Wereldgezondheidsdag: ‘Mijn gezondheid, mijn recht!'

Door Peter Blees op 6-4-2024

Impact van microkrediet

Microkredieten

De World Health Organization (WHO) vraagt elk jaar op 7 april aandacht voor gezondheid en ziekte in de wereld. Dit jaar heeft de Wereldgezondheidsdag het thema ‘Mijn gezondheid, mijn recht!’. Ook verstrekkers van microkredieten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Verhoging van welvaart en zelfredzaamheid door ondernemerschap heeft immers ook een positieve invloed op de gezondheidzorg.

‘Recht op gezondheid’ is voor veel mensen op onze wereldbol nog ver te zoeken. Denk alleen maar eens aan de enorme vluchtelingenstromen, de oorlogen in Oekraïne en Gaza en aan de hongersnood in meerdere Afrikaanse landen. En in het ‘rijke westen’ wordt onze gezondheid bedreigd door lucht-, bodem- en watervervuiling en toenemende klimaatproblematiek. Volgens de WHO heeft meer dan de helft van de wereldbevolking onvoldoende toegang tot essentiële gezondheidszorg. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Microfinanciering kan de toegang tot gezondheidszorg vergroten, is uit meerdere onderzoeken gebleken. Uit een onderzoek in India is bijvoorbeeld gebleken dat afnemers van microkredieten vaker gebruik maken van gezondheidsdiensten en benodigde zorg minder snel uitstellen. En uit een studie in Kenia kwam naar voren dat het integreren van gezondheidsvoorlichting in groepsbijeenkomsten van microfinancieringsplatformen leidde tot betere kennis en gedrag rond zaken als voorkomen HIV/AIDS, malaria en gezinsplanning. En natuurlijk kan economische verbetering voor ondernemers en de gemeenschappen om hen heen sowieso leiden tot ontwikkeling van en deelname aan gezondheidszorg.

Schoon water

Ook het gebruik van veilig en schoon water heeft uiteraard al een positieve invloed op de gezondheid. In Kenia verstrekken partnerorganisaties van Wakibi bijvoorbeeld leningen aan bedrijven die schoon drinkwater produceren, zoals Ivan in Nakuru East. Hij streeft ernaar op elke hoek schoon drinkwater te kunnen leveren door een forse investering in een waterproductie- en distributiebedrijf. Hier lees je er meer over: project van Ivan in Nakuru East, Kenia

En Hezekiah Edwin wil hetzelfde doen in Kisumu Migose in Kenia: project van Hezekiah Edwin in Kisumu Migose, Kenia

Bedrijf in veilig drinkwater

Ziektekostenverzekering

Wakibi helpt ook individuen met leningen voor persoonlijke kosten voor gezondheidszorg. En verschillende partners, bijvoorbeeld ID Ghana, bieden behalve leningen aan individuen en groepen ook een vrijwillige ziektekostenverzekering aan hun leners, en medische basisdiensten en gezondheids- en voedingseducatie. Maar in feite draagt natuurlijk elk microkrediet bij aan verbetering van de levenssituatie van individuele leners en communities. En waar armoede verdwijnt en levensomstandigheden verbeteren, neemt gezondheid meestal toe.

Meedoen?

Wil je ook bijdragen aan betere gezondheidszorg door het geven van een microkrediet? Een klein bedrag maakt al groot verschil. Start vandaag nog! Hier vind je het aantal aanvragen voor persoonlijke medische kosten.