Economische activiteit cruciaal voor de leefbaarheid in landelijke gebieden

Door Redactie Wakibi op 19-12-2014

Over Wakibi

Wereldwijd trekken mensen van het platteland naar de grote steden, met als gevolg een minder goede leefbaarheid op het platteland en het ontstaan van sloppenwijken aan de rand van grote steden. De microkredieten van Wakibi's uitleners kunnen de economische activiteiten in landelijke gebieden stimuleren.

De trek vanuit landelijke gebieden naar steden vindt over de gehele wereld plaats. Dit tast de leefbaarheid van het platteland aan. Bovendien leidt dit in ontwikkelingslanden in veel gevallen tot de vorming van sloppenwijken bij de grote steden. Microfinanciering kan de economische activiteit in landelijke gebieden stimuleren en daardoor ontvolking voorkomen.

Volgens de Wereldbank en het IMF kan de trek naar de grote steden (urbanisatie) mensen helpen om uit de armoede te komen. Maar het leidt ook tot de vorming van sloppenwijken en ontvolking van het platteland. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. 

Sloppenwijken
De omgeving van de steden in de ontwikkelingslanden ziet er vaak heel anders uit dan in Nederland. Om de steden heen liggen dikwijls sloppenwijken. Sloppen- of krottenwijken staan ook wel bekend als slums, favela's, bidonvilles en shanty towns. Het komt echter allemaal op hetzelfde neer. De krottenwijken liggen allemaal op illegaal verkregen plekken. Voor de bewoners is er altijd een risico dat ze door de overheid verdreven worden uit het gebied. Dit verhindert investeringen, omdat de bewoners geen moeite willen doen om hun huis op te knappen, omdat ze elk moment verwijderd kunnen worden. Wel zijn lokale partners actief om via het verstrekken van microkredieten de leefomstandigheden in sloppenwijken te verbeteren. Zo bevordert Sanergy (http://www.wakibi.nl/partner/258/) de aanschaf en het onderhoud van de sanitaire voorzieningen.

Projecten landelijke gebieden
Om de vorming van sloppenwijken en de ontvolking van het platteland te voorkomen, zou de trek naar de grote steden moeten worden afgeremd. Maar dit is heel moeilijk. Het enige wat kan helpen is ervoor zorgen dat er voldoende economische activiteit is op het platteland, waardoor armoede wordt voorkomen. Hierdoor kan de trek naar de grote steden geleidelijker plaatsvinden, waarvan zowel het platteland als de steden voordeel hebben.

In diverse ontwikkelingslanden is men voor het stimuleren van de economische activiteit in de landelijke gebieden in belangrijke mate afhankelijk van microfinanciering. Het gaat hierbij veelal om financiering van landbouwprojecten. Er staan momenteel ook veel landbouwprojecten op onze projecten pagina.

Maar niet alleen landbouwprojecten kunnen bijdragen aan de economische activiteit in de landelijke gebieden, ook winkels, waaraan op het platteland behoefte is, kunnen hierbij hun inbreng hebben. Een voorbeeld hiervan is een winkel met allerlei producten op zonne-energie.Armoede op het platteland
Alhoewel in vele landen de extreme armoede is afgenomen, schat de Wereldbank dat in 2015 nog 970 miljoen mensen moeten leven van € 1,- of minder per dag. Over de gehele wereld is de armoede op het platteland hoger dan in de stedelijke gebieden. Daarom is het nodig om gezamenlijke pogingen te blijven ondernemen om de extreme armoede op het platteland verder terug te dringen. Microfinanciering kan daaraan bijdragen.


Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
Worldbank
ESA
Mens en samenleving
NiDi