Internationale Vrouwendag 2017

Door Redactie Wakibi op 3-3-2017

Over Wakibi

8 maart is het internationale vrouwendag. Overal in de wereld viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties Internationale Vrouwendag op veel verschillende manieren. Doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

Ook vrouwen in ontwikkelingslanden brengen tegenwoordig veranderingsprocessen op gang
Aung San Suu Kyi: “Angsten zouden je nooit moeten weerhouden van het doen van wat je weet dat juist is”. © bron
 

Aung San Suu Kyi is leidster van de geweldloze beweging voor de mensenrechten en democratie in Myanmar, (voorheen Birma), en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede van 1991, en van talrijke andere internationale onderscheidingen. Sinds 6 april 2016 is ze adviseur van de Staat Myanmar.

Feiten over vrouwen in 2017:

• Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.

• Vrouwen doen 66% van al het werk.

• Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.

• Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.

• Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw.

• Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.

• Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.

• Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.

• Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 38% vrouw.

• Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen.
 

Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Overal in de wereld viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties Internationale Vrouwendag op veel verschillende manieren. Doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.
In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd - in 1912 voor het eerst in Nederland. Aanvankelijk werd Internationale Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum.

Het thema van Internationale Vrouwendag 2017 is vrij vertaald Heb het lef om veranderingen door te drukken.

Tot voor kort werd vooral in de westerse wereld gewerkt aan het behalen van de doelstellingen van deze vrouwenbeweging . Gelukkig geven toonaangevende vrouwen in ontwikkelingslanden nu ook leiding aan deze veranderingsprocessen. Bijvoorbeeld in Afrika.
 


Samen op weg naar gendergelijkheid op het patteland van Afrika


Afgestudeerde vrouwen van het CAMA netwerk demonstreren voor gendergelijkheid op International Women’s Day in 2016.

Camfed is een internationale non-profit organisatie die armoede en ongelijkheid bestrijdt door meisjes te stimuleren en te ondersteunen om naar school te gaan en het einddiploma te behalen. Camfed helpt jonge vrouwen om zich op te werpen als leiders van de verandering.
Sinds 1993 voert Cama innovatieve onderwijsprogramma’s van Camfed uit in Zimbabwe, Zambia, Ghana, Tanzania en Malawi. Daarbij zijn 1.603.676 studenten direct ondersteund om lager en middelbaar onderwijs te volgen. Meer dan 3,9 miljoen kinderen hebben daardoor geprofiteerd van een verbeterde leeromgeving. 
 

Duizenden jonge afgestudeerde vrouwen in het CAMA netwerk in Zimbabwe, Malawi, Ghana, Tanzania en Zambia demonstreerden hun diepe verbondenheid met een gemeenschappelijke actie voor vrouwenrechten. Ze vierden in maart 2016 International Women’s Day met hun vrijwilligerswerk, fondsenwerving, en een eerbetoon aan markante vrouwen die hen inspireren. Ze delen hun expertise met plaatselijke en wereldwijde leiders. Ze laten zien wat kan worden bereikt door samen op weg te gaan bij het veiligstellen van het recht op onderwijs voor meisjes. Ze brengen het enorme potentieel onder de aandacht dat gemeenschappelijke actie kan ontketenen.
 

“Het gaat over een collectief begrijpen, en samen op weg gaan.”- Dolores Dickson
 

“De jonge vrouwen in het CAMA netwerk vallen geen gemeenschappen aan en manipuleren die ook niet. Het gaat over een collectief begrijpen, en samen op weg gaan” zegt Dolores Dickon, directeur van Camfed Ghana. Haar collega Angeline Murimirwa , een van de oprichtsters van het netwerk van jonge vrouwen dat door Camfed wordt ondersteund, en nu Regio Directeur is in Zimbabwe, Tanzania, Zambia, en Malawi, voegt daaraan toe: “Jonge vrouwen die ongelooflijke weerstanden hebben overwonnen om een goede opleiding te kunnen volgen, hebben ook de beschikking over unieke mogelijkheden om hun gemeenschappen te ondersteunen. We verdienen respect door het tonen van respect, en door het leveren van tastbare resultaten. Dit is de weg naar duurzame gendergelijkheid. We verdienen respect door het tonen van respect, en door het leveren van tastbare resultaten. Dit is de weg naar duurzame gendergelijkheid” – Angeline Miriwirwa
 


Steun van de gemeenschap voor de meest kwetsbaren

In veel districten verzamelen jonge vrouwen geld in voor boeken, uniformen, schoenen, schriften pennen en zeep voor kinderen die te arm zijn om naar school te gaan. Ze maken ook liedjes om de aandacht te vestigen op Internationale Vrouwendag. Plaatselijke ouders ondersteunen met maïs schoolmaaltijden, waar honger kinderen weerhoudt van studeren. In Kilolo in Tanzania werkten de jonge vrouwen samen met de gemeente om zwangere meisjes aan te moedigen om door te gaan met hun opleiding en verzamelden ze $ 350,- voor het Amani Centre for Orphans.

