Social impact maken als bedrijf: zeven lessen van Maria van der Heijden

Door Laura Berger op 26-1-2023

Impact van microkrediet

Over Wakibi

socialimpact

Voor Wakibi staat social impact maken voorop. Wij doen dat met het uitlenen van microkredieten aan ondernemers. Maar wat is social impact maken eigenlijk? We gingen daarover in gesprek met Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland en oprichter van Women on Wings. In dit artikel zetten we Maria’s zeven lessen over social impact op een rij.

“Social impact vind ik de impact die je creëert op het welzijn van mensen, zowel in organisaties als de samenleving”, stelt Maria. Haar werkzaamheden staan geheel in het teken van social impact maken. Maria is directeur van MVO Nederland, een organisatie die de beweging naar een duurzamere economie wil stimuleren. Daarnaast richtte ze stichting Women on Wings op, die één miljoen banen wil creëren voor vrouwen op het platteland van India.

Les 1: Doe iets waar je affiniteit mee hebt

Maria is Women on Wings begonnen, omdat het helpen van vrouwen in India haar na aan het hart ligt. Niet winst en geld, maar iets toevoegen aan de wereld en een goede voorouder zijn, vormen haar beweegredenen. “Iets toevoegen wil zeggen dat je iets betekent voor de mensen om je heen, of voor de natuur; dat je zinvolle producten maakt of zinvolle diensten levert. Niet dat je een grote zak geld verzamelt. Dus neem een thema of een onderwerp waar jij je druk over maakt en maak daar het verschil.”

Les 2: Werp heilige huisjes omver

Om impact te maken is het soms nodig om heilige huisjes omver te werpen. “Met MVO Nederland streven we naar ‘De Nieuwe Economie’. Dat is een klimaatneutrale, inclusieve en circulaire economie”, legt Maria uit. “Slechts 15 procent van onze huidige economie voldoet daar nu aan. Dat komt doordat het oude economische paradigma nog steeds dominant is: winst maken blijft vooralsnog het primaire doel.” Maria’s streven met MVO Nederland is om te veranderen van paradigma. “We moeten van de nadruk op geldelijk gewin naar bijdragen aan waar onze werkelijke schaarste is: planeet aarde en de mensen die daarop wonen. We moeten op een andere manier geluk en welzijn creëren. Daarom is social impact zo belangrijk, om ménsen - niet geld - centraal te stellen.”

Les 3: Zet in op gedragsverandering

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, zo’n verandering van paradigma. Maar volgens Maria zit de verandering juist in het ‘doen’. “We moeten vooral op gedragsverandering sturen. MVO Nederland heeft bijvoorbeeld een coalitie met Nederlandse infra bedrijven. Zij hebben met elkaar hun totale grondoppervlak in kaart gebracht. De afgelopen twee jaar zijn zij op die grond anders gaan maaien, de vlinderstand en bijenstand gaan verbeteren, en daarmee de algehele biodiversiteit gaan vergroten. Nu willen die organisaties de opgedane kennis aanbieden aan andere bedrijven. Door zelf die ervaring op te doen, inspireren zij nu andere bedrijven om hun gedrag te veranderen.”

Les 4: Stel doelen, meet en monitor

Gedragsverandering dus, maar dat is iets anders dan zomaar wat doen. Maria is daar duidelijk in: “Ik geloof in een duidelijke stip op de horizon. Bepaal waar jij naartoe wilt. Maak grootse en meeslepende doelen. Maar weet die vervolgens wel te vertalen in wat je daar concreet voor gaat doen.” Voor Women on Wings is het doel het creëren van één miljoen banen voor vrouwen op het platteland in India voor 2030. Met MVO Nederland is het doel ook ambitieus: “In 2025 willen we dat minimaal een op de vijf bedrijven past binnen de Nieuwe Economie. Als je met de voorhoede op 20 á 25 procent zit, dan bereik je een kantelpunt en gaat de rest ook meedoen. Dan komen we uiteindelijk op 100 procent uit”. Doelen stellen is dus één ding, maar haal je die doelen ook? Bij zowel haar stichting Women on Wings als MVO Nederland zit Maria daar bovenop. Met Women on Wings is inmiddels een kwart miljoen banen gecreëerd. En ook voor MVO Nederland wordt stevig gemeten en gemonitord. Hiervoor is de Nieuwe Economie Index in het leven geroepen. “We meten de voortgang op zeven thema’s: biodiversiteit, circulaire economie, transparantie in de keten, echte prijzen, inclusie en diversiteit, groene energie, en nieuwe rijkdom. Als je als bedrijf impact gaat meten op die thema’s, richt je de organisatie anders in. En je balans ziet er anders uit: je laat zien wat je aan natuurlijk en sociaal kapitaal creëert, in plaats van alleen financiële kapitaal”.

