Rentetarieven voor microfinanciering uitgelegd

Door Redactie Wakibi op 12-10-2022

Impact van microkrediet

Over Wakibi

Dankzij microfinanciering hebben leners zoals Feride betere toegang tot krediet

Het concept van microfinanciering - het verstrekken van leningen en financiële diensten aan mensen in ontwikkelingslanden - is ontworpen met het oog op een positieve sociale impact. Microkredieten worden aangeboden met het doel voldoende geld te verstrekken om een verschil te maken in het leven van een individu, terwijl de terugbetaling beheersbaar blijft. Het bedrag mag dan klein zijn, de impact is vaak groot. Het stelt mensen in staat om een bedrijf te starten of uit te breiden, een landbouwbedrijf uit te breiden of hoger onderwijs te volgen. Vaak bieden de uitkomsten van de lening een duurzame manier voor leners om hun inkomen te laten groeien.

De eerste vraag die veel mensen hebben als ze horen over het concept van microfinanciering aan kwetsbare gemeenschappen is: Wat zijn de rentepercentages? De toepassing van microfinanciering heeft een prijs, die meestal wordt gedekt door rentetarieven of vergoedingen die aan de lener in rekening worden gebracht. Begrijpelijkerwijs roept dit de zorg op dat leners kunnen worden uitgebuit door kredietverstrekkers. Wakibi begrijpt het belang van een zorgvuldige due diligence vooraf, voortdurende controle en bescherming van de klant. Wakibi kiest ervoor om alleen samen te werken met microfinancieringsorganisaties die zich sterk inzetten om te voldoen aan de behoeften van arme, kwetsbare en/of uitgesloten bevolkingsgroepen. In dit artikel behandelen we enkele veelgestelde vragen over de rente op de leningen.

Waarom zijn de rentetarieven voor microfinanciering zo hoog?

Het klinkt misschien vreemd, maar geld uitlenen kost geld. Microfinancieringsinstellingen (MFI's) moeten hun bedrijfskosten dekken om duurzaam te zijn en ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan en meer leners kunnen bereiken. Elke lening vergt tijd, arbeid en administratieve aandacht - en het is veel duurder om 1.000 leningen van 100,- uit te betalen dan een enkele lening van 100.000,-. Veel MFI's werken met klanten in plattelandsgebieden en moeten rekening houden met wekelijkse of tweewekelijkse bezoeken waarvoor soms door regio's moet worden gereisd. Deze bezoeken zijn vaak een combinatie van onderwijs, gezondheidszorg en andere financiële diensten, waardoor de menselijke kosten van elke microlening toenemen.

De aan de exploitatie van een MFI verbonden kosten zijn een van de redenen waarom de rentetarieven voor microfinanciering vaak hoog lijken in vergelijking met andere leningen. Het kan misleidend zijn de rentetarieven voor andere leningen te vergelijken met die voor microleningen.

Ook moet rekening worden gehouden met de inflatie. In landen met een hoge inflatie moeten MFI's daar rekening mee houden bij het verstrekken van leningen - een rente van 18 procent lijkt voor sommigen hoog, maar als de inflatie stijgt tot 20 procent, dekt de rente de kosten van de lening niet.

In gebieden met veel conflicten zijn de rentepercentages vaak nog hoger als gevolg van de economische en politieke instabiliteit, en MFI's in deze gebieden moeten een groter deel van hun beschikbare kapitaal opzij zetten als voorziening tegen verliezen op leningen, een noodzakelijk middel om ervoor te zorgen dat ze voldoende middelen hebben om te kunnen blijven werken wanneer ze geconfronteerd worden met wanbetalingen.

Hoewel de gemiddelde rentetarieven van land tot land verschillen, is een gangbare manier om na te gaan of zij passend zijn voor hun locatie, te kijken naar de kosten/inkomstenratio's, die aanzienlijk zijn gedaald. Naarmate de productiviteit toeneemt, dalen de rentetarieven, vooral op rijpere, concurrerende markten.

Profiteren microfinancieringsinstellingen van hoge rentetarieven?

Dankzij de rente die wordt geïnd op microleningen die door MFI's worden uitbetaald, kunnen deze organisaties groeien en meer gemeenschappen bereiken. Door de hoge kosten om leners te bereiken, zijn de winsten op microleningen echter laag - als ze er al zijn.

