Honger en ondervoeding deel 2

Door Redactie Wakibi op 4-7-2016

Over Wakibi

Waarom microkredieten

Partners en sponsors

Wereldwijd zijn er nog steeds miljoenen mensen ondervoed. Terwijl er voldoende voedsel is om iedereen te voeden. Veel verschillende instanties werken aan de ultieme oplossing.

Moeten wij ‘leren leven’ met de honger in de wereld? Nee! 
Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. Terwijl er voldoende voedsel is om iedereen te voeden. Moeten die mensen daarmee leren leven, voor zover ze al in leven kunnen blijven?

En moeten miljarden weldoorvoede mensen pasief blijven toekijken in de onjuiste veronderstelling dat daar tòch niets tegen te doen is? Op deze wereldkaart kunt u zien dat honger een Afrikaans probleem is. Maar honger treft ook massaal heel veel andere landen.

In een interview met Kofi Annan werd hem door zijn collega Fabian Lange van de Kofi Annan Foundation (KAF) vragen gesteld over hoe ‘climate smart agriculture’ (‘klimaatbestendige landbouw’), ondernemende kleine boeren kan helpen om een eind aan de honger van het Afrikaanse continent te maken.


INTERVIEW MET KOFI ANNNAN 


Waarom denken we dat Afrika de mogelijkheid heeft om de graanschuur van de wereld te worden?  (Vertaler: .... zoals Canada, de VS, Australië, China, de Oekraïne en Rusland …)

Ten eerste is Afrika gezegend met ongeveer 60% van ’s werelds onbebouwde akkerland. Ten tweede is de Afrikaanse landbouwproductiviteit op dit moment nog maar een derde van het werkelijke potentieel. Boeren hebben onvoldoende toegang tot zaden die een grote opbrengst zouden kunnen leveren. Het ontbreekt hen aan kunstmest, krediet en verzekeringen, adequate technologie, en aan markten om eventuele overschotten aan te verkopen. Er is een gebrek aan investeringen, mechanisatie en irrigatie. Er zijn te weinig middelen die geïnvesteerd kunnen worden in landbouwkundig onderzoek. Er bestaat te weinig beleid en regelgeving. Daardoor kan Afrika op dit moment onvoldoende profiteren van haar volledige potentieel om de graanschuur van de wereld te worden.


Je hoort de laatste tijd de term ‘climate-smart agriculture’ langs komen. Wat betekent dat?
(Vertaler: En wat vindt onze staatssecretaris Sharon Dijksma daar van?).

Klimaatbestendige landbouw heeft betrekking op technologiën, strategieën en toepassingen die de duurzame productiviteit van de landbouw verhogen, terwijl tegelijkertijd de koolstofuitstoot van de sector wordt verlaagd. Als dat op de juiste manier wordt toegepast, en op de juiste schaal, in combinatie met passende landbouwtechnologieën - zoals het gebruik van droogte- en warmtebestendige gewassen, samen met verbeterde irrigatiesystemen - zullen boeren in staat worden gesteld om zich aan te passen aan veranderlijke weerpatronen en aan groeiseizoenen die de voedselproductie bedreigen. Daarmee wordt tevens positief bijgedragen aan de wereldwijde voedselonzekerheid.


Hebben kleine boeren nog wel toekomst?


Ja! Kleine boeren, die meestal over minder dan twee hectare grond beschikken, vormen de overgrote meerderheid van alle boerdenbedrijven van de wereld, vooral in Afrika. Met de juiste technologie, financiële bronnen, (vertaler: denk ook aan microkrediet!), en toegang tot de markt, kunnen ze in het brandpunt staan van een groene revoltie die voor het eigen voedsel zorgt en die Afrika transformeert tot een export-continent van voedsel naar andere delen van de wereld . Ze moeten de sleutelrol gaan spelen in al onze inspanningen. Maar er is ook een rol weggelegd voor commerciële boerderijen en grote bedrijven die kleine boeren kunnen helpen om productieoverschotten af te nemen die afomstig zijn van hun prille bedrijven.


‘Vijfentachtig miljoen Afrikaanse kinderen zijn te klein voor hun leeftijd en 13,9 miljoen wegen te weinig voor hun lengte’


Op 23 mei 2016 hield Kofi Annan op uitnodiging van Akinwumi A. Adesina, voorheen minister van landbouw van Nigeria, nu President van de African Development Bank, een toespraak voor een invloedrijk gezelschap uit de politiek en het bedrijfsleven.

‘Dit is een spannende tijd voor voedsel. We hebben wereldwijd consensus over de doelen die we willen bereiken, met daarbij een routekaart voor actie, en zoals blijkt uit uw aanwezigheid vandaag, hebben we ook een groeiend momentum van leiders op allerlei niveaus van de samenleving.

En toch zien we nog steeds, overal op het continent, nog steeds de uitdaging van heersende ondervoeding.

Het aandeel van Afrika aan de wereldvoedselhonger stijgt helaas in plaats van te dalen. Vijfentachtig miljoen Afrikaanse kinderen zijn te klein voor hun leeftijd, en 13,9 miljoen wegen te weinig voor hun lengte. Deze kinderen groeien niet gezond op. In plaats daarvan zijn hun lichamelijke en geestelijke groei ernstig in gevaar.

Ook moeders eten niet goed, en de gezondheid van hun nog ongeboren kinderen is bij voorbaat blijvend geschaad. Dit opgeteld wil zeggen dat ondervoeding een grote belemmering is in de ontwikkeling van de bevolking in tal van Afrikaanse staten. Slechte voeding werpt een lange schaduw over hele generaties – en belemmert kinderen, gemeenschappen en landen om hun volledige potentieel te bereiken.

