Deze negatieve impact heeft COVID-19 op hongerbestrijding in de wereld

Door Ilse Naves-Scheidel op 5-11-2020

Impact van microkrediet

De Verenigde Naties schat in dat er in 2020 132 miljoen meer mensen chronisch honger lijden als gevolg van de COVID-19 pandemie. Dit aantal komt bovenop de 690 miljoen mensen die zonder de coronacrisis al ondervoed zijn of honger lijden.

Meer dan alleen een virus

We wisten al dat corona meer impact heeft dan alleen de ziekte zelf. Dat zien we in eigen land: mensen raken hun baan kwijt en verliezen daardoor inkomsten. In andere landen zijn de restricties vaak nog strenger: er zijn reisbeperkingen, wijken worden afgesloten of markten zijn gesloten waardoor boeren hun producten niet kunnen verkopen en geen zaden kunnen inkopen. Daardoor verliezen ze niet alleen inkomsten, het heeft ook gevolgen voor de voedselzekerheid van mensen in hun gemeenschap. 

De invloed van corona op ondervoeding

Verschillende hulporganisaties hebben nu dus berekend dat nog eens 132 miljoen meer mensen chronisch honger lijden in 2020 als gevolg van corona. Dat aantal zal fors sneller stijgen als het virus zich blijft voortzetten. In onderstaande tabel doet de VN een schatting op basis van drie scenario’s. 

Trendbreuk met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Corona veroorzaakt een flinke dip in een opwaartse trend. Er werd namelijk behoorlijk vooruitgang geboekt op het gebied van hongerbestrijding. 

In 1990 stelden de VN de eerste zogenaamde Millenniumdoelstellingen op. Deze waren erop gericht het aantal mensen dat honger lijdt te halveren tussen 1990 en 2015. Dat is gelukt. In 2015 legden de Verenigde Naties opnieuw Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vast. Van deze 17 doelstellingen is nummer 2: “tegen 2030 een einde maken aan honger voor iedereen, (…)”. Hoewel het Wereldvoedselprogramma (WFP) stelt dat “honger de meest haalbare uitdaging ter wereld” is, werd er langzaam maar zeker vooruitgang geboekt. Met corona zijn er echter weer meer mensen bijgekomen die chronisch voedsel tekort komen. 

Honger lijden of ziek worden?

Niemand weet hoelang het nog duurt voor we COVID-19 onder de duim hebben en wat de schade op de wereldeconomie is, tegen die tijd. Het getal van 132 miljoen is dan ook een schatting gemaakt in juli 2020, op basis van cijfers uit de eerste helft van het jaar. Uit de onderzoeken van de instanties blijkt dat de pandemie vooral een vernietigende impact heeft op de meest arme en kwetsbare gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze crisis komt bovenop de al bestaande voedselcrisis. Voor velen van hen is het de keuze tussen ziek worden of honger lijden. 

Kleine producenten voeden 70% van de wereldbevolking


De wereld is echter ook afhankelijk van deze mensen. Volgens de ETC Group, een internationale organisatie die onder meer adviseert over voedselproblemen, wordt maar liefst 70 procent van de wereldbevolking gevoed door kleine producenten. Het is dus cruciaal dat zij kunnen blijven werken en leveren. Bovendien is de kans groot dat wanneer zij hun voedsel niet van het land kunnen halen, zij naar de stad trekken. En hoe meer mensen in de stad, hoe sneller het virus zich verspreidt. Een extra risico dus.

Deze mensen zijn geholpen wanneer zij op het platteland gewassen kunnen blijven verbouwen en daar een eerlijke prijs voor krijgen. Voor henzelf, maar ook om schaarste te voorkomen, want schaarste leidt tot stijging van de voedselprijzen. En dat is wel het laatste dat mensen uit hun gemeenschap zich nu kunnen veroorloven.

Corona noodfonds


Microfinanciering aan boeren is daarom juist in deze tijd nog belangrijker. Naast een lening verstrekken kun je ook bijdragen aan het  Wakibi corona noodfonds. Vanuit dit fonds steunen we  kleine ondernemers die vechten tegen armoede en door het virus extra hard worden getroffen.

Om te beoordelen waar het geld het hardste nodig is, baseert Wakibi zich op de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Op basis daarvan heeft Wakibi besloten om in eerste instantie microkredieten te verstrekken in de volgende landen: Ecuador, Egypte en de Filipijnen. 

Dit zijn landen waar:

  • veel geregistreerde corona-slachtoffers zijn
  • en een goede betrouwbare infrastructuur voor microkredieten aanwezig is.

Let op: de verwachting is dat dit meer risicovolle leningen zijn dan normaal. Via Wakibi wordt normaal gemiddeld 97% van de leningen terugbetaald. In deze situatie houden we er rekening mee dat het terugbetaalpercentage substantieel lager uitpakt.

Afstand houden is niet afstand nemen

Wil jij ondernemers en boeren helpen om zich staande te houden in deze moeilijke tijd? Doneer dan aan het corona noodfonds of help hen met een (extra) microkrediet. Op onze pagina Projecten vind je nu een aparte rubriek corona-hulp om krediet te verschaffen aan ondernemers die het nu nog harder nodig hebben dan normaal.