Dieper in de schulden door microkrediet? 5 vragen over nut en noodzaak van microfinanciering

Door Peter Blees op 20-6-2023

Impact van microkrediet

socialimpact

Microkredieten

Verstrekking van microkredieten staat niet altijd in een goed daglicht. Met enige regelmaat zijn er publicaties over groeiende schuldenlasten van leners, met negatieve gevolgen voor hun bedrijf of persoonlijke leven. Wakibi geeft antwoord op prangende vragen.

1. Je leest weleens dat microkredieten zich ontwikkelen tot een strop om de nek van leners. Klopt dat?

De Volkskrant publiceerde een tijdje geleden een artikel over schrijnende toestanden als gevolg van leningen in Cambodja. In dat land trekt het gebrek aan regelgeving geldschieters aan die op zoek zijn naar hoge rendementen. Zij geven in veel gevallen ook leningen tegen onderpand uit. De leenbedragen worden steeds hoger en hulporganisaties publiceren alarmerende rapporten over toename van gedwongen landverkoop, kinderarbeid en gedwongen migratie (bron: De Volkskrant, 12 april 2023).

Eerder kwamen ook vanuit India verhalen over ernstige gevolgen van woekerpraktijken. Helaas maken sommige organisaties misbruik van financieel analfabetisme en passen zij het concept ‘microfinanciering’ toe om er zelf beter van te worden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het concept niet deugt.

Voor alle duidelijkheid: de in het Volkskrant-artikel genoemde banken Alcede en Amret zijn geen fieldpartners van Wakibi en onze Amerikaanse partnerorganisatie Kiva. Bovendien wordt van de microkredieten die via Wakibi en Kiva worden verstrekt maar liefst 98% zonder noemenswaardige problemen volledig terugbetaald.

2. Zijn microkredieten wel echt zo effectief in de bestrijding van armoede en verbetering van leefomstandigheden?

“Microfinanciering kan zeker helpen armoede te bestrijden, maar het is niet het enige middel en de effectiviteit is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Het is goed om niet alleen een lening aan te bieden, maar bijvoorbeeld ook een training of een cursus.” Dat antwoord geeft Robert Lensink, hoogleraar financiering en financiële markten, in een interview op de website van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Volgens hem is het microkredieten van ‘overschatting naar onderschatting’ gegaan. Microkrediet kwam aan het eind van de vorige eeuw sterk in de belangstelling te staan. Het werd gezien als alternatief voor de traditionele ontwikkelingshulp die steeds meer onder vuur kwam te liggen. Muhammad Yunus, de oprichter van een sociale ‘dorpsbank’ in Bangladesh, stond aan de basis van het nieuwe verschijnsel. Hij kreeg er de Nobelprijs voor de Vrede voor. Microkrediet ontwikkelde zich tot ‘wondermiddel’, maar kreeg gaandeweg – ook door slechte ervaringen in meerdere landen – met kritiek te maken. Lensink is echter op grond van de resultaten van vele studies wel overtuigd van de mogelijkheid om met microkredieten arme mensen tot hogere welvaart te brengen.

Lees hier het volledige interview met Robert Lensink op de website van de RUG 

3. Hoe garandeert Wakibi (in samenwerking met Kiva) dat de lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden ervoor zorgen dat de leners niet verder in de schulden terechtkomen?

Lokale microfinancieringsinstellingen (mfi’s) zijn voor Wakibi/Kiva erg belangrijk om het geld daadwerkelijk te verstrekken en de leners efficiënt te ondersteunen. Zij kennen de lokale bevolking en hebben jarenlange ervaring met financiering van de projecten. Kiva voert vanuit Amerika een uitgebreid boekhoudkundig onderzoek uit alvorens met een nieuwe partner in zee te gaan. Ze moeten bovendien aan een aantal minimumeisen voldoen, zoals twee tot drie jaar ervaring en minstens 1.000 actieve ondernemers van kredieten en diensten voorzien.

Kiva en Wakibi werken niet samen met organisaties die buitensporige rentes berekenen. De partners dienen bovendien volledig transparant te zijn over hun rentepercentages. Die zijn overigens wel beduidend hoger dan we in Nederland gewend zijn, onder meer door de hoge inflatiecijfers in de betreffende landen en door de forse kosten voor distributie en inning op het platteland.

Trainster van ondernemers in Guatemala

Wakibi-vrijwilliger Esther Claassen heeft in maart van dit jaar een bezoek gebracht aan Guatemala. Ze was onder de indruk van de zorgvuldige manier waarop de lokale fieldpartner van Wakibi te werk ging: “Met potentiële leners worden wel drie gesprekken gevoerd voordat een lening wordt verstrekt. Er wordt goed gekeken of de schuldenlast niet te groot wordt. Bovendien is er maandelijks een training en monitoring, dus de begeleiding en scholing van de ondernemers is echt optimaal. Bij een goed afbetalingsgedrag gaat het rentepercentage omlaag, ook dat is een positieve stimulans.”

4. Wat zijn dan de voordelen van microkredieten in ontwikkelingslanden?

Je helpt ondernemende mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot de commerciële kapitaalmarkt met een kleine lening. Dat heeft een grote positieve impact, niet alleen op henzelf, maar ook op hun kinderen en de lokale gemeenschap. Want microkredieten stimuleren economische groei en financiële zelfredzaamheid. Ze leiden vaak ook tot beter onderwijs en betere zorg voor meer mensen.

Bekijk hier de 9 voordelen ›

Ondernemer in een stoffenwinkel

5. Wat maakt het voor mij persoonlijk aantrekkelijk om microkredieten via Wakibi te verstrekken?

Dat kan natuurlijk per persoon verschillen. De grootste gemene deler is waarschijnlijk toch: ‘klein gebaar, grote voldoening’. Je kunt met een bedrag van 25 euro al een behoorlijke impact bereiken voor een persoon, een familie of een groep. Je maakt ondernemerschap mogelijk voor mensen die niet bij een bank kunnen lenen. En als het geld terugbetaald is, kun je het weer opnieuw uitlenen aan iemand anders. Zonder te pretenderen alle wereldproblemen hiermee op te lossen, denken we daarmee wel een goede bijdrage te leveren aan een beter leven voor veel mensen. En dat spreekt steeds meer mensen aan. In 2022 groeide het aantal actieve uitleners van Wakibi naar 3.000 en werd er bijna €1,9 miljoen euro uitgeleend aan ondernemers in 86 landen. Onze Amerikaanse partner Kiva kan nog veel indrukwekkender cijfers laten zien: totaal al 1,9 miljard dollar uitgeleend door 2,2 miljoen geldschieters aan 4,7 miljoen leners. Wil je ook meedoen en mensen uit de armoede helpen? Sluit je aan bij onze groeiende groep uitleners!