In Matobo en de Wedza Districts in Zimbabwe, organiseerden CAMA leden een mars, droegen ze gedichten voor, en organiseerden ze openluchtdemonstraties om het bewustzijn te verhogen van het belang om meisjes naar school te sturen, en van het tegenhouden van kindhuwelijken en vroege zwangerschappen. Ze benadrukten de kritische rol die vrouwen spelen bij het beschermen en ondersteunen van gemarginaliseerde kinderen. Ze werden vergezeld door vertegenwoordigers van de Ministeries van Justitie, Onderwijs, Vrouwenzaken en Jeugd, evenals door leden van de politie en sociale diensten, waarmee de wetten en regelgeving werden onderstreept die een kindhuwelijk verbiedt van meisjes onder de 18.

CAMA leiders in Zimbabwe maakten van de Internationale Vrouwendag 2016 gebruik om de aandacht te vestigen op kindhuwelijken. Ze bezochten hun lokale scholen, en riepen ouders en voogden op om deel te nemen aan de discussies. Daarbij maakten ze gebruik van eigen levensverhalen om de noodzaak van onderwijs voor meisjes te benadrukken. Niet alleen in de richting van jonge vrouwen, maar ook richting gezinnen en gemeenschappen.

“De kwaliteit van onze relatie met het Ministerie van Onderwijs in Zimbabwe is voorbeeldig” zegt Angeline Murimirwa. “Een van de gevolgen is dat we plekken veilig kunnen stellen voor jonge vrouwen om Early Childhood Development onderwijs te volgen. Leden van CAMA organiseren creches en geven peuters in verarmde gemeenschappen de ondersteuning die ze nodig hebben. Het is een holistische benadering voor het doorbreken van de armoedecyclus, en voor het doorbreken van de plaag van kindhuwelijken”.
 


Vrouwelijk leiderschap en milieubescherming

Milieubescherming is van vitaal belang voor CAMA leden in de Sub-Sahara van Afrika. Op de International Women’s Day vergrootten de jonge vrouwen het bewustzijn van de gemeenschap over de gezondheidsrisico’s van onreinheid en vervuiling, en lanceerden ze lokale vuilinzamelingsprojecten. Dat deden ze ook bij plaatselijke ziekenhuizen in Tanzania, waar CAMA medewerksters schoonmaakmiddelen en schoonmaakapparatuur doneerden – een levensreddende actie. Op het platteland van Zimbabwe liepen jonge vrouwen met spandoeken voor het bevorderen van een schoon milieu, ze reinigden vervuilde plekken, het busstation, het winkelcentrum en het ziekenhuisterrein.
  

“Een schoon milieu is de trots van vrouwen”, licht CAMA medewerkster Marian toe. Ze is vrijwilligster en ze brengt als docent kwetsbare kinderen van haar plaatselijke school sociale vaardigheden bij. Daarnaast heeft ze een kledingwinkeltje.

“Hygiëne bevordert een goede gezondheid. Als een gemeenschap uit gezonde leden bestaat hoeven vrouwen geen hulp te verlenen, en dan kunnen ze hun energie dus voor andere zaken inzetten, zoals het beginnen van een eigen bedrijfje. Dit leidt tot onafhankelijkheid, en dan zijn ze bovendien beter in staat om nog meer kinderen naar school te laten gaan”. Door het werken met comités die zich bezighouden met het opruimen van het leefmilieu, hebben jonge vrouwen gedragsveranderingen op lange termijn gerealiseerd.


Eerbetoon aan leiders van de gemeenschap

Als je aan een oma op het platteland van Afrika vraagt wat “gendergelijkheid” voor haar betekent, zal het haar moeite kosten om dat te begrijpen. En als je vraagt wat het voor haar betekende toen Emelia als eerste vrouwelijke docent werd aangesteld bij de plaatselijke school, zal ze je vertellen hoe radicaal de vooruitzichten van meisjes in haar gemeenschap aan het veranderen zijn, nu ze een vrouwelijk rolmodel en emotionele ondersteuning in hun nabijheid hebben. Emelia, opgeleid door Camfed, was een van de negen activisten in de gemeenschap die gehuldigd werd tijdens een evenement dat door het nationale comité van CAMA was georganiseerd naar aanleiding van Internationale Vrouwendag in Ghana. Het was een eerbetoon aan iedereen die had bijgedragen aan het streven naar gelijke toegang tot onderwijs en naar het aanmoedigen van vrouwen om leiderschap op te eisen in alle geledingen van de samenleving.
  

