Klopt Niet: “Het Financiële Beleid en de Regelgeving voor Vrouwen zijn goed geregeld”

Door Redactie Wakibi op 23-5-2016

Impact van microkrediet

Tijdens een recente bijeenkomst die georganiseerd werd door de Alliance for Financial Inclusion (AFI), met aandacht voor gender en beleid, hoorde ik een Topbankier verklaren dat de regelgeving nu al gender neutraal zou zijn. Maar is die regelgeving in werkelijkheid wel zo neutraal?

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) is een wereldwijd samenwerkingsverband van 34 toonaangevende organisaties die streven naar financiële gelijke rechten. CGAP ontwikkelt innovatieve oplossingen door middel van praktijkgericht onderzoek en actieve betrokkenheid bij financiële dienstverleners, beleidsmakers en financiers, om een grootschalige aanpak mogelijk te maken. Onder de hoede van de Wereldbank combineert CGAP een pragmatische aanpak voor een verantwoorde ontwikkeling van de markt met een evidence-based belangenbehartiging, om de toegang tot financiële diensten van armen te verbeteren, en daarmee hun levenskwaliteit.Regelgeving nu al gender neutraal?


Tijdens een recente bijeenkomst die georganiseerd werd door de Alliance for Financial Inclusion (AFI), met aandacht voor gender en beleid, hoorde ik een Topbankier verklaren dat de regelgeving nu al gender neutraal zou zijn. En dat als er iets zou moeten worden gedaan tegen gender rechtsongelijkheid, we buiten de regels om zouden moeten kijken naar zaken die het vermogen en het vertrouwen van vrouwen beperken, als vrouwen toegang willen krijgen tot -en gebruik willen maken van- financiële diensten.

Maar is die regelgeving in werkelijkheid wel zo neutraal? Ik zie tenminste 5 soorten regelgeving die, mits verantwoord geformuleerd, zouden kunnen leiden tot meer en een betere kwaliteit van financiële betrokkenheid voor vrouwen, omdat ze mogelijk rekening zouden kunnen houden met de zeer ongelijke uitgangspunten die de werkelijke positie van vrouwen in de meeste landen aan banden legt.

Tijdens een recente bijeenkomst die georganiseerd werd door de Alliance for Financial Inclusion (AFI), met aandacht voor gender en beleid, hoorde ik een Topbankier verklaren dat de regelgeving nu al gender neutraal zou zijn. En dat als er iets zou moeten worden gedaan tegen gender rechtsongelijkheid, we buiten de regels om zouden moeten kijken naar zaken die het vermogen en het vertrouwen van vrouwen beperken, als vrouwen toegang willen krijgen tot -en gebruik willen maken van- financiële diensten.

Maar is die regelgeving in werkelijkheid wel zo neutraal? Ik zie tenminste 5 soorten regelgeving die, mits verantwoord geformuleerd, zouden kunnen leiden tot meer en een betere kwaliteit van financiële betrokkenheid voor vrouwen, omdat ze mogelijk rekening zouden kunnen houden met de zeer ongelijke uitgangspunten die de werkelijke positie van vrouwen in de meeste landen aan banden legt.


1. Gedifferentieerde KYC (Know Your Client/Ken Uw Klant) regelgeving


Financial Task Force, (FATF), richtlijnen verplichten de banken om de identiteit van hun klanten te bevestigen met behulp van betrouwbare gegevensbronnen. Deze richtlijnen bieden ook discretie aan landen om nog hogere of vereenvoudigde eisen te stellen, afhankelijk van de risicocategorie van de klant en van de transactie waar het om gaat. Landen die deze gedifferentieerde KYC richtlijnen naast zich neerleggen, en die één standaard afdwingen, missen een belangrijke kans om uitzonderingen toe te staan in het formele financiële systeem.

Vrouwen hebben vaak geen nationaal ID, en beschikken vaak ook niet over de noodzakelijke papieren, zoals een energierekening op hun naam. Dergelijke papieren zijn vaak een vereiste om een bankrekening te openen. Een standaard KYC normering kan effectieve en mogelijk onbedoelde discriminatie met zich meebrengen die van toepassing is op een groot deel van de bevolking.


