Innovatieve leningen helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, en de samenleving te versterken

Door Redactie Wakibi op 14-12-2015

Impact van microkrediet

Partners en sponsors

Toegang tot goede sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, betrouwbare verlichting en zaken als verwarming zijn helaas nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoog tijd voor Wakibi om daar eens bij stil te staan.

Wereldwijd leven 1,3 miljard mensen zonder toegang tot elektriciteit. Wat heeft dat voor gevolgen? Het betekent óók dat deze 1,3 miljard mensen over weinig, soms over helemaal geen, schoon drinkwater beschikken. En dat geldt ook voor goede sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, betrouwbare verlichting, voor verwarming, en mechanische energie.
 

Samenwerking tussen internationale en lokale partners
Om deze situatie te verbeteren wordt door internationale en lokale organisaties intensief samengewerkt. Deze zijn verspreid over de hele wereld, en zetten zich in om de toegang tot schone energie uit te breiden, en het aantal mensen dat het zonder elektriciteit moet stellen drastisch te verminderen. Op dit moment hebben 26.000 geldleners toegang gekregen tot schone energie.

Bijvoorbeeld Haïti
Haïti is, naast tal van andere landen, een representatief voorbeeld van hoe elektriciteit, mede door microkrediet, in veel landen toegankelijk is gemaakt.

Ongeveer 75% van de Haïtiaanse gezinnen heeft geen toegang tot elektriciteit. In plaats daarvan zijn ze voor hun energieproductie afhankelijk van giftige en dure chemicaliën als kerosine. Field Partner EarthSpark International is een non-profit organisatie, met als missie te voorzien in betaalbare en verplaatsbare zonne-energie. Ook verstrekken ze oventjes aan mensen die dat nodig hebben. EarthSpark heeft een paar creatieve initiatieven, die worden ingezet als speerpunten om de doelstellingen te bereiken.

Remote microgrids
Een van de strategieën die EarthSpark heeft gevolgd om de achterstand in de elektriciteitsvoorziening tot stand te brengen is de inzet van kleinschalige energiebronnen, zogenaamde 'remote microgrids' op beperkte schaal.

Voor de energievoorziening in afgelegen gebieden, ontwikkelingslanden en (geografische) eilanden kiest men vaak voor lokaal beschikbare energiebronnen, vaak hernieuwbaar, zoals zonne-, water-, of windenergie. Ze kunnen zelfstandig opereren, of zich als een deelnet gedragen ten opzichte van het elektriciteitsnet. Vaak zijn er echter problemen om het elektriciteitsnet door te trekken naar deze regio’s. en dient men met autonome grids te werken.

Tijdens een periode van 34 maanden als Field Partner van Kiva, is het totale leenbedrag dat door EarthSpark is opgehaald $ 195.350.- Kredietverstrekkers hebben schone en duurzame energie op de agenda gezet, waardoor het mogelijk wordt om uit vinden wat werkt, en wat niet werkt. Er wordt steeds gezocht naar uitbreiding met andere Field Partners die zich voor deze belangrijke doelstelling inzetten en met als doel om meer leefgemeenschappen te voorzien van veilige en schone elektriciteit.

Niet alleen EarthSpark

Wakibi partner Kiva verzorgt de beschikbaarheid van elektriciteit op tal van locaties, verspreid over de hele wereld.

Bijvoorbeeld in Honduras. Kiva Partner SOLUZ Honduras levert zonne-energie aan grote aantallen klanten. SOLUZ voorziet ook in de financiering van deze projecten

De missie van Field Partner COCAFCAL Honduras is armoedebestrijding. Deze partner zorgt onder meer voor diversificatie van activiteiten en inkomsten. Zo zijn koffietelers gestimuleerd om extra inkomen te genereren door middel van bijenteelt. Dit heeft tevens een positieve invloed op het ecosysteem van het land. Boeren bouwen ook organische kassen.

SOLUZ leners in beeld
Een lening van $ 550,- hielp Rosa in Honduras om een zonne-energie systeem aan te schaffen.
Dit heeft haar leefomstandigheden aanzienlijk verbeterd.
Haar kinderen kunnen nu ook ’s avonds hunhuiswerk maken.

Iris (23) in Honduras heeft een kleine winkel.
Met een lening van $ 2.900,- kon ze een zonne-energie systeem
kopen voor een vriezer, waardoor ze meer kan verdienen,
en haar klanten een betere service kan bieden.


Maak ook kennis met enkele COCAFCAL leners
 
Mario (30) is boer in Honduras. Samen met zijn vrouw teelt hij gewassen, als koffie en groenten.
Een lening van $ 2.525,- stelde hem in staat om de benodigde materialen aan te schaffen om kassen te bouwen,
tomatenplanten te kopen en organische mest. En er bleef voldoende geld over om een irrigatiesysteem aan te leggen.

Alba Luz in Honduras heeft vier kinderen, die samen een koffieplantage runnen.
Ze verbouwen diverse soorten koffie, zoals Fair Trade en Rain Forest.
Een lening van $ 6.375,- hielp hen biologische koffieplanten en biologische insecticiden
en andere materialen die nodig zijn om haar koffieplantage te veranderen in een biologische koffieplantage.


Field Partners zijn kritisch geselecteerd

Als u via Wakibi een microkrediet verstrekt, leent u uw geld uit aan een kredietvrager die ons is aangereikt door Kiva. Kiva werkt daarvoor samen met 303 Field Partners, lokale partners, in meer dan 80 landen. Deze partners zijn met zorg gekozen.

In samenwerking met betrouwbare lokale partners kan op verantwoorde manier microfinanciering worden aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘due diligence’, dat betekent gepaste zorgvuldigheid. Field Partners worden nauwgezet gescreend en permanent gecontroleerd. En dat geldt ook voor de medewerkers van de lokale partners.

De lokale partners zijn organisaties die een krachtige sociale missie hebben. Met gepaste zorgvuldigheid wordt gekeken naar organisaties die uitblinken in o.a.:

• Het beschermen van de lener. Vooral om te voorkomen dat de schuldenlast te groot zou kunnen worden. Er wordt gewerkt met eerlijke en transparante prijzen. Het verantwoord incasseren van uitgeleend geld, en veiligheid van de door de lener verstrekte informatie.

• Het aanbieden van maatwerk bij het verstrekken van hulpverlening, zodat de mensen zonder bankrekening en onderbedeelden gebruik kunnen maken van passende hulpverlening.

• Innovatieve leenproducten; geld sparen en niet-financiële diensten leveren die specifiek zijn toegesneden op de behoeften van de groep

• De vinger aan de pols houden van cliënten die lenen en sparen.

Veel lokale partners zijn gekozen omdat ze naast het uitlenen van geld ook andere diensten aanbieden. Zoals geld sparen, financiële onwetendheid bijspijkeren en ‘empowerment’. Empowerment is het gebruik maken en ontwikkelen van capaciteiten, om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mede gestalte geven aan een eigen leven, en aan de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt.

Wilt u meer weten over de sociale meerwaarde van de Field Partners en beleidslijnen ten opzichte van Field Partners, ga dan naar www.wakibi.nl/sociale-meerwaarde.

Redactie Wakibi – Hansjelle Dijkstra
Source: Kiva Blog