Het evenement bracht 250 gasten bij elkaar, waaronder leraren, ouders, lokale en nationale ambtenaren en dienstverleners van de politie. Tot de mensen die een eerbetoon kwamen brengen behoorden de gezondheids- en ontwikkelings- pleitbezorgster Hajia Veronica Azara Bukari-Kansawurche, de koningin-moeder van het traditionele Bole gebied. Ze is tevens professioneel vroedvrouw en voorzitter van de Traditional Women Leaders’ Association.

Agnes Cheringa, Lerares Mentor, die psychosociale ondersteuning verleent aan kwetsbare kinderen die door Camfed worden ondersteund, werd gehuldigd voor haar hartstochtelijke steun aan meisjesclubs en aan het netwerk van afgestudeerden van CAMA. Zij en haar man leiden een kleuterschool voor gemarginaliseerde kinderen, en ondersteunen arme gezinnen met kleding en voedsel.
 

Nayina Karim, sociaal ondernemer, was een van de twee mannen die op de International Women’s Day werd geëerd omdat hij gratis medicijnen verstrekte aan gezinnen die zich geen gezondheidszorg kunnen permitteren, en omdat hij in Karaga een centrum stichtte voor ondervoede kinderen.
 


Deelnemen aan wereldwijd pleidooi voor gendergelijkheid

Met behulp van persoonlijke verhalen over transformatie, en hun ervaring bij het ondersteunen van gemeenschappen, helpen leidsters van CAMA nationale strategieën te ontwikkelen voor het bereiken van de Global Sustainable Development Goals. In Malawi waren ze enthousiast om zich aan te sluiten bij een van ’s werelds grootste iconen en pleitbezorgers voor vrouwen- en kinderrechten, Graça Machel, voormalig vrijheidstrijdster en de eerste Minister van Onderwijs in Mozambique.

De Graça Machel Trust, in samenwerking met de Verenigde Naties, vroeg advies aan maatschappelijke organisaties, en vooral aan jonge vrouwelijke leiders, over belangrijke kwesties die betrekking hebben op vrouwenrechten, evenals op collectieve belangenbehartiging en sociale actieplannen. En om die onderwerpen te delen met het Ministerie van Gender.

Camfed en leiders van CAMA beschreven hun expertise met het ondersteunen van meisjes met behulp van onderwijs, en met het adviseren van gediplomeerde meisjes om eigen bedrijfjes te beginnen. Tamara Tsambalikagwa, de nationale voorzitter van CAMA Malawi, die samenwerkt met scholen, leden van de gemeenschap, en met lokale overheden om programma’s van Camfed te implementeren, nam deel aan de tweedaagse vergadering in Lilongwe.

Ze zegt “Mevrouw Machel benadrukte dat we verantwoordelijkheid moeten nemen en verantwoording moeten afleggen, en samen een nationaal pact moeten uitvoeren. Wij van CAMA weten: wij kunnen samen veranderingen in Malawi tot stand brengen”.
 


Samen zijn we niet te stoppen

De eerste jonge vrouwen die met steun van Camfed afstudeerden wilden het vooral beter gaan doen. Met behulp van CAMA bundelden ze deze wens in een duurzaam en holistisch actiemodel voor hulp aan kwetsbare kinderen, aan hun gemeenschappen en hun landen.

“De opmerkelijke reikwijdte van de activiteiten van CAMA deelnemers die deze maand werden georganiseerd, ter ere van vrouwen waar ook ter wereld, stuurt de krachtigst mogelijke boodschap uit: Samen zijn we niet te stoppen – elke dag van het jaar!” concludeert Angeline.
 

Eén representatief voorbeeld van Wakibi leners in Afrika:


De Freedom Chanika Group in Tanzania

Kiva en Wakibi bemiddelen onder meer leningen aan vrouwelijke ondernemers in Afrika. Maak bijvoorbeeld kennis met de Freedom Chanika Group in Tanzania.
Hier< vindt u 3.233 andere vrouwelijke ondernemers -van over de hele wereld- die u via Wakibi om hulp vragen.

Non profit organisatie Wakibi is een crowdfunding platform dat microkredieten verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden, en heeft recent een mijlpaal in haar jonge bestaan bereikt. Door de bijdrage van haar donateurs heeft het platform het bedrag van 1 miljoen euro bereikt. Hiermee zijn al meer dan 69.000 ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen.

Redactie Wakibi 2017 – Hansjelle Dijkstra