Een van de meest kritische stappen die we collectief kunnen nemen om voedselveiligheid te bereiken is de landbouw van het continent te transformeren. Afrika is het enige continent dat er niet in slaagt om voldoende voedsel te produceren voor de eigen inwoners.

Maar het gaat niet uitsluitend om de hoeveelheid voedsel die we verbouwen; het gaat ook om het soort voedsel dat we tot ons nemen. We hebben dus een landbouw nodig die nutrition-smart (voedings-intelligent) is. Om dat te realiseren moeten we een landbouw- en voedselproductiesysteem ontwikkelen dat gevarieerd is, efficiënt en veerkrachtig , om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van elke gemeenschschap en elk land.

Als de Afrikaanse landbouw werkelijk moet worden getransformeerd, moeten de investeringen hun weg vinden naar kleine boeren, met de nadruk op vrouwelijke boeren en hun gezinnen.


Waarom kleine boerenbedrijven zo belangrijk zijn

Mondige kleine boeren kunnen hun gemeenschappen optillen uit de armoede en helpen om van Afrika ‘s werelds graanschuur te maken. Daarvoor hebben ze gemakkelijker toegang nodig tot markten, kredieten en verzekeringen, en tot klimaat-slimme ingangen en moderne technologieën. Wakibi richt zich –in de breedte- dus niet uitsluitend tot boeren, op kleine ondernemers die door middel van een lening meer kansen krijgen.

Door de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden van kleine boeren met overheden en met de private sector, kunnen vele kritieke gaten in de keten worden gedicht. Waar het klimaat verandert, kunnen uitsluitend de boeren die de juist middelen hebben om zich aan te passen in staat zijn om de uitdagingen te overwinnen, met behoud van hun levensonderhoud. Kleine boeren zijn de sleutel tot het ontsluiten van het agrarisch potentieel van Afrika.

Women empowerment
We zijn ons bewust van de acties die we met voorrang moeten ondernemen om het grootste effect te sorteren, vooral in het leven van vrouwen en kinderen. Dit betekent bijvoorbeeld investeren in borstvoeding en voedselverrijking, en zoals ik eerder zei, in een krachtige schaalvergroting van de landbouw. We dienen onze inspanningen op het gebied van ‘women empowerment’ te intensiveren. En dat geldt ook voor onderwijs, water, sanitaire voorzieningen en gezondheid.

Wat we nu nodig hebben is het momentum waar we het over eens zijn te vertalen naar bruikbare ondersteuning, zodat we het economische en menselijke potentieel van elke natie kunnen ontsluiten. Daar moeten we allemaal samen aan meewerken, nieuwe samenwerkingsverbanden creëeren, en de voornemens uitvoeren die we al van plan waren. Denk daarbij aan de CAADP, (de Comprehensive Africa Agriculture Development Programme)/Malabo doelstellingen , en aan het tweede doel van duurzame ontwikkeling . En tegelijkertijd moeten we kijken naar de private sector die de kracht en vooruitgang kan ondersteunen.

(Vertaler: In Afrika hebben de leden van de Afrikaanse Unie (54 landen) zich in 2014 gecommitteerd om 10% van hun overheidsuitgaven aan landbouw te besteden (‘de Malabo-verklaring’).
 

Ondersteuning vanuit overheden
Met groeiende ondersteuning door overheden, bedrijven, de African Development Bank en andere organisaties, beschikken deze kleine boeren over het potentieel om hun inspanningen te transformeren naar bloeiende bedrijven. Maar dit is natuurlijk slechts een deel van het grotere verhaal. We hebben dringend regeringen nodig die met spoed het juiste beleid uitvoeren en die bronnen aanboren die leiden tot schaalvergroting van de voedselproductie. Daarom is deze bijeenkomst zo belangrijk. Mensen zoals wij moeten in actie komen. Wij dienen voorop te lopen om een omgeving te creëeren waarin voedsel wordt gezien als zowel de inbreng als de opbrengst van de ontwikkeling waar we midden in staan.

Ik kijk vooruit naar de mogelijkheden voor een samenwerking die het nieuwe African Leaders for Nutrition Forum zal opleveren. Afrikaanse leiders moeten vooruitgang doen ontbranden om de juiste beleidskaders vast te stellen die voedsel de hoogste prioriteit verschaffen voor elke Afrikaan. Het is immers uitsluitend door betere voeding dat we het welbevinden van onze burgers kunnen verzekeren.

Onderschrift: Afrika: de wil is er, en de weg óók!
De invloed van het African Leaders for Nutrition forum zal een krachtige invloed hebben op komende generaties. Samen Werken, ik ben ervan overtuigd dat we een voedselveilig Afrika kunnen bereiken”.

Microfinanciering
Met een lening lossen we niet alle problemen op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.


Strijd tegen armoede en honger - Wakibi is in veel landen actief met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers. Op deze pagina vindt u meer informatie over ons unieke microkredietplatform.


De ondernemers waarmee u nu kennis heeft gemaakt, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze beter in staat zijn om met hun bedrijfjes meer geld te verdienen. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de locale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

Op het moment waarop dit artikel werd geschreven telde Wakibi 1.157 aanvragen van ondernemende leners die zich bezighouden met voeding. Met de verkoop ervan en/of met verzamelen. Wie gaat u € 25,- lenen? 

Omdat Wakibi en Kiva dezelfde leners en uitleners bij elkaar brengen, kan het zijn dat een project inmiddels is volgestort. Als u verder bladert, komt u tal van niet-volgestorte projecten tegen van mensen die uw lening goed kunnen gebruiken.

Over Wakibi

Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.

Redactie Wakibi 2016 - Vertaler Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl