Wakibi op de Netwerkmarkt FM & Wereldburgerschap Haagse Hogeschool

Door Redactie Wakibi op 14-6-2016

Over Wakibi

Wereldburgerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de opleiding FM en het facilitaire werkveld van toenemend belang: bedrijven en organisaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor een transparante wijze van bedrijfsvoeren die recht doet aan mens en milieu. De facilitaire ondersteuning kan daar een bijdrage aan leveren.

NETWERKMARKT HAAGSE HOGESCHOOL

Op 1 juni 2016 was Wakibi te gast op de netwerkmarkt van de Opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool. Vanwege het 35 jarig bestaan van deze opleiding werd, in gezamenlijkheid met Stichting FM Alumni, een symposium georganiseerd met als titel FM & Wereldburgerschap.

Stichting FM Alumni is het platform van kennis maken (sociaal contact) en kennis delen (kennisvermeerdering) van afgestudeerden aan deze Haagse FM opleiding.


WERELDBURGERSCHAP & VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wereldburgerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de opleiding FM en het facilitaire werkveld van toenemend belang: bedrijven en organisaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor een transparante wijze van bedrijfsvoeren die recht doet aan mens en milieu. De facilitaire ondersteuning kan daar een bijdrage aan leveren.

Wakibi was uitgenodigd omdat in aansluiting van het symposium een reünie werd georganiseerd. Opleiding en Stichting FM Alumni voelden de noodzaak om wereldburgerschap tastbaar inhoud te geven door voor het cohort dat met de meeste afgestudeerden naar de reünie zou komen, 25 euro per student te investeren in Wakibi microkredieten, gericht op onderwijs. Uiteindelijk hebben Opleiding FM en Stichting FM Alumni het bedrag nog eens fors afgerond naar boven. Hans Vloemans, penningmeester van Wakibi, mocht een cheque van 2000,- euro in ontvangst nemen.

Opleiding FM en Stichting FM Alumni zullen samen als Wakibiteam zorg dragen voor een uitstekende benutting van dit bedrag, daarmee onderwijs mogelijk te maken voor die andere wereldburgers.


Met dank aan Opleiding FM en Stichting FM Alumni!!


Website Haagse Hogeschool
www.dehaagsehogeschool.nl

Redactie Wakibi 2016
pers@wakibi.nl