Ontwikkeling van duurzame ondernemingen in Colombia met Interactuar

Door Redactie Wakibi op 17-10-2014

Over Wakibi

De grote kracht van de veldpartners is dat zij zich bevinden in het gebied waar zij de microkredieten verstrekken. Zij kennen de leners, hun behoeften, maar ook hun omstandigheden, zeer goed. Deze lokale partners zijn uiterst belangrijk bij de beoordeling van de projecten voor microfinanciering. Interactuar is één van de vijf veldpartners die op dit moment actief zijn in Colombia.

Wakibi maakt deel uit van een keten waarin de veldpartners een zeer belangrijke positie innemen. Deze veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van de ondernemers, voor uitgifte van de leningen, voor het innen van de terugbetalingen en voor de overige administratie van de microkredieten. Interactuar is een van deze veldpartners in Colombia. Zij verstrekt leningen aan ondernemingen zowel op het platteland als in de steden.

De grote kracht van de veldpartners is dat zij zich bevinden in het gebied waar zij de microkredieten verstrekken. Zij kennen de leners, hun behoeften, maar ook hun omstandigheden, zeer goed. Deze lokale partners zijn uiterst belangrijk bij de beoordeling van de projecten voor microfinanciering. Interactuar is één van de vijf veldpartners die op dit moment actief zijn in Colombia.

Sociale keurmerken van Interactuar
Om de toegevoegde waarde, oftewel de sociale meerwaarde van de lokale partners te kunnen herkennen zijn Sociale Keurmerken ontwikkeld. Met deze keurmerken is het mogelijk om het onderscheidend vermogen van de partners inzichtelijk te maken. Het werk van Interactuar is niet onopgemerkt gebleven en heeft door haar bijzondere inspanningen maar liefst vier sociale kenmerken toegekend gekregen.

Activiteiten van Interactuar in Colombia
Het verschil tussen arm en rijk in Colombia is een van de grootste in de wereld. Een derde van de Colombiaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. Hier is Interactuar al sinds 1983 actief door ondernemers te helpen bij het starten van een onderneming en om hen te helpen bij het ontwikkelen van vakbekwaamheden die nodig zijn om te kunnen blijven groeien.

Interactuar werkt in de streek van Antioquia, Colombia, waar het gemiddelde jaarinkomen nog geen € 4700,- bedraagt. De organisatie streeft er naar om de werkeloosheid te verminderen en duurzame bedrijven te helpen opzetten door kleine leningen aan te bieden aan ondernemers op het platteland en in de stad. Ze biedt een grote verscheidenheid van leningen aan die tegemoetkomt aan de noden van meer dan 300.000 klanten, die ze tot nu toe hebben bediend.
 

  

  

Interactuar ondersteunt ook ondernemingen van gehandicapten
(In de balk onder de film is een optie voor ondertiteling aanwezig)
 

Als je een lening verstrekt via Interactuar, geef je meer dan alleen financiële middelen. Interactuar verschaft namelijk belangrijke aanvullende diensten:
 

Oprichten van ondernemingen
Interactuar helpt klanten om businessplannen te ontwerpen en uit te voeren.

Training
Klanten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan praktische cursussen op het gebied van voeding, productie, zaken doen, mini-markten, kleine ondernemingen, schoonheidssalons, administratie, kleding, hotels en toerisme.

Consultaties
Interactuar geeft raad bij het vestigen van ondernemingen om te helpen bij het beklimmen van de sociaal-economische microfinancieringsladder en stimuleert duurzame groei.


De praktijk: het verhaal van Sandra
Sandra is een vrouw waarvan eerder de kwaliteit van leven laag was en die nauwelijks te eten had. Op een dag hoorde ze van Interactuar op de radio en ging naar hen toe voor een lening.

De reden voor de nieuwe lening was dat ze bijna bankroet was, nadat een familielid was ontvoerd. De kidnappers vroegen losgeld voor de vrijlating. Haar winkel is haar enige inkomstenbron en door de betaling van het losgeld bleef Sandra zonder kapitaal achter.

Interactuar bood haar hulp en leende haar geld om haar kleine winkeltje draaiende te houden. De lening helpt haar om schoonmaakmiddelen, granen en kruidenierswaren op voorraad te kunnen kopen, evenals een vriezer en diepvriesproducten. Hierdoor kan ze, na die enorme en invloedrijke gebeurtenis, toch doorgaan met haar winkel. Hierdoor is ze in staat om haar familie, bestaande uit haar drie kinderen en haar ouders, toch te onderhouden.

De rol van Wakibi
De leningaanvraag van Sandra is al, mede met behulp van de Wakibi-leden, volledig gefinancierd. Maar u kunt nog kiezen uit tal van andere vergelijkbare projecten die Interactuar steunt. Op het moment dat ik dit schrijf worden er bij Wakibi 150 projecten van Interactuar aangeboden. U kunt de leningen die Interactuar verstrekt, vinden door hier op te klikken.

Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
http://www.wakibi.nl/sociale-meerwaarde/
http://www.kiva.org/partners/177
http://www.wakibi.nl/projecten/#partner-177/
http://www.wakibi.nl/2-760941/#omschrijving
https://www.youtube.com/user/interactuarchannel