Wakibi zorgt goed voor haar ondernemers

Door Inge Jansen op 4-11-2022

Impact van microkrediet

Over Wakibi

Wakibi neemt de bescherming van haar ondernemers tegen het ontstaan van teveel schulden ontzettend serieus. Om ervoor te zorgen dat ondernemers niet kopje onder gaan als gevolg van teveel schulden heeft Wakibi een aantal waarborgen in haar werkwijze ingebed. In dit artikel lees je hoe Wakibi met haar partners samenwerkt en haar partners scant om te voorkomen dat ondernemers te zwaar gefinancierd worden.

De samenwerking tussen Wakibi, Kiva en lokale partners

Wakibi werkt samen met Kiva en haar lokale veldpartners, verspreid over 80 landen op 5 continenten. Deze partners nemen aanvragen in behandeling, bieden advies en begeleiding en nemen terugbetalingen in ontvangst. Alle lokale veldpartners, zoals scholen, sociale ondernemingen en NGO’s, hebben één of meerdere Kiva Sociale keurmerken. Wakibi en Kiva hebben een streng due diligence beleid ( een onderzoek naar de juistheid van de informatie die de partner verstrekt en risicoanalyse van de partner) en blijft haar partners monitoren gedurende de samenwerking. Wakibi en Kiva richten hun onderzoek op de financiële situatie en stabiliteit van de partner, de prestaties van de partner op sociaal gebied, de kwaliteit van interne systemen en personeel, de kwaliteit van de producten, de prijs waarvoor deze in de markt worden gezet en de marktomstandigheden. Sinds kort heeft Kiva, partner van Wakibi medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor het selecteren, samenwerken met en monitoren van onze partners. Als je meer wilt lezen over onze aanpak van due diligence, dan kun je dit lezen op www.kiva.org/about/due-diligence

Partners met een sterke sociale missie

Wakibi vindt het belangrijk dat partners een sterke sociale missie hebben. Bij het uitvoeren van de due diligence bij mogelijke partners, hechten wij er veel belang aan dat de toekomstige partners excelleren in:

  1. Bescherming van hun leners (voornamelijk op het gebied van overfinanciering van de lener), eerlijke en transparante prijzen, goede incassoregelingen en bescherming van de gegevens van de leners;
  2. Een klantenbereik waarbij aanvullende services zoals medische hulp ook de armste leners, leners zonder bankrekening en kwetsbaren bereikt;
  3. Innovatieve vormen van leningen, spaarproducten en niet-financiële producten, op maat gemaakt voor de behoeften van de doelgroep van leners;
  4. Het objectief meten van de verbetering in levensomstandigheden door de lening in het leven van de lener.

Verantwoording afleggen

Kiva, partner van Wakibi, is lid van de Social Performance Task Force en heeft een statement getekend waarin financiële instellingen worden opgeroepen om lid te worden van de Client Protection Pathway. Kiva is partner van Cerise, een leidende partij op het gebied van microkredieten. Cerise coördineert en harmoniseert de sociale prestaties van financiële instellingen en stelt van maatregelen in om leners te beschermen. Meer dan de helft van onze partners zijn SMART gecertificeerd, zijn gecertificeerd op het gebied van de bescherming van hun klanten, of beschikken over andere hoge standaarden op het gebied van de sociale prestaties van de desbetreffende organisatie. Alle microfinancieringspartners van Wakibi controleren de cash flow van de lener voordat het geld wordt uitgeleend. En meer dan 90% van de partners van Wakibi hebben een maximale bedrag bepaald voor de lener. Dit is vaak een percentage van het inkomen van de lener.

Het kiezen van betrouwbare partners

Wakibi’s partners worden gekozen op basis van hun betrouwbare leningsvoorwaarden en de extra services die zij verlenen aan hun leners. Deze extra services zorgen ervoor dat leners een betrouwbaar financieel product ontvangen en dat zij gesteund worden in kansen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Een paar voorbeelden:

  • Meer dan de helft van de leners van Wakibi hebben door hun lening toegang gekregen tot een spaarrekening.
  • Bijna een kwart van leners heeft toegang gekregen tot trainingen op het vakgebied van hun bedrijf of op financieel gebied.
  • Bijna de helft van de leners van Wakibi heeft toegang gekregen tot medische services of een ziektekostenverzekering
  • Meer dan een kwart van de Wakibi leners hebben toegang gekregen tot een levensverzekering.

Wij voeren een check uit bij alle partners van Wakibi en Kiva om ervoor te zorgen dat zij de sterkte en zwakke punten van hun organisatie in beeld hebben gebracht.

Het meten van sociale impact

Wakibi en Kiva moedigen haar partners aan om via de evaluatie van de impact van een lening en surveys met input van leners de sociale impact van de leningen te meten. In 2021 heeft Kiva, partner van Wakibi in samenwerking met UNESCAP  en drie Wakibi partners onderzoek gedaan naar de behoeften die vrouwelijke leners hebben. Kiva, partner van Wakibi werkt ook samen met een bedrijf in klantonderzoek, 60 decibels, om beter de impact en klantbescherming van Wakibi leners te onderzoeken. Door surveys bij leners uit te zetten zorgen Kiva en Wakibi ervoor dat zij zeker weten dat leners profiteren van een lening. Uit een survey door een partner in Oeganda kwam naar voren dat 98% van de ondernemers aangaf dat hun inkomen was gestegen door de lening via Wakibi.

Meer weten?

Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp, ga dan naar Wakibi Kiva en lokale partners of ga naar Wakibi business partner om te zien wie onze Nederlandse partners zijn.