Wie komt eigenlijk in aanmerking voor micro krediet?

Door Redactie Wakibi op 23-6-2012

Over Wakibi

Microfinanciering is ontstaan voor arme mensen. Maar wanneer is iemand arm? En hoe bepalen Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) – instellingen die de leningen toewijzen – wie in aanmerking komt voor een lening? Over het algemeen werken de MFI’s voor groepen en individuen die op meerdere manieren als arm te bestempelen zijn. Met de groei van microfinanciering heeft een aantal MFI’s hun kring van potentiële klanten uitgebreid. Ook mensen die zich boven de armoedegrens bevinden, komen voor hen in aanmerking voor een lening.

Een permanente doelgroep voor microfinanciering: arme en buitengesloten leners

Bij Wakibi gaan we ervan uit dat een MFI zich moet richten op mensen die zich onder de armoedegrens bevinden. Partners die zich aan deze richtlijn houden komen in aanmerking voor het Sociale Keurmerk Armoedebestrijding. Een belangrijk criterium om deze onderscheiding binnen te halen is het hanteren van een gericht doelgroepenbeleid bij armoedebestrijding.


Vrouwen van de Ps Sindia Lorong Groep, klanten van CAURIE Microfinance

Doelgroepenbeleid kun je op een individuele en op een geografische manier vormgeven. Als je het individueel aanpakt, bekijk je het armoedeniveau van de klant en zijn toegang tot financiële diensten, om te bepalen of deze persoon in aanmerking komt voor een lening. Nadat de lening is toegekend blijft MFI de lener volgen om te beoordelen in hoeverre zijn of haar lening positief uitwerkt. Bij geografische doelgroepenbeleid wordt gekeken naar het armoedeniveau in een bepaalde streek.

Doelgroepenbeleid is om een aantal redenen van belang. MFI’s kunnen hierdoor bepalen welke mensen het meest baat hebben van een lening. Het stelt daarnaast MFI’s in staat het effect van hun leningen te meten. Hierdoor kunnen potentiële succesmodellen geformuleerd worden. En daarnaast zien de MFI’s welke regio’s onderbedeeld zijn qua financiële voorzieningen.

Partner CAURIE Microfinance in Senegal heeft hele goede resultaten bij het bereiken van de allerarmsten. Deze organisatie maakt hiervoor gebruik van een meetinstrument, de Progress out of Poverty Index (PPI). Dit is een gestandaardiseerd model die het armoedeniveau van potentiële klantgroepen vergelijkt. Met behulp van het model kan CAURIE die regio’s achterhalen waar leningen het meest gewenst zijn. Daarnaast kunnen de effecten van een lening per klant gevolgd worden. CAURIE heeft om deze reden het Sociale Keurmerk Armoedebestrijding ontvangen. 



Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die zich speciaal richten op armere bevolkingsgroepen krijgen het Armoedebestrijding keurmerk. Klik hier voor meer informatie over het Armoedebestrijding keurmerk en klik hier voor informatie over de sociale meerwaarde van CAURIE. Of geef vandaag nog een lening aan een van de CAURIE leners. Als je vragen of commentaar hebt over CAURIE of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.