Wakibi geeft een overzicht van het rendement op activa (ROA) van al haar Field Partners, wat kredietverstrekkers laat zien hoeveel geld de MFI verdient op basis van de leningen die ze verstrekt, afgezet tegen de bedrijfskosten. Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien, is er in de kostenstructuur weinig ruimte voor winstmarges.

microfinancieringslening

Microfinancieringslening

Hoe kunnen microkredietnemers worden beschermd tegen roofzuchtige leningen en een te hoge schuldenlast?

Een strenge analyse en doorlichting zijn nodig om ervoor te zorgen dat microfinancieringsinstellingen verantwoordelijke en eerlijke leenpraktijken volgen.

Bij Kiva, de partner waarmee Wakibi samenwerkt, worden alle microfinancieringsinstellingen waarmee ze samenwerken onderworpen aan een doorlichting proces voordat ze partner worden, en tijdens het partnerschap. Ze kijken niet alleen naar de financiën, maar ze voeren ook een beoordeling uit, inclusief referenties. Dit stelt Kiva in staat om tekenen op te sporen die kunnen leiden tot roofkredieten, zoals "overagressieve" bedrijfsstrategieën met de nadruk op groei in plaats van duurzaamheid op lange termijn, de nadruk op consumentenkredieten in plaats van productieve kredieten, en de reputatie van de partner op de markt. Wakibi werkt alleen samen met MFI's met een sociale missie om financiële diensten aan te bieden aan mensen zonder bank en met een economische achterstand.

Fausta's lening van $ 300 via Wakibi stelde haar in staat haar fietsenbedrijf te laten groeien en haar gezin te onderhouden

Alle Wakibi Field Partners ondergaan een verantwoordelijke prijscontrole waarbij de jaarlijkse procentuele rentevoet (JKP) van hun leenproducten wordt berekend. Die rente prijs wordt vervolgens vergeleken met verschillende factoren in het profiel van elke MFI, waaronder:

  • gecontroleerde jaarrekeningen
  • rendement op activa (ROA)
  • inflatie
  • bedrijfskosten
  • huidige economische context van het land
  • typische klantenpopulatie

Via dit proces identificeert Kiva (partner van Wakibi) leenproducten met ongewoon hoge rentevoeten. Voor producten met hoge intrestvoeten zal Kiva bijkomende informatie zoeken en analyseren, zoals:

  • vergoeding van bestuurders
  • dividendbeleid
  • prijzen voor leningen aangeboden door andere MFI's die in hetzelfde gebied actief zijn
  • terugbetaling schema's van leningen

Naarmate Wakibi meer investeert in haar partners, worden aanvullende maatregelen voor een eerlijke prijsstelling genomen die bewijzen vereisen van de impact op de klant en zelfaudits op basis van de Smart Campaign Principles voor de bescherming van klanten, een reeks algemeen aanvaarde beste praktijken voor microfinanciering. Als de rechtvaardiging voor hun prijsstelling niet aan deze normen voldoet, zal Kiva de partnerrelatie beëindigen.

Wakibi vertrouwt ook op de feedback van de leners zelf om de partners te helpen bij het verbeteren van hun praktijken. Impactevaluaties en enquêtes uitgevoerd door Field Partners of externe leveranciers helpen ervoor te zorgen dat de klanten voordeel halen uit de leningen, zelfs als de rentevoeten hoog lijken.

Een partner in Oeganda heeft bijvoorbeeld een JKP van 84 procent, maar uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat slechts 6 procent van de klanten de kosten van de lening te duur vond. De ondervraagden werd gevraagd of zij de voorwaarden van de lening begrepen en ermee akkoord gingen; 92 procent gaf aan dat dit het geval was. Het belangrijkste is dat 98 procent van de deelnemers aan het onderzoek meldde dat hun inkomen was gestegen als gevolg van de lening die ze via deze MFI hadden gekregen. 

Rekent Wakibi rente?

Wakibi int nooit rente op leningen en kredietverstrekkers ontvangen geen rente op de leningen die ze financieren. Leningen die worden uitbetaald via Wakibi worden aangeboden tegen 0% rente en hebben geen kosten.

De meeste Wakibi Field Partners passen echter wel rente toe op hun leningen om de hoge operationele kosten van microfinanciering te dekken. Rente helpt microfinancieringsinstellingen om leningen te verstrekken aan leners en om diensten aan te bieden zoals spaarrekeningen, financiële alfabetisering, opleidingen en andere ondersteuningsprogramma's.

Meer informatie over de rente van een Wakibi-partner vind je onder de tab 'Lokale partner' bij de beschrijving van elk project.