Schoon water door innovatieve financiering

Door Danielle van Roomen op 20-3-2023

Impact van microkrediet

Wereldwaterdag 22 maart. Schoon water voor gemeenschappen en scholen door innovatieve financiering.

1 Op de 3 mensen geen toegang tot schoon drinkwater

Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen zijn onderdelen uit de Sustainable Development Goals van de United Nations (Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties). Dit is vastgelegd in een blauwdruk uit 2015, met als doel de effecten van door mensen veroorzaakte klimaatverandering te verminderen, en wereldwijd de kwaliteit van leven vóór 2030 te verbeteren. Toch heeft wereldwijd 1 op de 3 mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Wakibi partner Kiva werkt samen met organisaties over de hele wereld. Samen financieren we initiatieven die belemmeringen bij de toegang tot water en sanitaire voorzieningen wegnemen. Onze Field Partners verbinden kredietverstrekkers met leners om sanitaire voorzieningen en toegang tot schoon water voor iedereen toegankelijk te maken.

Concurrentie om water

De helft van de mensen die op dit moment uit verontreinigde bronnen drinken, wonen in de Sub-Sahara in Afrika en acht van de tien mensen wonen op het platteland. De verwachting is dat de door mensen veroorzaakte klimaatverandering in ontwikkelde landen zal leiden tot een nog verdere reductie van duurzaam oppervlaktewater en grondwatervoorraden. Dit zorgt voor een nog sterkere concurrentie om water. De voorraad voor drinkwater en irrigatie zal op termijn afnemen als gevolg van de zich terugtrekkende en smeltende gletsjers. De grootste gevolgen hiervan zijn voor de 20% wereldpopulatie die voor hun drinkwater en andere grondstoffen afhankelijk zijn van de aanvoer van water uit de Himalaya gletsjers.

20% van de wereldpopulatie is drinkwater en andere grondstoffen afhankelijk van de aanvoer van water uit de Himalaya gletsjers.

Waterfilters maken een wereld van verschil

Kiva/Wakibi Partners, zoals iDE Cambodia en Nazava Water Filters in Indonesië, werven fondsen zodat de lokale bevolking leningen kunnen afsluiten voor waterfilters. Bij Nazava zijn filters dé oplossing voor ernstige problemen op het Indonesische platteland. Vrijwel alle waterbronnen waar huishoudens hun water vandaan halen, inclusief waterputten, leidingwater en opgevangen regenwater, bevatten water dat ongezuiverd niet geschikt is voor consumptie. Op het platteland neemt het merendeel van de bevolking hun toevlucht tot het eerst koken van het water, een dure oplossing. Voor velen gaat hun inkomen en hun tijd op aan gekocht drinkwater of aan het halen van schoon water; tijd die hard nodig is voor werk of opleiding. Belangrijker nog, een kwart van alle kinderen onder de 5 jaar lijdt aan diarree, de belangrijkste oorzaak van kindersterfte in Indonesië. Nazava’s waterfilters voor schoon drinkwater maken dus een wereld van verschil in het leven van veel Wakibi leners!

Watertanks en filtersystemen voor scholen

Een andere voormalige partner van Wakibi, Impact Carbon, pakt het waterprobleem in Oeganda aan. Impact Carbon is eigenaar van een sociale onderneming: Impact Water. Zij leveren al sinds 2012 schoon drinkwater door het hele land. Door een lening vanuit Impact Water, gefinancierd door Wakibi partner Kiva, hebben scholen watertanks en filtersystemen aan kunnen schaffen. De scholen betaalden vervolgens binnen 5 tot 8 schooljaren de lening terug met geld uit schoolbijdrages. In de eerste twee jaar zijn er 470 scholen gefinancierd. Dat betekent ongeveer 400.000 liter schoon drinkwater per dag voor zo’n 260.000 scholieren.

Ecologische uitdagingen treffen kwetsbare gemeenschappen buitenproportioneel

Universele toegang tot schoon water

Ecologische uitdagingen treffen kwetsbare gemeenschappen buitenproportioneel. Er is wereldwijd nog veel werk te doen om universele toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen te realiseren. Ernstige droogte op plekken als Kaapstad in Zuid-Afrika en het met lood vervuilde water in Flint, Michigan in de Verenigde Staten zijn slechts 2 voorbeelden die ons eraan helpen herinneren dat schoon water nergens een garantie is. Schoon water is van levensbelang, de bescherming en het behoud ervan vraagt om een gezamenlijke, sociale inspanning! Ook jij kunt helpen! Ga naar Wakibi en verstrek krediet voor een lening voor schoon water en sanitaire voorzieningen.