2. Beveiligde regelgeving en bijkomende zekerheden


Beveiligde transactie regelgeving stelt de voorwaarden vast die banken als veiligheidsmaatregel kunnen hanteren voor leningen en andere financiële transacties. Deze regels bepalen in wezen wie kredietwaardig is. Grond en onroerend goed zijn kenmerkende voorbeelden van zekerheden die overal in de wereld worden gehanteerd. Maar erfrecht, huwelijkse wetgeving en andere wetten maken het vrouwen vaak onmogelijk om grond en onroerend goed te bezitten. Op de lange termijn is het noodzakelijk om deze wetten te veranderen zodat vrouwen gelijke toegang hebben tot noodzakelijke activa.

Lees meer over dit onderwerp: Women, Business and the Law 

Op korte termijn zouden nu al de strategieën moeten worden verzacht die deel uitmaken van de regelgeving die nu vrouwen nog uitsluit. Daar zouden vrouwen heel veel baat bij hebben. Dat betekent vrouwen toegang verlenen via een alternatieve regelgeving. Vrouwen zouden dan kunnen volstaan met het in onderpand geven van roerende activa. Daarvan is het waarschijnlijker dat vrouwen die bezitten (zoals een inventaris, sieraden, vee, enz.).
 

  

3. Regelingen voor agentschappen van banken


  Landen zonder voorschriften voor bancaire agentschappen beperken het aantal mogelijke contactpunten die klanten zouden kunnen hebben met de officiële sector die via fysieke aanwezigheid vaak wel worden aangetroffen in stedelijke centra. De locatie van deze vestigingen vormen vaak een ernstige belemmering voor vrouwen die culturele of familiale beperkingen hebben om grote afstanden te voet af te leggen. 
Bovendien zijn deze vestigingen voor arme mensen een psychologische barrière, vooral voor vrouwen, die zich door deze instituten geïntimideerd voelen. Deze instellingen worden gezien als uitsluitend beschikbaar voor bevoorrechten.


Het vestigen van agentschappen van banken stelt financiële instellingen in staat om zich van een heel andere kant te laten zien – een die veel dichter bij bevolkingsgroepen staat die te kampen hebben met te weinig dienstverlening. Vrouwelijke agenten installeren zou een vervolgstap kunnen zijn. Dit levert een betere persoonlijke benadering op om de vrouwelijke markt van dienst te zijn. Vrouwen zullen zich veiliger voelen, (zowel fysiek als cultureel), in contacten met andere vrouwen.
 

4. Regelingen voor mobiel bankieren


In aanvulling op lokale agentschappen van banken, zijn er nog meer instituten die geen bank zijn, en die wel elektronisch geld uitgeven en financiële diensten aanbieden aan mensen die op afstand staan van banken. Hiermee wordt aan deze groep, die traditioneel buiten de boot valt, vooral vrouwen, toegang verschaft tot een breed pakket aan financiële diensten. 

De mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze faciliteiten kan sterk variëren. Daarbij gaat het vooral om het bezit van telefoon. Maar ook belangrijk zijn de kwaliteit en het gebruiksgemak van de dienst zelf. En of de service voldoende vriendelijk is om aan te sluiten op de behoeften van de gebruiker. En voldoet aan de wensen van vrouwen. Toch wordt het potentieel aan digitale diensten voor dienstverlening aan vrouwen als substantieel beschouwd. De regelingen spelen nadrukkelijk in op de barrières die de deelname aan formele financiële sector (mobiliteit, afstanden, vertrouwelijkheid) beperken.

    

5. Regelgeving voor consumentenbescherming    


Met de groei van inclusieve financiële systemen* is het ook noodzakelijk ervoor te zorgen dat er beschermende regelgeving bestaat, vooral voor de meest kwetsbaren, om eerlijke behandeling door de aanbieders zeker te stellen. Vrouwen, die deel uitmaken van de armen, hebben vaak ook de laagste opleiding genoten, en zijn daardoor dubbel kwetsbaar.

