Forse groei microkredieten voor ondernemers in ontwikkelingslanden

Door Redactie Wakibi op 6-4-2020

Over Wakibi

Het aantal microkredieten voor ondernemers in ontwikkelingslanden is vorig jaar fors gestegen. In 2019 is voor een kleine 690-duizend euro aan nieuwe leningen verstrekt via het platform wakibi.nl. Dit is meer dan en verdubbeling ten opzichte van 2018.

Wakibi is een stichting die microkredieten verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. De stichting heeft al 2.4 miljoen euro aan leningen verstrekt. Al vanaf 25 euro kun je een ondernemer steunen haar of zijn bedrijf op te zetten of uit te bouwen. Deze leningen zijn rentevrij. 

Meer gesteunde ondernemers en projecten in 2019

Dankzij deze groei werden in totaal ruim 16-duizend projecten gesteund, ruim 50% meer dan in het jaar ervoor. Met deze projecten werden een kleine 30-duizend ondernemers gesteund. Matthijs Nieuwenhuis, voorzitter van Wakibi is blij met de resultaten:

“Het is geweldig dat we steeds meer mensen in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen met het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Zo kunnen ze zichzelf en hun omgeving uit armoede werken, hun leefomstandigheden verbeteren en kinderen naar school sturen. De uitleners van Wakibi krijgen geen rente over de verstrekte lening. Dit geeft aan dat Nederlanders geloven in het ondernemerschap van deze mensen. Het feit dat ruim 97% van de leningen wordt terugbetaald versterkt dit vertrouwen.”

 

Extra steun nodig voor ondernemers tijdens Coronacrisis

Ook de ondernemers die gesteund worden door Wakibi hebben het zwaar. Door de vele regionale verschillen is er geen éénduidig beeld te schetsen voor alle ondernemers. Duidelijk is wel dat als lokale economieën getroffen worden ook ‘onze’ ondernemers het financieel zwaar krijgen. Daarnaast is er vaak sprake van gebrekkige gezondheidszorg en moeten sommige ondernemers kiezen tussen armoede, honger of werken in gevaarlijke omstandigheden. Juist nu is het dus van belang ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen.

Update 10-4-2020: Kijk op de speciale pagina over het Wakibi Corona Noodfonds en help kwetsbare ondernemers.

Vernieuwing website wakibi.nl

Voor 2020 zet Wakibi in op verdere groei, mede dankzij de vernieuwing van de website wakibi.nl. Door de nieuwe website is het online platform nog beter te vinden en vooral gebruiksvriendelijker. De nieuwe website laat beter zien wie Wakibi is, voor wie wat gedaan wordt en wie dat mede mogelijk maakt.