Veilig water door samenwerking met landelijke gemeenschappen

Door Redactie Wakibi op 24-5-2016

Impact van microkrediet

Partners en sponsors

Wakibi steunt verschillende partners bij hun zorg voor veilig drinkwater, het redden van levens en het opschalen van duurzame oplossingen. Zo zetten we ons samen in voor schoon drinkwater voor iedereen.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF hebben ongeveer 1 op de 10 mensen op aarde (663 miljoen mensen) niet de beschikking over schoon water. Wakibi steunt partners zoals Evidence Action en People’s Forum bij hun zorg voor veilig drinkwater, het redden van levens en het opschalen van duurzame oplossingen. 

Evidence Action verzorgt innovatieve water-oplossingen in Kenia

Evidence Action een veldpartner en een organisatie zonder winstbejag met als missie het opschalen van innovatieve en kostenefficiënte interventies die zich bewezen hebben in strenge testen. Wakibi steunt het vlaggenschip van Evidence Action, Dispensers for Safe Water, dat landelijke gemeenschappen voorziet van veilig drinkwater door chloordispensers te installeren en te onderhouden.

De chloordispensers zijn speciaal ontwikkeld om problemen met door water veroorzaakte ziektes als diarree en cholera aan te pakken. Ze vormen een bewezen effectief middel om de beschikbaarheid van schoon water dramatisch te vergroten. En dat voor minder dan €0,45 per person per jaar, bij grootschalige toepassing. Water-gerelateerde ziektes zijn in Kenia de voornaamste doodsoorzaak van kinderen onder de 5 jaar en wereldwijd sterft er iedere 90 seconden een kind aan water-gerelateerde ziektes. Chloordispensers bieden een eenvoudige, kostenefficiënte oplossing.


Het plaatsen van chloordispensers bij gemeenschappelijke waterplekken zoals bronnen, putten en boorgaten maakt het mogelijk het water te behandelen wanneer het gehaald wordt voor gebruik. Door gewoon een kraan op de dispenser open te draaien wordt een afgemeten hoeveelheid chloor in de watercontainers (meestal standaard gele jerrycans) gedaan, waarna water gehaald kan worden. Het chloor desinfecteert het water en beschermt het tegen her-besmetting. Studies laten zien dat minder dan 1 op de 6 huishoudens hun water chloreerde toen zij nog niet de beschikking hadden over een dispenser, en dat meer dan de helft van de huishoudens hun water wel ging behandelen toen er een dispenser beschikbaar was.  
 

In het dorp Museywa heeft Milka zich als vrijwilliger aangeboden om de chloordispensers te promoten door buren over het gebruik en de voordelen van de dispensers voor te lichten. Ook vult ze de dispenser bij met nieuwe chloor als de tank bijna leeg is. Het dorp Museywa heeft geen waterleiding en de bevolking haalt zijn water daarom bij een beschermde bron. Dat water wordt gemakkelijk besmet met bacteriën die water-gerelateerde ziektes kunnen veroorzaken waardoor dorpsbewoners ziek kunnen worden en niet meer in staat zullen zijn om te werken of naar school te gaan. Milka is erg dankbaar dat haar gemeenschap nu de beschikking heeft over gratis en veilig drinkwater, vooral omdat haar eigen kinderen, toen ze nog jonger waren, leden aan ziektes met diarree. Ze wil niet dat haar kleinkinderen of andere dorpskinderen op dezelfde manier moeten lijden.


Dankzij Kiva en Wakibi-uitleners is Evidence Action in staat geweest chloordispensers te installeren in verschillende landelijke dorpjes in Kenia waar veel water-gerelateerde ziektes heersten. Evidence Action verwacht dat iedere via Wakibi uitgeleende €1100 zal voorkómen dat een kind van onder de vijf jaar sterft aan een ziekte met diarreeverschijnselen.

Wat bijzonder is, is dat Wakibi-uitleners terugbetaald worden via de opbrengsten van eenheden ‘carbon credit’. Eén eenheid ‘carbon credit’ staat voor het verwijderen van, of het niet uitstoten van één ton CO2 of het equivalent daarvan in andere broeikasgassen. Huishoudens genereren carbon credits wanneer ze met chloordispensers hun water gaan zuiveren, omdat ze hun water dan niet langer op houtvuur hoeven te koken en er dus geen schadelijke broeikasgassen meer vrijkomen. Deze gedragsverandering wordt betaald vanuit de verkoop van carbon credits op de vrijwillige CO2-markt. CO2-markten zijn er op gebaseerd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen via marktmechanismen, waarbij maxima worden gesteld aan de emissies en door die emissies dan via markten te verdelen over kopers en verkopers. De vrijwillige CO2-markt bestaat uit bedrijven, overheden, organisaties en individuen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen CO2-uitstoot, door vrijwillig CO2-compensatie te kopen.

