Microkrediet als hulpmiddel voor duurzame wederopbouw Filipijnen

Door Redactie Wakibi op 15-11-2013

Impact van microkrediet

De afgelopen dagen zijn wij allen via diverse media geconfronteerd met het noodlottige resultaat van de tyfoon Haiyan, welke een verwoestende impact heeft gehad op de Filipijnen. Overal ter wereld zijn inzamelingen begonnen om de noodzakelijke directe hulp te kunnen bieden. Het meest belangrijk op dit moment is schoon drinkwater, voeding en medische zorg. Maar daarna zal het land deels weer vanuit niets opgebouwd moeten worden. Hiervoor is duurzame steun nodig. Wakibi gelooft dat microfinanciering een krachtig middel is om de bevolking van de Filipijnen te helpen in de wederopbouw van hun ondernemingen, hun land en hun leven en hen uiteindelijk weer zelfredzaam te maken.

De afgelopen dagen zijn we via diverse media geconfronteerd met het noodlottige resultaat van de tyfoon Haiyan, welke een verwoestende impact heeft gehad op de Filipijnen. Dit speelde vooral rond de eilanden in de Visayas waar de tyfoon het meest krachtig was. Kustdelen zijn compleet weggevaagd, gebouwen en woningen zijn met de grond gelijk gemaakt en wegen zijn onbegaanbaar geworden. Een enorm aantal mensen is hun geliefden en bezittingen kwijtgeraakt en mensen zijn naarstig op zoek naar voedsel en andere primaire levensbehoeften.


Overal ter wereld zijn inzamelingen begonnen om de noodzakelijke directe hulp te kunnen bieden. Het meest belangrijk op dit moment is schoon drinkwater, voeding en medische zorg. Om hierin bij te dragen, is naast steun via de Samenwerkende Hulporganisaties (Giro555) via vele andere kanalen (financiële) hulp te bieden, zoals UNICEF (www.unicef.nl), het Rode Kruis (www.rodekruis.nl), de Philippine Red Cross (www.redcross.org.ph/donate) , Oxfam (www.oxfamnovib.nl), Care (www.carenederland.org) en Artsen zonder grenzen (www.artsenzondergrenzen.nl).

De tyfoon heeft meer dan 900.000 mensen beroofd van hun land, hun veestapel, hun gewassen, hun bron van levensonderhoud, hun dromen. Het land zal deels weer vanuit niets opgebouwd moeten worden. Op de langere termijn zal de bevolking van de Filipijnen daar zelf de belangrijkste motor in zijn. Maar naast hun wilskracht en veerkracht vereist dit ook meer structurele hulp, waarbij microkrediet zoals dat via Wakibi aangeboden wordt, een belangrijke rol kan spelen.

Er zijn meerdere lokale veldpartners in de Filipijnen die in deze vorm van ondersteuning een belangrijke schakel zullen gaan vormen om de noodzakelijke leningen aan te kunnen gaan bieden en de onder andere via Wakibi ontvangen bedragen op een snelle manier aan de juiste leners of groepen van leners over te kunnen dragen. Een tweetal van deze lokale partners is Negros Women for Tomorrow Foundation en Community Economic Ventures, inc.

Negros Women for Tomorrow Foundation en Community Economic Ventures Inc.
NWTF en CEVI zijn al langer veldpartner en hebben contact met ruim 49.000 leners waarvan de leningen onder andere via Wakibi worden aangeboden. Op dit moment zijn deze partners zelf ook geraakt door de impact van de tyfoon en is men druk bezig om de activiteiten weer op de rit te krijgen. Dat is moeilijk door het gebrek aan goede infrastructuur en defecte communicatiemiddelen, waardoor het lang kan duren voordat de leners bereikt kunnen worden. Eerst moet gekeken gaan worden naar de situatie van bestaande leners. Mogelijk dat de terugbetaling van reeds lopende leningen uitgesteld moeten worden, omdat de bedrijfsvoering bemoeilijkt is en de inkomsten minder snel gegenereerd zullen worden. Daarnaast zullen er nieuwe leningen of een tweede lening nodig zijn om bedrijfjes weer op te kunnen bouwen, of om bijvoorbeeld de verwoeste landbouwgrond weer opnieuw te kunnen beplanten.

Microkrediet van Wakibi
Wij hopen dat ook jij, naast de noodzakelijke primaire steun via de hiervoor beschreven kanalen, samen met ons wilt helpen de inwoners van de Filipijnen ook op een duurzame manier te ondersteunen. Wij geloven dat microfinanciering een krachtig middel is om de bevolking van de Filipijnen te helpen in de wederopbouw van hun ondernemingen, hun land en hun leven en hen uiteindelijk weer zelfredzaam te maken, waardoor hun dromen op den duur weer hervonden kunnen worden. Deze leningen kunnen hier gevonden worden.

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die zich bijvoorbeeld aantoonbaar intensief richten op kwetsbare groepen, krijgen daarvoor een speciaal keurmerk. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde, dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.