Hoe microkredieten Rosa hielpen met haar oogst

Door Jasmijn van Slingerland op 20-2-2023

Impact van microkrediet

socialimpact

Hoe microkredieten Rosa hielpen te investeren in haar leven en land - en hoe zij een voorbeeld werd voor de vrouwen in haar gemeenschap.

Buiten het centrum van Portoviejo, in een van de kustprovincies van Ecuador, woont Rosa. Ze heeft er een veld met groene planten, waarvan de toppen op dit moment vol zitten met rijst. "Zoals je kunt zien, is dit mijn oogst," zegt Rosa, stralend van trots als ze uitlegt hoe ze haar meest recente Wakibi-lening heeft gebruikt. "Deze lening heb ik geïnvesteerd in de rijst, die koop en verkoop ik."

Rosa is een uitstekend voorbeeld van een ondernemer die door achtereenvolgende microkredieten haar inkomsten kon vergroten en haar levensomstandigheden kon verbeteren. Als weduwe en oma helpt Rosa bij de zorg van haar kleinkinderen. Ze heeft moeite gehad met het genereren van een stabiel inkomen. De agrarische sector van Ecuador kenmerkt zich nog steeds door ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarbij vormt ook de dominante patriarchale samenleving een belangrijke belemmering voor vrouwen. Via Fundación ESPOIR (partner van Wakibi) heeft Rosa een microkrediet kunnen krijgen. Deze heeft ze gebruikt voor de verdere ontwikkeling van haar landbouwactiviteiten, het opknappen van haar huis, het betalen van het schoolgeld van haar kinderen en kleinkinderen en het opzij zetten van wat geld voor noodgevallen. "We hebben hier allemaal echt baat bij gehad", zegt ze. "Hierdoor ben ik waar ik nu ben; de microkredieten hebben me geholpen uit mijn situatie te komen en die voor ons allen te verbeteren."

Een voorbeeld voor de gemeenschap

Rosa's casus is niet alleen een goed voorbeeld van hoe microfinanciering mensen kan helpen hun leven, lening na lening te verbeteren. Binnen haar gemeenschap is ze ook een goed voorbeeld als mentor van andere vrouwen en leners, van wie zij soms ook weer leert.

De afgelopen 16 jaar is Rosa voorzitter geweest van een groep leners. Ze geeft daarin het goede voorbeeld aan de andere leden en erkent dat het een "grote verantwoordelijkheid" is om de groep te leiden. Ze geeft ook advies en aanwijzingen over hoe om te gaan met leningen, het weerstaan van elke verleiding om het geld te verspillen aan oppervlakkige of niet-structurele dingen. "Ik geef ze graag tips", zegt de doorgewinterde lener. "Als de lening wordt uitbetaald, zeg ik bijvoorbeeld: Oké, alsjeblieft, we moeten beslissen hoe we dit geld gaan investeren, waar en hoe gaan we het uitgeven? We gaan het niet uitgeven in de winkel of bij een dansschool. Vergeet niet dat we een bedrijf hebben waarin we moeten investeren."

Rosa neemt haar rol als leider serieus en vraagt aandacht en actieve betrokkenheid tijdens de educatieve sessies die elke 15 dagen door de plaatselijke leningverstrekker worden georganiseerd. Wanneer iemand in de groep problemen heeft met betalingen of op persoonlijk vlak, bezoekt ze die thuis om te helpen. Het belangrijkste is dat ze de groep een verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengt door de leden eraan te herinneren dat het geld wordt beheerd door hen allemaal. "Als voorzitter zorg ik ervoor dat onze groep betaalt, dat we allemaal verantwoordelijk zijn."

Microkredieten bieden kansen aan vrouwen in Equador

Vrouwelijke ondernemers stimuleren

Rosa en haar groep krijgen hun leningen via een partner van Wakibi, die verschillende microfinancieringsinstellingen heeft in Ecuador. De stichting is opgericht in 1992 om Ecuadoraanse vrouwen te steunen, en vraagt van de ontvangers van een microkrediet geen zakelijke ervaring of onderpand. De wil om er iets van te maken en de inzet van haar leners is voldoende. Naast de microkredieten zelf biedt de organisatie haar klanten ook uitgebreide begeleiding, zoals trainingen en voorlichtingen met betrekking tot het runnen van een bedrijf en de financiële administratie. Daarnaast kunnen mensen op het kantoor in Cuenca ook terecht voor medische zorg in een kliniek die wordt geleid door twee artsen. Rosa: "Ik ben de stichting heel dankbaar. Ik heb veel geleerd van de vele mensen die ik heb ontmoet en daar ben ik trots op."

De cyclus voortzetten

Dankzij de kansen die Rosa 25 jaar geleden kreeg met hulp van de stichting heeft zij nu een stuk land om rijst te verbouwen en kan zij helpen bij de zorg van haar dochter en diens gezin. "Toen ik begon met de eerste lening had ik een klein huisje," herinnert ze zich. "Maar toen kon ik beetje bij beetje, met de leningen, mijn huis opknappen en uitbreiden." Net als haar huis heeft ze beetje bij beetje ook haar bedrijf kunnen laten groeien. Ze is in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in haar gemeenschap.

Rosa is niet het type mens om kansen te laten liggen, ze is van plan nog een lening af te sluiten en haar bedrijf verder uit te bouwen. "We wachten het einde van deze leningcyclus af en starten dan een nieuwe. Ik denk er nu al over na hoe ik de lening ga gebruiken - die ga ik investeren in mijn land," zegt ze, terwijl ze naar het groene veld wijst dat vol staat met rijst. "Door in mijn land te investeren, maak ik winst die ik kan gebruiken om terug te betalen."

Rosa heeft vele tegenslagen gekend. Ze vindt troost en verlichting in haar geloof, haar ervaringen en de hechte groep vrouwen die ze leidt. "Ik ga door en zet door, dankzij God", zegt Rosa. "En ik moedig de andere vrouwen in mijn groep aan om net zo te zijn, om door te zetten en niet op te geven."

Microkredieten helpen vrouwen zoals Rosa om stabiliteit te creëren voor zichzelf en hun gezinnen. Het is een bewezen positieve cyclus die levens verandert - lening voor lening.