Les 5: Werk samen Social impact maken kun je niet alleen.

Om gedrag te kunnen veranderen, heb je kennis nodig. En die kennis haalt Maria uit het netwerk. Denk aan wetenschappers, ondernemers, en politiek. “Zo hebben we vanuit MVO Nederland samen met een wetenschapper onderzoek gedaan naar de samenhang tussen circulair en inclusief ondernemen”, vertelt Maria. “We werken met bedrijven en ondernemers aan innovaties en andere bedrijfsprocessen. Je kunt bijvoorbeeld op een andere manier gaan inkopen en zo bewustwording in de keten verhogen. We hebben ook de overheid en de politiek nodig. Dat vind ik interessant aan deze rol, dat je al die zaken bij elkaar brengt.” Voor Women on Wings zijn Nederlandse vrijwilligers belangrijke samenwerkingspartners. “Onze vrijwilligers stellen een deel van hun tijd beschikbaar om ondernemers in India te ondersteunen met kennis en advies. Zodat die ondernemers hun bedrijven opschalen en er meer werkgelegenheid voor vrouwen ontstaat.” Daarnaast zijn lokale partners in India essentieel voor het succes van de stichting. Zij kennen de lokale cultuur en de taal en kunnen van daaruit ondernemers helpen.

Les 6: Agendeer en lobby

Naast zelf actief zijn, is het op de kaart zetten van social impact bij anderen een continu aandachtspunt voor Maria. “Wij richten ons met MVO Nederland vooral op bedrijven en ondernemers. Maar we kijken ook naar het onderwijs en naar wat er politiek gezien nodig is. We lobbyen richting de overheid, de politiek, financiers en andere spelers die het ondernemersveld beïnvloeden. De Nieuwe Economie Index is een manier om urgentie aan die partijen zichtbaar te maken. Het laat zien waar we staan, waar het goed gaat, waar het minder goed gaat, zodat mensen daarvan bewust worden.”

Les 7: Leer van tegenslag en sta open voor nieuwe ervaringen

De laatste les tenslotte is misschien wel de belangrijkste van allemaal: blijf leren. Wil je social impact maken, dan horen fouten en tegenslag erbij. Maria: “In onze samenwerking voor innovaties slagen we soms, en soms niet. We delen altijd de geleerde lessen, zodat anderen niet dezelfde fouten maken. Dus durf fouten te maken en vertel erover. Zo zijn we bij Women on Wings ooit in zee gegaan met een financier. Dat ging niet goed. We namen afscheid, maar konden daardoor op dat moment niet datgene realiseren dat we wilden. Dat soort gebeurtenissen horen erbij.” De sleutel om te leren is een open mindset. “Ik heb door mijn ervaringen in India geleerd in het moment te leven. Ik ben geduldiger geworden en laat wat meer los. Je werkt in India in een totaal andere cultuur. Buiten je comfortzone. Zo kom je erachter hoe weinig je eigenlijk weet. Dat is interessant en verrijkend.”

Nieuwsgierig naar het hele gesprek met Maria van der Heijden?

Luister dan naar de podcastaflevering van Wakibi’s Social Impact show: De weg naar de nieuwe economie met Maria van der Heijden

Liever Maria live horen spreken over het maken van social impact?

Luister dan mee naar de Social Impact Talkshow van Wakibi op 16 februari: Aanmelden Social Impact Talkshow .