Sectorprofiel: Waarom investeren in landbouw zo belangrijk is

Door Dorien op 28-1-2013

Impact van microkrediet

Leningen aan boeren maken maar liefst een vijfde uit van alle leningen die Wakibi aanbiedt. In dit artikel leggen we uit waarom deze sector zo belangrijk is. 

Leningen aan boeren maken maar liefst een vijfde uit van alle leningen die Wakibi aanbiedt. Waarom worden er zoveel leningen in de landbouwsector aangeboden? Waarom is deze sector zo belangrijk? En wat zijn de problemen waar boeren tegenaan lopen? In dit artikel proberen we antwoord te geven op deze vragen.

Millenniumdoelen
In 2015 is extreme honger in de wereld gehalveerd, aldus de Millenniumdoelen. Op dit moment zijn 800 miljoen mensen wereldwijd ondervoed en sterven dagelijks nog 24.000 mensen aan honger. Kleine boeren in ontwikkelingslanden kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen van het voedseltekort, maar zonder geld kunnen ze hun productieniveau niet verbeteren.

Wereldwijd probleem
Het probleem is niet alleen dringend voor ontwikkelingslanden. Ook het westen lijdt onder stijgende voedselprijzen. Het tekort aan landbouwgrond en voedsel heeft wereldwijde gevolgen en moet dan ook op grote schaal worden aangepakt. Het westen zou daarom een rol kunnen spelen in het investeren en innoveren van landbouw in ontwikkelingslanden om de productie te verhogen. Op deze manier geven ze boeren in ontwikkelingslanden de kans om geld te verdienen. Tegelijkertijd kan hiermee op grote schaal het wereldvoedselprobleem worden aangepakt.

Naast het wereldvoedselprobleem is ook de economie een belangrijke motivatie om geld te investeren in kleine boerenbedrijfjes in ontwikkelingslanden. Landbouw maakt een groot deel uit van de export en is ook een belangrijke bron van inkomsten voor velen in ontwikkelingslanden. Met name voor vrouwen en armen is het de belangrijkste inkomstenbron. Het geven van financiële steun aan boeren zorgt niet alleen voor betere levensomstandigheden voor hen, maar ook voor hun directe omgeving. Verhoging van de productie kan ervoor zorgen dat er mensen in dienst genomen worden, en een stijging in de inkomsten van een gezin kan ervoor zorgen dat er meer geld wordt uitgegeven bij plaatselijke ondernemingen en dat familieleden geld krijgen. Het succes van een investering kan zich als een olievlek verspreiden.

Geld is hiervoor een vereiste. En dit terwijl het merendeel van de boeren geen toegang heeft tot financiële middelen. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag. De banken en geldschieters richten zich liever op de stedelijke bevolking, die makkelijker te bedienen is. Landbouwgebieden zijn dunbevolkt en afgelegen, wat geld lenen en toezicht houden voor de kredietverstrekker een tijdrovende en kostbare aangelegenheid maakt. Bovendien zijn leningen aan boeren risicovoller dan bijvoorbeeld handel. Zo is landbouw erg vatbaar voor extreme weersomstandigheden. Een heftig regenseizoen of juist enorme droogte kunnen de oogst van een heel jaar laten mislukken. Zonder inkomsten kan de lening niet terugbetaald worden.

Voor veel kredietverstrekkers is dit risico te hoog en wordt er dus niet geleend aan boeren of alleen tegen hele hoge rentes. Bovendien is de markt onzeker en onderhevig aan grote prijsschommelingen. Als een boer zijn veld bezaait, is de prijs van een bepaald product nog onbekend, omdat deze afhankelijk is van vraag en aanbod. Als een product in een bepaald jaar goed heeft verkocht, gaan meer mensen het gewas verbouwen. Als gevolg van dit grote aanbod zal de prijs tijdens de oogst dalen.

Flexibele microkredieten
Reguliere microkredieten zijn niet alleen moeilijk te krijgen, maar vaak ook niet geschikt. Ze hebben een te korte termijn voor terugbetaling. Boeren hebben geld nodig voor zaden, mest en arbeidskrachten. Pas na het oogstseizoen kunnen ze deze lening terugbetalen met de opbrengsten. Alleen flexibele en lange termijn leningen kunnen boeren verder helpen.

Microkrediet probeert dit gat te dichten. Wakibi steunt daarom veel organisaties die op een innovatieve manier kleine boeren in ontwikkelingslanden helpen om de risico’s te spreiden en de opbrengst te verhogen. Irrigatieprojecten, educatie over het gebruik van mest en het verbouwen van verschillende gewassen, allemaal om de productie en dus de opbrengst te verhogen. En ook om de boeren beter opgewassen te laten zijn tegen droogte en andere onverwachte gebeurtenissen.
 

One Acre Fund
Een organisatie die als doelstelling heeft de honger in Oost-Afrika te bestrijden door kleine boeren te helpen, is One Acre Fund. De organisatie biedt kleine boeren in Kenia, Rwanda en Burundi een pakket aan om ze te helpen productiever te worden en hun inkomsten te verhogen. Allereerst worden kleine boeren met elkaar in contact gebracht door middel van bijeenkomsten. Hierdoor kunnen ze zich organiseren en een rol van betekenis gaan spelen op de markt. Ook worden er leningen gegeven om te investeren in bijvoorbeeld mest en gereedschap, in combinatie met trainingen op gebied van landbouw en financiën. In onderstaand filmpje legt Razoa, een van de klanten van One Acre Fund, uit hoe de organisatie haar heeft geholpen.
 

In het oogstseizoen koopt One Acre Fund mest op; als de prijs op het laagste punt is, maar boeren geen geld hebben om het aan te schaffen. Tijdens het groeiseizoen kunnen boeren dan tegen een relatief lage prijs de mest opkopen. Als de oogst door natuurlijke omstandigheden verloren gaat, hoeft de boer de lening niet terug te betalen zodat hij en zijn familie genoeg geld overhouden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Het concept is succesvol. Sinds 2006 zijn 135 duizend families geholpen door One Acre Fund, is 98 procent van de leningen terug betaald en wordt het inkomen van de kleine boeren over het algemeen verdubbeld.

Bronnen
www.dewereldvandevn.nl
www.kiva.org
www.microfinancegateway.org
www.oneacrefund.org