Benoeming nieuwe Voorzitter

Door John Been op 21-11-2014

Over Wakibi

Lees hier alles over onze nieuwe voorzitter Frederique van Randwijck.

Via deze weg willen wij iedereen informeren over een recent doorgevoerde wijziging in de besturing van Stichting Wakibi. Onze huidige voorzitter en mede-oprichter Peter Schinkel heeft zijn verantwoordelijkheden overdragen aan Frederique van Randwijck. Peter blijft nog actief betrokken bij Wakibi, maar hij zal daarbij meer op de achtergrond blijven. Wij willen Peter heel erg bedanken voor het neerzetten van Wakibi en zijn enorme bijdrage tot nu toe.

In de meest recente bestuursvergadering is de benoeming van Frederique goedgekeurd door de Raad van Toezicht en daarmee is haar aanstelling een feit.

Frederique stelt zichzelf graag aan jullie voor:

“Mijn naam is Frederique van Randwijck, ik ben 46 jaar, heb 3 kinderen en woon samen in Den Haag. Op 4 november 2014 ben ik formeel aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wakibi. Of liever als directeur van deze prachtige stichting.”

“Mijn werkzame leven heeft zich voor het grootste deel afgespeeld bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarbij met name (jeugd) criminaliteit mijn interesse heeft. Wat beweegt een jongere om het verkeerde pad op te gaan? En hoe voorkom je dat iemand opnieuw de fout ingaat?

Mijn keuze destijds voor de rijksoverheid kwam voort uit mijn passie iets goeds te willen doen, daadwerkelijk iets bij te willen dragen aan een betere wereld. En daarin ben ik nooit veranderd.

In mij schuilt een ambtenaar, een denker. Maar ook een ondernemer, een doener. In 2007 heb ik met drie anderen een beachclub in Scheveningen opgezet en heb het runnen van de beachclub gecombineerd met mijn werk bij justitie.

Halverwege 2014 heb ik me voorgenomen een baan te zoeken die beide elementen in zich verenigt: de ‘schouders eronder’ mentaliteit van een beachclub, gecombineerd met een baan met maatschappelijke relevantie. De functie bij Wakibi kruiste min of meer toevallig mijn pad en ik was meteen verkocht.

Hoe geweldig is het iets voor een ander te kunnen doen? En wel voor zulke WINNAARS als onze doelgroep? Want hoe sterk, stoer en dapper moet je zijn om onder de zeer moeizame omstandigheden in een ontwikkelingsland te durven ondernemen? Een winkeltje te durven beginnen? Te investeren, niet door je hand op te houden, maar door een lening aan te gaan die in 98% van de gevallen volledig wordt terugbetaald?

Ik hoop dat met mij vele anderen direct vallen voor Wakibi en de mensen voor wie wij het doen. En daarmee dergelijke initiatieven willen ondersteunen. Particulieren vanuit hun persoonlijke betrokkenheid. En bedrijven vanuit een b4b gedachte: business for business. Het onderkennen van de moed die nodig is te ondernemen en hen daarin te steunen.

Tot op heden blijft er niks aan de strijkstok hangen bij Wakibi. Wakibi ontvangt GEEN rente van de ondernemers en ook van de bijdragen van de uitleners gaat alleen dan een deel naar Wakibi als je daar zelf voor kiest.

Mij is gevraagd Wakibi verder uit te bouwen en te professionaliseren. Om Wakibi groter en professioneler te maken is er structureel geld nodig. Ook voor de organisatie.

Wij doen het voor de winnaars, de ondernemers in de ontwikkelingslanden. We helpen hen te scoren en ondersteunen bij hun initiatief. Ik ben al volop bezig en jullie gaan nog veel horen van Wakibi! Doe je mee?”

Wij wensen Frederique heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Het Wakibi bestuur


Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel, mail dan naar support@wakibi.nl.