* (Vertaler: Inclusieve Financiering betekent het brede aanbod van financiële basisdiensten, zoals microfinanciering, aan klanten die buiten het bereik liggen van de traditionele financiële sector. Deze klanten kunnen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden zijn of bijvoorbeeld midden en klein bedrijven (MKB’s) in de opkomende markten die een passende toegang tot financiële diensten missen. Passende financiële diensten kunnen activiteiten van kleine ondernemingen stimuleren en de levenstandaard van gezinnen verbeteren.)


Regelgeving voor consumentenbescherming, in combinatie met consumentenvoorlichting, kunnen helpen om kwetsbare consumenten te beschermen, die anders slachtoffer zouden kunnen worden van gewetenloze dienstverleners.

Meer dan een miljard mensen leven in armoede. De grote meerderheid is vrouw. De meest recente Findex statistiek telt twee miljard financieel uitgeslotenen. Daarvan is 1 miljard vrouw. Om echte inclusieve financiële systemen te creëren die de armen bereiken is een diep begrijpen van vrouwen nodig – hun profielen, voorkeuren, hun socio-economische werkelijkheid. Omdat regelgeving onvoldoende is om de financiële achterstelling van vrouwen op te lossen, moet ervoor worden gezorgd dat regelingen vrouwen niet onbedoeld discrimineren. Dat is een fundamentele stap in de richting van het behalen van financiële inclusie doelstellingen. Meer informatie over financiële inclusie via deze link.
 

Hieronder een voorbeeld van een hardwerkende zelfstandige vrouw uit Tadzjikistan. 
Voor meer projecten zie ons projecten overzichten op www.wakibi.nl/projecten/vrouwen


Ismatoi uit Tadzjikistan

Ismatoi is een vrouw op leeftijd met vier kinderen. Ondanks haar leeftijd wil ze graag hard werken om financieel onafhankelijk van haar kinderen te zijn. Ze woont in Penjikent stad in Tadzjikistan.

Tien jaar geleden begon de economie zich snel te ontwikkelen. Op dat moment opende Ismatoi haar bedrijf. Omdat ze veel ervaring heeft, hanteert ze hoge normen voor haar bedrijf. Ze heeft ruimte gehuurd in de bazaar waarin ze pret-à-porter dameskleding verkoopt. Ze is heel blij met het inkomen dat ze hiermee verdient.

Op dit moment heeft ze behoefte aan een extra voorraad dameskleding. Daarmee kan ze haar omzet verhogen en haar bedrijf uitbreiden. Vertrouwend op uw hulp, hoopt ze dat ze haar wensen in vervulling kan zien gaan. Met deze lening kan zij dameskleding aanschaffen voor de verkoop. Ondersteun haar alstublieft!

Meer informatie over dit project of Ismatol helpen via deze link                                        

Met een lening lossen we niet alle problemen op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.


De ondernemende vrouwen waarmee u nu kennis heeft gemaakt, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze beter in staat zijn om met hun bedrijfjes meer geld te verdienen. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de locale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

Wakibi

Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.
Kiva maakt onder andere gebruik van zogenaamde ‘fellows’; vrijwilligers die hun inzichten, ervaringen, foto's en verhalen uit de praktijk met ons delen. Via deze verhalen en beelden wordt duidelijk wat er speelt in verschillende gemeenschappen. Op onze website brengen we telkens een land, gebied, sector of een specifieke doelgroep onder de aandacht. Lees voor meer informatie onze eerder gepubliceerde artikelen.


Redactie Wakibi 2016 - vertaling: Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl

© Artikel CGAP - auteur: Mayada El-Zoghbi - vertaler Hansjelle Dijkstra (redactie Wakibi)
Het originele artikel - False Neutrality: Ensuring Policies and Regulations Benefit Women -  is via deze link te lezen op de website van CGAP.