Sociale meerwaarde: Sanergy biedt nieuwe kansen in Kenia

Door John Been op 29-9-2012

Impact van microkrediet

Over Wakibi

Samen met Sanergy wil Wakibi zich inzetten voor het sanitair probleem in Kenia. Met innovatie streven we naar betere kansen op het gebied van sanitair.

Op dit moment wonen ongeveer tien miljoen Kenianen in sloppenwijken. Dit al enorme aantal neemt toe met een snelheid van 7% per jaar. In deze gemeenschappen is het niet vreemd als 150 mensen een zelfde toilet delen. Maar het kan nog erger, want 70% van deze bewoners zijn niet aangesloten op een riolering. Het resultaat: wijdverbreide besmetting van waterwegen en voedselvoorziening. Dit leidt tot diverse ziekten met als gevolg duizenden doden per jaar.

Wij vinden dat hier verandering in moet komen en wij geloven dat microkredieten hier verandering in kunnen brengen. Maar om deze mensen te kunnen bereiken zijn we afhankelijk van een goed en omvangrijk netwerk van lokale partners. We zijn dan ook verheugd met onze nieuwste partner, Sanergy.

Over Sanergy
Sanergy is opgericht door een aantal studenten en zet zich neer als een sociaal gerichte onderneming die het sanitair probleem in Kenia heel erg serieus neemt. Sanergy probeert dan ook om middels een innovatieve benadering het probleem aan te pakken. De ontwerpers van Sanergy hebben nagedacht over hoe je op een schone manier om kan gaan met menselijk afval. Hieruit is het Fresh Life toilet ontstaan. Deze innovatieve wc maakt het mogelijk om afval netjes te verzamelen, op een schone manier te verwerken en het om te zetten naar hoogwaardige bijproducten.

Deze speciale toiletten bieden nieuwe economische kansen voor armen en lossen gelijktijdig het probleem van vervuiling en ziekten op. Sanergy verkoopt deze toiletten tegen een zeer aantrekkelijk tarief aan startende ondernemers. Deze ondernemers kunnen vervolgens als beheerder van deze toiletten extra inkomsten genereren voor hun gezin, door de mensen in hun gemeenschap tegen een eerlijk tarief gebruik te laten maken van deze toiletten.

Het Sanergy systeem is gebaseerd op vier stappen:

1) BOUWEN: Sanergy bouwt een netwerk van kleinschalige, hoogwaardige toiletten die dicht bij huizen in stedelijke sloppenwijken worden geplaatst.


2) FRANCHISE: Sanergy verkoopt deze toiletten tegen betaalbare prijzen aan lokale ondernemers, voorziet hen van de benodigde training en biedt vervolgens doorlopende ondersteuning. 

 

3) VERZAMELEN: Medewerkers van Sanergy halen iedere dag ontkoppelbare en afsluitbare gevulde containers op bij de toiletten en plaatsen weer schone nieuwe containers. De volle containers worden bij een verwerkingsinstallatie afgeleverd.

   

4) VERWERKEN: Sanergy streeft er naar om het opgehaalde afval om te zetten naar nuttige producten. Belangrijke producten zijn de winning van elektriciteit en organische meststof. De elektriciteit wordt verkocht aan het nationale net en de organische meststof wordt verkocht aan commerciële landbouwbedrijven.

   

Vanaf deze week is het voor alle leden van Wakibi mogelijk om leningen te financieren van aankomende wc exploitanten. Sanergy geeft de aankomende ondernemers zelfs de kans om de Fresh Life toiletten al te kopen voordat hun lening aanvraag volledig is gefinancierd. Sanergy beseft zich namelijk heel goed dat er iedere dag mensen worden geraakt door het gebrek aan dit soort voorzieningen en is daarom bereid zelf ook financieel risico te lopen. De leningsvoorwaarden zijn flexibel, zodat de ondernemers in staat zijn hun lening terug te betalen uit de inkomsten die zij genereren uit het verstrekken van hun toilet diensten.
 

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die iets extra’s doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. We weten dat alle leden van de Wakibi gemeenschap er naar streven het effect van het geld dat ze uitlenen te maximaliseren. We nodigen je dan ook uit om bij het kiezen van een lener de sociale keurmerken van de lokale partner daarbij in overweging te nemen. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.