Een kijkje bij Norcafé, een koffie coöperatie in Peru

Door Danielle van Roomen op 1-10-2023

Impact van microkrediet

Microkredieten

Kiva, Wakibi’s Amerikaanse partner, brengt mensen over de hele wereld samen. Essentieel hierbij is het samenwerken met betrouwbare organisaties met grote maatschappelijke impact. Kiva legt contact tussen uitleners en ondernemers in 65 landen, verspreid over de hele wereld. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van hun zogeheten Field Partners.

De Field Partners waarmee we samenwerken zijn lokale organisaties; microkrediet instellingen en maatschappelijke ondernemingen. Een voorbeeld van zo’n maatschappelijke onderneming is Norcafé. Dit is een coöperatie van kleine koffieproducenten in Peru. Hoewel toch zo’n 25 % van de Peruanen werkzaam is in de landbouw krijgen landbouwers geen kansen om te groeien. Organisaties zoals Norcafé doen er alles aan hen te helpen.

De situatie in Peru 


Sinds het begin van de jaren negentig is zo’n kwart van de Peruaanse bevolking werkzaam in de landbouw. Een groot aantal van deze boeren zijn arm. Als we armoede terug willen dringen zou investeren in de landbouwsector een hoge inkomensstijging voor de armen betekenen.

Volgens de Wereldbank is groei van de landbouwsector zeker twee keer zo effectief om armoede terug te dringen dan groei op andere vlakken.

Helaas blijven de armoedecijfers op het platteland van Peru nog steeds hoog. Zo’n 44% van de bevolking op het platteland leeft onder de armoedegrens. Ter vergelijking, in stedelijke gebieden leeft zo’n 15 % van de mensen in armoede. De armoede op het platteland komt voornamelijk door de geografische nadelen en door het ontbreken van toegang tot fundamentele publieke diensten.

Daar komt bij dat er niet genoeg publiek geld wordt geïnvesteerd in de landbouwsector. De infrastructuur voor na de oogst, zoals het verwerken en opslaan van landbouwgoederen, is niet meegegroeid met de snel uitbreidende steden in Peru.

Dat betekent dat de kwaliteit van de oogst en de voedselveiligheid achteruit gaan. Dat resulteert weer in hogere verliezen voor de boeren.

Ten derde zijn het veelal kleinschalige landbouwbedrijven waarbij de familie zelf werkt op het land werkt. Ze maken geen gebruik van moderne machines, waardoor de opbrengst laag blijft. Door een gebrek aan financiering zijn kunstmest en bestrijdingsmiddelen slechts beperkt beschikbaar met als gevolg een lage productiviteit van de landbouwgrond en een matige kwaliteit van de oogst. De matige kwaliteit heeft weer een negatief effect op de opbrengst en dus op de prijs die de boer krijgt voor zijn of haar oogst.

Hoe helpt Norcafé de kleinschalige landbouwers?


Norcafé verbetert de levensomstandigheden van kleine koffieboeren door hen toegang te verschaffen tot de internationale markt. En ze helpen bij het maken van speciale koffieblends waardoor hun inkomen stijgt. De coöperatie werkt samen met zo’n 400 kleinschalige koffieboeren waaronder een groot aantal jonge gezinnen die een klein landbouwbedrijf hebben geërfd. 


Norcafé biedt ook technische ondersteuning aan jongeren, etnische minderheden en plattelandsbewoners om zo de landbouwproductiviteit en de kwaliteit van hun oogst te verbeteren.

Fairtrade toeslag

Norcafé heeft door haar werk ook een Fairtrade toeslag ontvangen door het in acht nemen van een sociale, economische verantwoorde en milieuvriendelijke manier van werken. Ook houden ze zich aan alle Fairtrade eisen, zowel op het gebied van ecologie als op het gebied van duurzaamheid. Deze toeslag wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw materiaal en het inhuren van technische ondersteuning. Ook krijgen de leden van hun coöperatie een extra bedrag over de door hen geproduceerde koffie.

Door de inspanningen van Norcafé hebben de meeste leden van de coöperatie hun landbouwopbrengsten kunnen verhogen. Dat heeft weer geleid tot het verhogen van hun inkomen en het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Ben je enthousiast geworden en wil je zelf ook een koffieboer helpen? Check dan bij de projecten welke koffieboeren je hulp goed kunnen gebruiken.