Microkredieten in de spotlight

Door Redactie Wakibi op 14-12-2022

Impact van microkrediet

Waarom microkredieten

Hoewel het concept van microfinanciering al enkele decennia bestaat, krijgt het de laatste jaren steeds meer positieve aandacht. En dat is niet voor niets. Microkredieten zorgen namelijk niet alleen voor grotere (economische) productiviteit, maar ook voor meer zelfvertrouwen bij de ondernemer. Daar komt nog eens bij dat niet alleen de ondernemer profiteert van de lening. De impact wordt óók gevoeld door de familie en de directe omgeving. Daarom is het deze week de week van het Microkrediet en staan we stil bij het belang én de impact van deze bijzondere leningen.

Microfinanciering, een eenvoudig concept

Het concept achter microfinanciering, ofwel het verstrekken van microkredieten, is simpel. Er wordt via een lokale partner een kleine lening verstrekt aan een ondernemer of organisatie. Dit gaat vaak om een relatief laag bedrag, gemiddeld tussen 500-1500 euro. Tijdens een korte looptijd - van een paar maanden tot twee jaar - lost de ondernemer de lening af.

Het gaat dus niet om een gift, maar om een klein bedrag dat zonder woekerrente wordt terugbetaald. En juist dit is van levensbelang voor de 1,7 miljard mannen en vrouwen, die geen bankrekening of toegang tot andere financiële diensten hebben. Juist hen biedt microfinanciering uitkomst. Dankzij de lening kunnen ze nu landbouwproducten, gereedschap, vee of inventaris voor een winkel kopen of een cursus volgen. Hét (start)kapitaal dat ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Estefania, een alleenstaande vrouw in Peru kon door microkredieten tuinbonen verbouwen en oogsten.

Wie maken er gebruik van microkredieten?

Wakibi werkt samen met tal van lokale partners en ondernemers van over de hele wereld. Velen bieden we met microfinanciering een steuntje in de rug. Zo ook Estefania, een alleenstaande vrouw die in het afgelegen dorpje Chivay in de Peruaanse Andes woont. Na de dood van haar moeder zorgt ze in haar eentje voor haar kinderen, kleinkinderen, nichtje en neefje. Ze heeft een kleine buurtwinkel, maar kon door de microkredieten ook tuinbonen verbouwen en oogsten.

Een ander voorbeeld is Zhumabubu uit de regio Chuy in Kirgizië. Een dame op leeftijd, die dankzij haar eerste microkrediet kunstmest kon aanschaffen voor haar kleine boerenbedrijf en nu verder wil uitbreiden. Dit is goed voor zowel Zhumabubu als haar omgeving, want landbouw is essentieel voor de voedselvoorziening in de Centraal-Aziatische republiek.

Zhumabubu uit Kirgizië kon dankzij haar eerste microkrediet kunstmest aanschaffen voor haar kleine boerenbedrijf

Tot slot nog het verhaal van Safoura uit Dieli in Mali. Een hardwerkende onderneemster en alleenstaande moeder van zeven kinderen. Dankzij haar lening heeft ze ezeltjes kunnen aanschaffen waarmee ze wekelijks naar een grote markt 50 kilometer verderop reist. Daar koopt ze etenswaar, zoals rijst, fruit en pasta, dat ze op lokale markten doorverkopen. Dankzij de ezels kan ze meer producten vervoeren en (iets) makkelijker.

Impact van microkredieten

Het mooie van microkredieten is dat het niet alleen de ondernemer helpt. De ondernemer zelf gaat erop vooruit en familieleden profiteren mee. Indirect hebben gemiddeld vijf mensen profijt van een microkrediet. Deze mensen ervaren minder stress en meer voedselzekerheid. Soms kunnen kinderen door microkredieten eindelijk naar school, omdat daar nu geld voor is, of omdat zij door de aanschaf van vee of materieel minder (mee) hoeven te werken. Meer bedrijvigheid en ondernemerschap zorgen ook voor meer lokale werkgelegenheid, wat een gemeenschap vooruithelpt. Een lening kan dus helpen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en leefomstandigheden te verbeteren.

Wakibi verstrekt microkredieten aan zowel mannen als vrouwen. Toch zien we dat kredieten op vrouwen zelfs een nog grotere positieve impact hebben. Het geeft hen de kans om economisch onafhankelijk te worden en om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Hierdoor verbetert hun sociale positie en wordt hun weerbaarheid groter. Vaak zien we dan terug dat ze opnieuw gaan investeren in hun bedrijf om verder te bouwen én te groeien.

Ook een ondernemer ondersteunen met een microkrediet?

Kijk dan op onze site voor een overzicht van mooie projecten en gedreven ondernemers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.