in een zogenaamde armoedefuik. Hiermee wordt een situatie bedoeld waarin mensen per definitie niet verwachten dat ze er economisch op vooruit zullen gaan. Het idee dat wat je vandaag doet een betere uitgangspositie voor morgen oplevert, gaat voor deze mensen niet op. De armen zitten hierdoor gevangen in situaties zonder uitzicht, waardoor de kans groot is dat zij arm blijven.

Een willekeurige boer in Myanmar gebruikt bijvoorbeeld zijn twee hectaren grond om kippen te houden. Hiermee onderhoudt hij zijn gezin. Doordat de prijs van kip tot onder de kostprijs is gedaald, heeft het geen zin om de producten te verkopen. Hierdoor maakt het gezin geen winst en hebben zij dus ook geen kapitaal om de grond meer winstgevend te maken. Dat wat hij vandaag doet, levert dus morgen geen betere situatie op. Het ontbreekt deze armen aan een bepaalde financiële ondergrens waardoor ze kwetsbaar zijn als onverwachte omstandigheden optreden. Daardoor is het lastig om uit de armoede te komen.

Maar stel nou dat deze zelfde boer in Myanmar een startbedrag geleend krijgt waarmee hij naast kippen ook varkens kan houden. Door de diversificatie van de veestapel is de boer hierdoor minder kwetsbaar voor een daling in de prijs van kippen omdat hij nu ook varkens heeft.
Hierdoor kan het gezin de winst verhogen terwijl het levensonderhoud op hetzelfde pijl blijft. Met deze winst kan vervolgens het geleende bedrag terug worden betaald en uiteindelijk worden geïnvesteerd in de groei van het agrarisch bedrijf.

Microkrediet als oplossing
Het startbedrag kan er in dat geval voor zorgen dat een bepaalde basis behouden blijft zodat mensen bij een tegenslag niet gelijk terugvallen in hun uitzichtloze situatie. Microkredieten zijn primair bedoeld om mensen uit een armoedefuik te krijgen. Het is dus een middel om de armste van de armen te helpen. En laat Myanmar ondanks haar potentieel enorm veel armoede gevallen hebben.

* Myanmar wordt ook aangeduid als Birma.


Redactie Wakibi 2016
© Tekst: Martijn Schenk
Foto's: Alex Swap, KX Studio & Paul Arps

Lees ook het eerste artikel in deze reeks: Armoede in El Salvador


 

Ook investeren in een toekomst voor ondernemers en bijdragen aan de ontwikkeling van de economie en de bestrijding van armoede? Via de projecten op www.wakibi.nl kunt u lokale ondernemers steunen in het opzetten van hun bedrijf en de opbouw van een zelfstandig bestaan. #www.wakibi.nl/projectenBronnen:
(1) www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview
(2) www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/myanmar
(3) http://borgenproject.org/poverty-myanmar/
(4) www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/myanmar
(5) www.se.undp.org/content/dam/sweden/Rapporter/A%20regional%20perspective%20on%20poverty%20in%20Myanmar.pdf
(6) Prof. Dr. Ir. Van Dijk, G. (2012) Microfinanciering in ontwikkelingslanden – laat mensen bouwen aan hun eigen bestaan. Nyenrode Business universiteit.
(7) http://borgenproject.org/poverty-myanmar/
(8) http://economics.mit.edu/files/5993