Nalaten aan Wakibi: het verhaal van uitleners Hanneke en Nils

Door Laura Berger op 2-1-2023

Uitleners

Over Wakibi

Via Wakibi kun je geld uitlenen aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Maar wist je dat je Wakibi ook kunt opnemen in je testament? Hanneke Klaver (68) en Nils Honhoff (75) kozen hiervoor.

Reislustige mensen, dat is mijn eerste indruk van Hanneke en Nils. We hebben op de valreep een afspraak kunnen maken, voordat ze een paar maanden op reis gaan. Op het beeld zie ik dat de camper al klaarstaat. "Na ons pensioen hebben we zes jaar lang over de wereld gevaren met onze catamaran. We hebben veel landen aangedaan en daar de omstandigheden gezien van lokale ondernemers. Een van de meest indrukwekkende ervaringen deden we op in Madagascar. Dat is nu een land waar we ondernemers ondersteunen", vertellen ze.

Doneren met een persoonlijke touch

Hanneke en Nils zijn sinds 2017 donateur bij Wakibi. Na hun carrières bij een multinational en het verkopen van de catamaran, wilden zij een deel van hun geld aan goede doelen schenken. Hanneke: "Op een gegeven moment heb je geld over. Onze dochters doen het goed. Dus dan denk je, wat doen we nou met dat geld? Dan komen goede doelen al gauw in de picture". Wakibi sprak hen direct aan: "We kiezen partijen met een humanitair doel en die door vrijwilligers worden gedreven. Zodat onze donatie niet aan de strijkstok blijft hangen. Via Kiva kwamen we bij Wakibi terecht. Het is zo stimulerend om die verhalen te lezen van kleine ondernemers die met microkredieten hun leven op orde kunnen brengen. We willen mensen de gelegenheid bieden hun lot in eigen handen te nemen. Zodat ze iets kunnen opbouwen in hun eigen land". 

Uit hun verhaal maak ik op dat Hanneke en Nils niet willekeurige projecten kiezen. Er is altijd een persoonlijke connectie. Hanneke: "Ik ben een boerendochter. Dus veel van de projecten die wij steunen zijn gelinkt aan landbouw of veeteelt. Daarnaast vind ik het belangrijk om vrouwen te ondersteunen. Zij zorgen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun gemeenschap. Ze zorgen dat kinderen naar school kunnen." En dan zijn er natuurlijk de landen die Nils en Hanneke hebben aangedaan op hun reizen. Ook die beïnvloeden hun keuzes. "Zo zijn wij in Kenia geweest. We weten dat leningen daar een groot verschil kunnen maken", vertelt Nils.

"Wij geloven in het oude Japanse spreekwoord: Geef je een man een vis dan heeft hij een dag te eten. Geef je hem een hengel dan eet hij daar zijn hele leven van. Zo werkt Wakibi ook".

Wakibi in het testament

Het echtpaar kiest ervoor om niet alleen te doneren aan Wakibi. Zij hebben de stichting ook in hun levenstestament laten opnemen. Waarom Wakibi? "Omdat we denken dat het daar goed besteed wordt. En omdat we denken dat Wakibi een grote impact kan hebben op mensen in derdewereldlanden, die er zelf mee aan de slag kunnen". Na hun overlijden ontvangt Wakibi een legaat. Dat betekent dat de stichting een geldbedrag krijgt. "Onze dochters zijn onze erfgenamen en executeurs testamentair: na de verkoop van het huis en dat soort zaken, krijgen zij en onze kleinkinderen als eerst hun erfdeel. Wat daarna overblijft, gaat naar Wakibi". 

Hanneke en Nils kwamen tot deze constructie na gesprekken met hun notaris. Die heeft hen uitgelegd wat mogelijk is: "De notaris helpt je door de stappen heen". Uiteindelijk kozen zij voor een oplossing die het meest helder is voor hun dochters. Voor de officïele handtekening eronder ging, bespraken ze de opzet eerst met hen. Ook gingen zij in gesprek met de penningmeester van Wakibi. "We hebben goed contact gehad met Wakibi hierover", vertelt het echtpaar. 

Hun legaat moet een focus op specifieke projecten krijgen. "Maar dat hebben we nog niet laten vastleggen", vertelt Hanneke. "We willen dat ons geld gaat naar projecten gerelateerd aan landbouw en vrouwelijke ondernemers. Over de precieze uitwerking daarvan moeten we nog eens met Wakibi gaan praten". 

"Nalaten aan Wakibi is een manier om je geld ten goede te laten komen aan mensen die dat hard nodig hebben. Zodat zij hun lot in eigen handen kunnen nemen."

Tenslotte de vraag aan beiden, waarom zou je Wakibi in je testament moeten opnemen? Om ideële én praktische redenen, vinden Hanneke en Nils. Ten eerste komt het hele bedrag bij de doelgroep terecht, omdat het een vrijwilligersorganisatie is. Ten tweede kun je Wakibi opnemen in je testament zodat niet al je geld naar de belasting gaat. Want dat mag je aftrekken van je erfbelasting. En last but not least, omdat jouw geld ervoor zorgt dat mensen hun dromen kunnen waarmaken. Dat gunnen we iedereen!"

Lees meer informatie over nalaten aan Wakibi of neem direct contact op met onze penningmeester Hans Vloemans via e-mailadres h.vloemans@wakibi.nl.