Onderwijs: een eerlijke start voor iedereen

Door Ilse Naves-Scheidel op 22-1-2020

Impact van microkrediet

“Toegang tot onderwijs is een essentiële voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de komende generaties.”, aldus de Verenigde Naties in 2015 bij het opstellen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Bij Wakibi zijn we het daar volledig mee eens. Wij geloven dat onderwijs noodzakelijk is voor zelfredzaamheid. Daarom ondersteunen we dit op verschillende manieren. In deze blog lees je de stand van zaken en hoe we met onze projecten bijdragen aan het realiseren van basis- en middelbaar onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.

Basis- en middelbaar onderwijs voor iedereen

De 17 ontwikkelingsdoelstellingen die de VN opstelde in 2015 moeten in 2030 gerealiseerd zijn. Onderwijs is een belangrijke tool voor een beter leven. Daarom luidt de 4e doelstelling uit de serie: “In 2030 ervoor zorgen dat alle jongens en meisjes, wereldwijd, op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.” Over 10 jaar moeten dus alle kinderen minimaal naar de basisschool en middelbare school gaan.Hoe ver zitten we daar nu vandaan? We bekijken de cijfers van het basis- middelbaar en hoger onderwijs.

Basisonderwijs - hoeveel kinderen gaan er wereldwijd naar de basisschool?
In de afgelopen 15 jaar is er veel vooruitgang geboekt in toegang tot het basisonderwijs.


Het percentage inschrijvingen voor de basisschool in ontwikkelingslanden steeg van 83% in 2000 naar 91% in 2015.

 

Toch zijn er nog steeds 57 miljoen kinderen van basisschoolleeftijd die niet naar school gaan. Dat betekent dat één op de zes kinderen, veelal in ontwikkelingslanden, geen toegang hebben tot basisonderwijs.

 

Middelbaar onderwijs - daar is groei te ontdekken

 

Volgens de doelstelling zou iedereen ook middelbaar onderwijs moeten afronden in 2030. Ook daar is vooruitgang geboekt. Van 2000 tot 2018 daalde het aantal kinderen dat niet naar school ging in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs van 99 naar 61 miljoen. Voor de hogere jaren daalde dit van 177 naar 138 miljoen. Ook gingen er meer meisjes naar de middelbare school waardoor het verschil tussen jongens en meisjes minder groot werd.Bron: Unicef


Wereldwijd gaan er 4 van de 5 kinderen naar het lagere middelbare onderwijs.


In de eerste 3 jaar van het middelbaar onderwijs gaat ongeveer 85 procent van de kinderen naar school. Dat percentage zakt naar 65 voor de laatste jaren van de middelbare school. De grootste uitdagingen liggen ten zuiden van de Sahara en in Zuid Azië.

Hoger onderwijs - grote verschillen wereldwijd In de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wordt ook gesproken over hoger onderwijs.

Het is niet makkelijk om op die leeftijd nog verplichtingen op te leggen. In veel landen wordt het dan noodzakelijk dat jongeren meehelpen om geld te verdienen. Toch wil de Verenigde Naties ervoor zorgen dat tegen 2030 alle vrouwen en mannen gelijke toegang hebben tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit.


De verschillen in scholing op dit niveau zijn wereldwijd nog aanzienlijk, zoals je hieronder kunt zien.


Bron: Kiva Labs

Ondanks beperkte middelen en sociale druk om te gaan werken, zijn er jongeren die toch het risico aandurven een studielening af te sluiten om in de toekomst te investeren. Met een duwtje in de rug van jouw kant kun je deze helden helpen om hun zelfredzaamheid in de toekomst aanzienlijk te verbeteren.

Geld voor onderwijs: niet alleen collegegeld
Wanneer je een lening kiest op onze projectenpagina, kun je kiezen uit sectoren. Als je daar Scholing selecteert, zie je alle mensen die een microfinanciering aanvragen om te investeren in onderwijs. Dat kan zijn voor:
 

- schoolgeld voor hun kinderen
- benodigde materialen of schooluniformen
- het betalen van collegegeld
- het investeren in een computer om opdrachten te maken
- bijkomende kosten voor onderwijs als transport, levensonderhoud, accommodatie, etc.

Investeer in de toekomst
Vaak worden studenten door financiële instellingen gezien als een risicovolle investering. Bovendien hebben ze nog geen betrouwbare krediethistorie. Dat beperkt hun mogelijkheden, terwijl ze juist met een opleiding beter in staat zijn om hun lening terug te betalen en in de toekomst in hun levensonderhoud te voorzien. Daarom besteedt Kiva, de partnerorganisatie van Wakibi, extra aandacht aan deze leningen en zorgen ze voor innovatieve oplossingen met hulp van hun partners. Op de Kiva Labs pagina kun je er meer over lezen.

Door iemand geld te lenen voor een opleiding maak je een verschil voor de rest van zijn of haar leven. Denk daarom ook eens aan een project in de sector Scholing!