Een oplossing voor het probleem van nationale hygiëne in India

Door Redactie Wakibi op 4-11-2015

Over Wakibi

Narenda Modi, (vertaler: politicus van de Bharatiya Janata-partij en huidig minister-president van India), schetste meer dan 10 jaar geleden zijn beroemde “10-punten agenda”. Eén gebied van voortdurende aandacht van de regering is Nationale Hygiëne door het verstrekken van toiletten aan individuele huishoudens.

Een oplossing voor het probleem van Nationale Hygiëne in India.

Het is meer dan een jaar geleden dat Narenda Modi, (vertaler: politicus van de Bharatiya Janata-partij en huidig minister-president van India), tijdens een kabinetsvergadering zijn beroemde “10-punten agenda” schetste. Daarin stelde hij onder meer hervormingen voor in het onderwijs, in innovatie en in de infrastructuur. Eén gebied van voortdurende aandacht van de regering is Nationale Hygiëne door het verstrekken van toiletten aan individuele huishoudens.


Enkele cijfers
We zetten enkele cijfers op een rijtje van de situatie van dit moment:

- UNICEF schat dat 594 miljoen mensen, (130 miljoen huishoudens), in India momenteel geen toegang hebben tot toiletten. Daarbij gaat het om 50% van de bevolking van het land.
- Deze cijfers zijn meer dan dubbel zo hoog, in vergelijking met de daarop volgende 18 landen met toiletschaarste bij elkaar.
- In rurale gemeenschappen stijgt dit aantal tot 72%, waarin mensen hun behoeftes in het open veld moeten doen.
- Volgens de World Health Organization is het ontbreken van volkshygiëne de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekten als ondervoeding, cholera, en diarree; (alleen al diarree heeft in India per jaar 300.000 sterfgevallen tot gevolg).
- Van de dertig miljard dollar die zijn uitgetrokken voor Nationale Hygiëne , wordt slechts 8% gebruikt voor voorlichting, onderricht en communicatie (IEC).
- In 2014 zorgde Uttar Pradesh wereldwijd voor krantenkoppen, toen twee meisjes werden verkracht en vermoord toen ze in het open veld liepen om zich te ontlasten.
- Ondanks de aanleg van alleen al 5,8 miljoen toiletten in het afgelopen jaar, ondervond Modi’s nadruk op uitbreiding van de aanleg van toiletten veel kritiek van journalisten. De pers, andere politieke partijen, en zelfs talkshows, vonden dat het geld beter besteed had kunnen worden aan opvoeding en voorlichting. Zie voor een filmpje Youtube.

MicroGraam
Voor MicroGraam, een microkrediet financieringsorganisatie in India, is het een primair punt van zorg om overal in het land gezondheidsproblemen in rurale gebieden aan te pakken. In het verleden zijn kredieten verstrekt aan leners die het geld gebruikten voor de aanschaf van rookloze ovens, voor het uitdelen van groente en fruit en zelfs voor de aanschaf van gewone levensmiddelen. Anders dan de regering Modi, ligt de focus van Micrograam op de uitvoering en organisatie, en niet uitsluitend op het verschaffen van goederen en diensten. Ook wordt aandacht besteed aan kansen en problemen van mensen die geld lenen.

Tijdens een bezoek aan kredietnemers in Tamil Nadu, bracht ik tijd door met People’s Action For Transformation (PAT), een NGO partner van Micrograam, om te kunnen begrijpen hoe het hen lukte om leners te overtuigen om voor de breiding van maaltijden rookloze ovens aan te schaffen, als alternatief voor open houtvuren.

Mr. Stephen Xaviar, de huidige secretaris van de organisatie, merkte op dat, hoewel de aanschaf van rookloze ovens louter vrijwillige aankopen waren, de communicatie erover belangrijk was gebleken voor het succes. (Het werd duidelijk dat er door mijn gesprekken met leners begrip groeide voor de schade die ontstaat door het inhaleren van rook).

MESP - Lokale microfinancieringsinstelling
In Jharkhand was ik in de gelegenheid om met MESP te werken, ook een lokale microfinancieringsinstelling, en daar meerdere groepen mannen en vrouwen te ontmoeten in rurale gemeenschappen. Ik besefte al snel dat, ondanks de desinteresse van hun mannelijke collega’s, veel vrouwen dolgraag een normaal toilet zouden willen gebruiken. Jonge, goed opgeleide vrouwen noemden de aanleg van toiletten zelfs als hun volgende belangrijke leendoel.

Door het eerst ter beschikking stellen aan de meest kredietwaardige leners, denk ik succes te kunnen behalen bij het terugdringen van wildpoepen. De financiering van, en het toezicht op, nieuwe en bestaande leningen zijn van essentieel belang voor hoe Micrograam werkt. Communicatie met kredietnemers behoort echter tot de kernactiviteiten van Micrograam. Naar de toekomst toe, denk ik dat het behoud van een open en constante dialoog met de doelgroepen ons in staat zal stellen om ons consequent in te zetten voor gedragsveranderingen.


Dit artikel is geschreven door Kiva Fellow Kinjal Icecreamwala: a-solution-to-indias-public-hygiene-problem
Deze tekst is vertaald door Hansjelle Dijkstra, klik op de Engelse vlag voor het origineel 


Over Kinjal Icecreamwala
Kinjal Icecreamwala is geboren in India, maar groeide op in New Jersey. Later verhuisde hij naar New York City, waar hij ging studeren aan de NYU en werkte hij zes jaar als investeringsbankier van JP Morgan. Voordat hij zich als Fellow aansloot bij Kiva, heeft hij zijn MBA behaald in de Wharton School aan de universiteit van Pensylvania. Kinjal is gepassioneerd toegewijd aan het helpen van anderen en is opgetogen over de mogelijkheid om zijn academische en professionele bekwaamheden in te zetten voor Kiva.