Van kunst tot transport: een korte uitleg per sector

Door Ilse Naves-Scheidel op 7-9-2019

Waarom microkredieten

Wanneer je een lening kiest op de Wakibi projectenpagina, kun je filteren op verschillende criteria: land, sector, geslacht of groep/individu. De meeste criteria spreken voor zich maar de sectoren kunnen misschien wel wat toelichting gebruiken. Daarom bekijken we in deze blog welke sectoren er zijn en wat ze inhouden... 

Leningen per sector

De meeste aanvragen bij Wakibi komen voor projecten in de landbouw en vervolgens voor voedsel en verkoop. Maar wat houdt voedsel bijvoorbeeld in? Is dit voedsel om te consumeren? Dat zou niet stroken met de ideologie van Wakibi en Kiva, onze internationale partner. In die ideologie gaat het er juist om ondernemers met microkredieten zelfstandiger en zelfvoorzienend te maken. En wat valt er onder vermaak en kunst? Om meer duidelijkheid te scheppen, daarom een korte uitleg per sector:

Landbouw

Deze leningen helpen agrariërs benodigde landbouwproducten te kopen. In de meeste gevallen gaat het om zaad, mest, vee, veevoer, maar ook landbouwwerktuigen en soms bouwmaterialen om de boerderij te verbeteren of uit te breiden.

Voedsel

Deze sector heeft betrekking op alles wat met voedselproductie, -verkoop en -inkoop te maken heeft. De inkoop kan zijn om te verkopen in een winkel of op een markt maar het kunnen ook ingrediënten zijn om te verwerken voor een eethuis of restaurant.

Verkoop

Dit betreft leningen om producten in te kopen en deze tegen een hogere prijs te verkopen. Dat kan van alles zijn: kleding, vee, voedsel, huishoudelijke producten, brandstof, cosmetica, beddenlinnen, etc.

Diensten

De leningen in deze sector komen van ondernemers die diensten verlenen. Voorbeelden zijn: bouwvakkers, schilders, kappers, mobiele telefoonverkopers, IT-ers, schoonheidsspecialisten en naaiateliers.

Kleding

Dit zijn vooral leningen voor de aankoop van kleding om deze door te verkopen. Zowel nieuwe als tweedehands kleding. Deze sector is ook voor creatieve ondernemers die kleding maken of bedrukken en verkopen.

Huisvesting

De projecten voor huisvestingskosten zijn voor mensen die financiële middelen zoeken om hun huizen te verbeteren. Met een goed dak boven hun hoofd staan ze sterker in het leven.

Scholing

Met een lening voor scholing wil de aanvrager een opleiding volgen zodat hij of zij meer kansen heeft in de toekomst. De aanvraag kan ook zijn om schoolmaterialen of schoolgeld voor hun (klein)kinderen te betalen, om hen een betere toekomst te geven.

Gezondheid

Aanvragers in deze sector vragen een lening aan om medicijnen of andere medische kosten te kunnen betalen, voor zichzelf of familieleden.

Transport

Alle leningen die te maken hebben met transport, vallen onder deze sector. Dat kan een aanvraag zijn van een motorchauffeur in Afrika, die mensen van en naar hun werk brengt met zijn motor, maar ook een chauffeur van een schoolbus of de eigenaar van een transportbedrijf. Zij vragen leningen aan voor onderhoud van hun transportmiddel of de aankoop van onderdelen.

Kunst

Dit omvat activiteiten die betrekking hebben op lokaal handwerk. Bijvoorbeeld het maken van tapa, een kledingstof vervaardigd uit boombast, in Tonga. Of het bedrukken van textiel met elei-ontwerpen in Samoa. Elk land heeft zijn eigen kunst. Het merendeel van de leningen in deze sector – 74 op 86 leningen – zijn aangevraagd door vrouwen.

Persoonlijk gebruik

Leningen voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld om de persoonlijke leefomstandigheden te verbeteren of als investering om werken mogelijk te maken. Daarbij kun je denken aan: een vliegticket om in een ander land te werken, voorzieningen voor veilig drinkwater, zonnepanelen, een koelkast of autokosten.

Bouw

Dit kunnen leningen zijn om huisvesting te verbeteren maar het zijn vooral aanvragen van ondernemers in de bouw om bouwmateriaal en -machines te kopen.

Productie

In deze sector vind je leningen van ondernemers die iets produceren. Vooral smeden en meubelmakers, maar ook schoenmakers, leerbewerkers en een Filipijnse ondernemer die pannenlappen maakt.

Groothandel

Dit zijn ondernemers die voorraden willen inkopen om door te verkopen in hun winkel.

Vermaak

Deze sector is voor ondernemers die hun geld verdienen met amusement. Deze man in Oeganda bijvoorbeeld, die zijn bioscoopzaal wil renoveren.  

Kies eens voor een andere sector

We hopen dat we je nieuwsgierig hebben gemaakt naar sectoren waar je normaal gesproken niet zo snel aan zou denken. Lijkt het je niet leuk om bij te dragen aan vermaak in Oeganda? Of gun je iemand een steuntje in de rug als zijn of haar gezondheid het laat afweten?

Kies voor een project waar je hart ligt op onze projectenpagina