Sociaal rendement op een investering is oneindig

Door Redactie Wakibi op 14-6-2016

Over Wakibi

Waarom microkredieten

Wakibi gelooft in zelfredzaamheid. Wanneer je armoede de wereld uit wilt helpen, moet je beginnen bij de basis. Het sociaal rendement op een lening aan een ondernemer is dan oneindig.

5 vragen aan Christine Scheepmaker van Wakibi


Wat is Wakibi?

Wakibi is een stichting die het mogelijk maakt om leningen te verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Dit doen wij via het online crowdfundingplatform Wakibi.nl.

Door ons netwerk via partners als Kiva.org en microfinancieringsinstellingen wereldwijd is het mogelijk om te investeren in projecten die sociale meerwaarde als rendement opleveren. Via Wakibi leen je aan een ondernemer naar jouw keuze en wanneer de lening is terugbetaald kan het opnieuw in een project worden geïnvesteerd.


Wat is het sociaal rendement op je lening?

Wakibi gelooft in zelfredzaamheid. Wanneer je armoede de wereld uit wilt helpen, moet je beginnen bij de basis. Het sociaal rendement op een lening aan een ondernemer is dan oneindig. Met een lening help je een ondernemer op weg naar een zelfvoorzienend bestaan en geef je een kans om zich uit de armoede te onttrekken. Met een lening stimuleer je ondernemerschap, werkgelegenheid, de (lokale) economie en toegang tot financiële diensten waar mensen die leven onder de armoede grens en zonder onderpand meestal geen toegang tot hebben. Met een inkomen is de ondernemer ook in staat om zijn of haar familie te kunnen onderhouden, te investeren in onderwijs voor zijn of haar kinderen, beter voedsel te kopen en betere medische zorg te krijgen. Wakibi gaat verder dan een lening en levert een bijdrage aan de basis voor een stabiel leven en een duurzame economie in ontwikkelingslanden.


En het succes op wereldwijde schaal?

Door innovatie en sociaal ondernemerschap worden steeds meer initiatieven ontplooid en producten ontwikkeld die bijdragen aan betere levensomstandigheden. Denk aan het betaalbaar en toegankelijk maken van duurzame energie, het mogelijk maken van mobiel bankieren voor leners in afgelegen gebieden en het zorgen voor verantwoorde productie en consumptie van water en voedsel. Ook gezondheid speelt een grote rol bij innovatieve projecten. Met een lening voor schoonwatervoorzieningen of sanitair of de productie en aanschaf van een nieuw soort kooktoestel (de zgn. clean cookstove) red je levens, steun je ondernemers, de empowerment van vrouwen en daarmee ook gelijkwaardigheid en ga je de strijd aan tegen klimaatverandering.


Wanneer is de missie van Wakibi geslaagd?

Onze missie is om mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden door middel van het verstrekken van leningen en om op die manier samen armoede te bestrijden en de wereld een stukje beter te maken. Leen met elkaar en voor elkaar voor een toekomst in een betere wereld!​

Waarom ben jij betrokken bij Wakibi?

Stel je eens voor een wereld zonder armoede, genoeg werkgelegenheid en bloeiende economieën, zonder CO2 vervuiling, gelijkheid voor mannen en vrouwen, scholing voor kinderen, gezonde leefomstandigheden, duurzame energie, medische zorg beschikbaar voor iedereen en met respect voor mens en natuur. Daar wil ik mijn tijd in investeren.


>> Dit interview is ook te lezen op: www.investereninmorgen.com
en maakt onderdeel uit van de mei 2016 campagne via het Financieel Dagblad en Media Planet: "Een Betere Wereld".


redactie Wakibi 2016
pers@wakibi.nl