Innovatie: Schoon water om levens te redden

Door Redactie Wakibi op 18-10-2013

Impact van microkrediet

In Nederland vinden we schoon drinkwater vanzelfsprekend, maar iedereen die weleens buiten Nederland komt weet heel goed dat je niet zomaar in elk land het water rechtstreeks uit de kraan kan drinken. Wereldwijd drinken op dit moment bijna 800 miljoen mensen onveilig, ongefilterd water. Besmet water kan onder andere leiden tot diarree. Wat veel mensen zich niet goed beseffen is dat diarree als gevolg van het drinken van vervuild water jaarlijks de dood van meer dan 2 miljoen mensen als gevolg heeft, waarvan het grootste deel kinderen. Wist je dat dit aantal hoger is dan het totaal aantal levens dat jaarlijks wordt opgeëist door aids, malaria en mazelen tezamen?

In Nederland vinden we schoon drinkwater vanzelfsprekend, maar iedereen die weleens buiten Nederland komt weet heel goed dat je niet zomaar in elk land het water rechtstreeks uit de kraan kan drinken. Wereldwijd drinken op dit moment bijna 800 miljoen mensen onveilig, ongefilterd water. Besmet water kan onder andere leiden tot diarree. Wat veel mensen zich niet goed beseffen is dat diarree als gevolg van het drinken van vervuild water jaarlijks de dood van meer dan 2 miljoen mensen als gevolg heeft, waarvan het grootste deel kinderen. Wist je dat dit aantal hoger is dan het totaal aantal levens dat jaarlijks wordt opgeëist door aids, malaria en mazelen tezamen?

Als vakantiegangers hebben we een goede reden om op onze hoede te zijn. We zullen in het buitenland automatisch kiezen voor water uit flessen, om te drinken, ons appeltje te wassen en onze tanden te poetsen. Maar heel veel mensen kunnen het zich niet veroorloven om flessen schoon drinkwater te kopen voor hun dagelijkse behoeften.

Verenigde Naties
In 2010 verklaarden de Verenigde Naties dat toegang tot veilig en schoon drinkwater en sanitair een wettelijk grondrecht is. Dit is heel mooi, maar in de praktijk blijkt de toegang tot water en sanitaire voorzieningen helemaal niet zo simpel. De vraag is hoe dit aangepakt kan worden.

Er zijn enorm veel initiatieven om de waterkwaliteit in ontwikkelingslanden te verbeteren. Het actief beschermen van waterbronnen of putten is een goed begin om de toegang tot een veilige waterbron mogelijk te maken, maar besmetting wordt vervolgens toch weer een probleem wanneer mensen het water in vuile emmers of containers verzamelen en vervoeren, of eenvoudigweg niet eerst hun handen wassen.

Een effectieve aanpak om dit probleem op te lossen is de behandeling van het water met chloor. Hiermee kan besmetting van water voorkomen worden tot 72 uur nadat het uit de bron is gehaald. Wereldwijd is er veel inspanning geleverd om het gebruik van chloor te promoten. Deze promotie-inspanningen leek te werken. Er zijn onder andere in Afrika studies uitgevoerd waaruit bleek dat ongeveer driekwart van de huishoudens zich goed beseft dat onveilig drinkwater diarree als gevolg heeft en dat chloor hen kan helpen om dit tegen te gaan. Ondanks deze kennis lijkt slechts een klein deel ook daadwerkelijk deze chloorbehandeling toe te passen. Ondanks dat de kosten voor een chloorbehandeling relatief laag zijn, ongeveer 30 eurocent per maand, maakt slechts 5 % van deze zelfde huishoudens er gebruik van.

Innovation for Poverty Action
Innovations for Poverty Action (IPA), een onderzoeksinitiatief gericht op het begrijpen wat wel en niet werkt in internationale ontwikkeling, heeft ruim vijf jaar lang verschillende water behandelmethoden onderzocht in de hoop een echt effectieve en betaalbare methode te kunnen ontwikkelen. Met het Dispensers for Safe Water Program (DSW) veranderde IPA de wijze van distributie, besloot om af te zien van de kleine flesjes chloor bedoeld voor thuisgebruik en installeerde in plaats daarvan grotere, gemeenschappelijke containers bij de waterbron. Een speciale klep voegt een afgemeten dosering van chloor toe aan het water. Een binnen de lokale gemeenschap aangewezen verantwoordelijke houdt zich bezig met het vullen van de containers en helpt de lokale bevolking te begrijpen wat de voordelen van deze methode zijn en legt hen de werking uit.

In de volgende film de achtergrond en de werking van het DSW programma:Uit onderzoek bleek dat, na het installeren van deze dispensers, ruim 60 % van de huishoudens chloor in hun water hadden - een aanzienlijke toename ten opzichte van de 5 % die daarvoor was gemeten. Volgens IPA 's onderzoek ligt de belangrijkste reden voor deze stijging in het feit dat mensen veel sneller geneigd zijn om een bepaalde aanpak te gaan gebruiken als hun buren dat ook doen. Het werkt veel beter wanneer mensen zien hoe bekenden binnen hun gemeenschap hun water succesvol behandelen, dan wanneer formele trainingen worden gegeven door onbekenden,. Dan is dit al snel een trigger om hetzelfde te doen.

Verhoogd chloor gebruik door middel van de verdelingsklep op de dispensers vertaalt zich direct naar minder zieken en dodelijke slachtoffers. Niet alleen is dit programma effectiever dan het thuis behandelen van water, maar het vermindert ook de kosten van de distributie. Minder verpakkingsmateriaal leidt automatisch tot lagere kosten en minder afval. Door het gebruik van herbruikbare containers die worden bijgevuld wanneer dat nodig is, kost de DSW behandelmethode minder dan 50 cent per persoon per jaar.

Tot dusver heeft het DSW-programma meer dan 3000 dispensers geïnstalleerd in Oost-Afrika, waarmee ruim 630.000 mensen worden bediend. Maar met de recent ontvangen WASH for Life (Water , Sanitatie en Hygiëne voor het Leven) subsidie van 5,5 miljoen euro van de Bill en Melinda Gates Foundation, zullen ze snel in staat zijn om meer dan 5 miljoen mensen te bereiken.

Helpen via Wakibi
Via Wakibi is het mogelijk om leningen te financieren die worden aangeboden door partners die heel hard werken aan schoon water en sanitaire diensten voor hun lokale bevolking. Denk hierbij aan partners als Evidence Action, Sanergy en het Nederlandse initiatief van Nazava Water Filters. Vanuit Indonesië produceren en verkopen de Nederlandse ondernemers Lieselotte Heederik en Guido van Hofwegen vanuit hun bedrijf P.T. Holland for Water, goedkope, maar doeltreffende waterfilters aan de allerarmsten.

Wanneer je geïnteresseerd bent geraakt in het geschetste drinkwaterprobleem en de oplossingen daarvoor, kijk dan ook eens naar een van onze eerdere artikelen, zoals “Water is leven en sanitair is waardigheid” en “Innovatie: een luisterend oor biedt de juiste oplossing”.

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die hun klanten bijvoorbeeld innovatieve en op technologie gebaseerde financiële oplossingen bieden, krijgen het Innovatie keurmerk. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
http://www.poverty-action.org/
http://www.kiva.org/
http://saner.gy/
http://www.usaid.gov/div/portfolio/wash-life