Al met al hebben de leningen die via Wakibi en Kiva verstrekt zijn de installatie en het gebruik van 3000 extra chloordispensers mogelijk gemaakt, waardoor 750.000 nieuwe gevallen van ziektes met diarreeverschijnselen zijn voorkomen en meer dan 700 Keniaanse levens zijn gered.

 

People’s Forum werkt samen met dorpen voor water en sanitair in India 

People’s Forum is een veldpartner en ontwikkelingsorganisatie die betaalbare leenproducten en ondersteunende diensten verzorgt voor vrouwen in Odisha, een van India’s armste staten. In veel van de regio’s hebben mensen nauwelijks de beschikking over drinkwater of toiletten, waardoor er veel ziektes voorkomen die te maken hebben met slecht sanitair of water. Een recente schatting geeft aan dat bijna 8,5 miljoen bewoners van Odisha niet de beschikking hebben over veilig water en sanitair, waardoor het erg belangrijk is dat er een oplossing komt voor het waterprobleem.   

Het Safe Water and Sanitation programma van People’s Forum verschaft leningen die bestaan uit geld en materialen om toiletten te bouwen, individuele en gemeenschappelijke putten te slaan en aansluitingen op het openbare waternet mogelijk te maken, waardoor de kans op kruisbesmetting afneemt. Het programma richt zich op verandering van mindset en gedrag door de bevolking voor te lichten op het gebied van gezondheid, hygiene en milieu.

People’s Forum betrekt de mensen hier op een unieke manier bij. De beslissing over welke oplossing gekozen wordt, ligt bij de dorpen zelf. Dit beslissingsrecht is niet alleen een krachtig middel om er voor te zorgen dat iedereen in de gemeenschap er bij betrokken wordt, maar het zorgt ook voor praktische, effectieve oplossingen. 

Het begint allemaal bij de oprichting van door het dorp geleide comités die zich speciaal richten op schoon water en sanitair. Het comité licht de gemeenschappen voor over de voordelen van het drinken van schoon water en het aanleren van betere sanitaire gewoontes. Het dorp zal dan zijn best doen om voor zichzelf vast te stellen wat de beste oplossingen zijn, zoals diepe, smalle boorgaten, bovengrondse tanks en leidingstelsels voor meer veiligheid en gebruiksvriendelijke latrines en badkamers. 


People’s Forum heeft verscheidene leenproducten ontwikkeld die speciaal bedoeld zijn om tegemoet te komen aan de financiële behoeftes van gezinnen die niet beschikken over schoon water en sanitaire faciliteiten. Omdat de vrouwen in deze dorpen nauwelijks spaargeld hebben en zich nooit basisfaciliteiten hebben kunnen veroorloven in hun huizen, moeten ze vaak lange afstanden afleggen naar de trainingen, waarbij ze soms veiligheidsrisico’s lopen. Dankzij Kiva- en Wakibi-uitleners heeft People’s Forum al 1200 huishoudens bereikt en hebben 6000 mensen nu de beschikking over veilig water en sanitaire faciliteiten.


Als jij ook vindt dat iedereen de beschikking zou moeten hebben over schoon drinkwater, help Wakibi en partners als Evidence Action en People’s Forum dan door te lenen aan projecten zoals je die hier kunt vinden.

Lees ook:
Innovatie: Schoon water om levens te redden
Sociale meerwaarde: nieuwe lokale partner in Bolivia richt zich op beschikbaarheid van schoon drinkwater
Water is leven en sanitair is waardigheid
Innovatie: een luisterend oor biedt de juiste oplossing


Wakibi
Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen. Kiva maakt onder andere gebruik van zogenaamde ‘fellows’; vrijwilligers die hun inzichten, ervaringen, foto's en verhalen uit de praktijk met ons delen. Via deze verhalen en beelden wordt duidelijk wat er speelt in verschillende gemeenschappen. Op onze website brengen we telkens een land, gebied, sector of een specifieke doelgroep onder de aandacht. Lees voor meer informatie onze eerder gepubliceerde artikelen.

Redactie Wakibi 2016 - vertaling: Arnold Vermeeren
pers@wakibi.nl

Bronnen:
https://medium.com/@Kiva/world-water-day-2016-partnering-with-rural-communities-increases-access-to-safe-water-2fdf9f56e344#.7u4ub229i
http://blog.kiva.org/2013/09/09/a-new-way-of-thinking-carbon-as-currency