SDG: gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes

Door Redactie Wakibi op 16-9-2016

Over Wakibi

Tijdens een conferentie in 2016 in Kopenhagen werd de ‘Deliver for Good’ campagne gelanceerd, die de aandacht vestigt op doel nummer 5 van de Sustainable Development Goals: gendergelijkheid.

Tijdens een conferentie in 2016 in Kopenhagen werd de ‘Deliver for Good’ campagne gelanceerd, die de aandacht vestigt op belangrijke facetten van gendergelijkheid, inclusief verbetering van de toegang van vrouwen tot technologie.

In Bangladesh zorgt een NGO programma ervoor dat afgelegen dorpen kunnen beschikken over een internetverbinding. Deliver for Good zegt dat als nog eens 600 miljoen vrouwen toegang zouden krijgen tot het internet, de jaarlijkse binnenlandse productie (BBP) met maar liefst achttien miljard dollar zal stijgen, verdeeld over 144 landen

Een nieuwe wereldwijde campagne die werk maakt van het investeren in vrouwen en meisjes werd op de openingsdag van de Women Deliver conferentie gelanceerd die van 16 tot 19 mei 2016 in Kopenhagen is gehouden. De Deliver for Good campagne benadrukt 12 ‘kritische investeringen’ die, als er meer geld ter beschikking komt, de levens kan verbeteren van vrouwen en meisjes, en die de inspanningen kan versnellen om gendergelijkheid te realiseren.
 

Een panel van 25 deskundigen verzamelde gegevens over elk van deze onderwerpen in een beleidsnota die beschrijft hoe elk onderwerp in verband kan worden gebracht met de 17 Sustainable Development Goals (SDG's).
 

“Deze 12 investeringen kijken vanuit een gender perspectief naar de SDG’s om vast te stellen waar we politiek, praktisch en economisch in moeten investeren” zegt Iversen, directeur van Woman Deliver.

“De Deliver for Good campagne zal tot actie aanzetten in de richting van waarvan we weten dat het effect bewezen is: investeren in meisjes en vrouwen ontsluit onbenut potentieel en creëert neveneffecten die ten goede komen aan gezinnen, gemeenschappen en zelfs hele landen. Het is 2016. Nu is het tijd om het gesprek een andere wending te geven. Van ‘als en wanneer’ naar ‘hoe en nu’.”

Uit de Guardian en website Woman Deliver:

“Waarom gaan er nog vrouwen dood in het kraambed?’, is een van de vragen. Een van de beleidspunten is het verbeteren van de toegang van vrouwen tot het internet. Als nog eens 600 miljoen vrouwen toegang zouden krijgen tot het internet, zal de jaarlijkse binnenlandse productie (BBP) met maar liefst achttien miljard dollar stijgen, verdeeld over 144 landen. Een ander beleidspunt is om kinderen langer naar school te laten gaan, met het argument dat elk jaar extra onderwijs dat een kind ontvangt het BBP zal stijgen met 0,37%. Economen hebben geconstateerd dat het investeren in het afschaffen van gender ongelijkheid een van de meest kosteneffectieve doelstellingen is van de SDG’s.

De deelnemers aan het congres werden uitgenodigd om deel te nemen aan het Deliver for Good initiatief, en om zelf met aanvullingen en commentaar te komen. Dit zal leiden tot een update in september 2016. Ook om te onderstrepen dat het dan tevens de eerste verjaardag zal zijn van het vaststellen van de SDG’s. 

De Gates Foundation kondigde tijdens deze Women Deliver conferentie aan dat het fonds nationale bureaus die informatie verzamelen over de bijdrage die vrouwen leveren aan de maatschappij, financieel zal gaan ondersteunen. De Bill and Melinda Gates Foundation trekt 80 miljoen dollar uit om inzicht te krijgen in gegevens over de ongelijkheid van mannen en vrouwen, wat nodig is om het doel van gender gelijkheid van de VN omstreeks 2030 waar te maken. Het geld moet worden verdeeld over de komende drie jaar, en zal statistisch onderzoek door nationale kantoren financieren en verfijnde informatie laten verzamelen over de bijdrage die vrouwen en meisjes leveren aan de maatschappij. Ook worden de hinderpalen in kaart gebracht waar vrouwen en meisjes mee te maken hebben als ze zich volledig willen ontplooien.

Specifieke onderwerpen waar meer informatie voor nodig is is de omvang van onbetaald werk in de eigen huishouding, en gender-gerelateerd geweld. Het zijn onderwerpen waarvan de gegevens vaak moeilijk te verzamelen zijn. Tijdens het congres werden ook de nieuwe richtlijnen van de WHO voor het verbeteren van de gezondheidszorg gelanceerd voor degenen die een vrouwelijke genitale verminking ,(Female Genital Mutilation/FGM), hebben ondergaan. 
De aanbevelingen richten zich op het voorkomen van FMG en op een betere ondersteuning van de slachtoffers. Daarbij hoort het behandelen van verloskundige complicaties, de behandeling van depressies en angst, als gevolg van de FGM, en het aanbieden van begeleiding van vrouwen waar het om hun seksuele gezondheid gaat.

De richtlijnen waarschuwen gezondheidswerkers tegen ‘medicalisering’ van FGM – in gevallen waarin ouders mensen uit de gezondheidszorg vragen om de FGM uit te voeren, omdat het dan zogenaamd minder schadelijk zou zijn voor hun kind. “Gezondheidszorg werkers spelen een cruciale rol om dit wereldwijde FGM gezondheidsprobleem aan te pakken”, zegt Dr. Flavia Bustreo, adjunct-directeur-generaal van de WHO. “Toegang tot de juiste informatie en een goede opleiding kunnen helpen om nieuwe gevallen te voorkomen, en kunnen ervoor zorgen dat degene die FGM heeft ondergaan de hulp krijgt die ze nodig heeft”. 

In Kopenhagen zijn meer dan 5.500 afgevaardigden uit 169 landen bijeen geweest voor de vierdaagse Woman Deliver conferentie. Als je daar de grote hoeveelheid mensen bij optelt die naar de live stream van de conferentie keken, was het evenement waarschijnlijk de grootste wereldwijde bijeenkomst in het huidige decennium waarin de gezondheid, de rechten en het welzijn van meisjes en vrouwen aan de orde werden gesteld. Daarover zei de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen tijdens de opening van de conferentie: “We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. De strijd voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen is niet uitsluitend een vrouwenstrijd, of een gevecht voor vrouwen. Het is een strijd van ons allemaal – van vrouwen èn van mannen. Het is een strijd voor een betere en een gezondere wereld”. Tot de andere sprekers behoorden het hoofd van de World Health Organisation Margaret Chan, Nobel Vredesprijs winner Tawakkol Karman uit Jemen, voormalig premier van Noorwegen Gro Harlem Brundtland, en zangeres en activiste Annie Lenox. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon stuurde een videoboodschap.

Aan het begin van de conferentie werd stilgestaan bij het feit dat het VN agentschap dat verantwoordelijk is voor het terugdringen van het aantal sterfgevallen in het kraambed, en voor het bevorderen van gezinsplanning, een begrotingstekort heeft van 140 miljoen dollar, doordat grote donoren, waaronder Denemarken, gesneden hebben in hun bijdragen.

Britse campagne om het geweld tegen vrouwen te beëindigen moet krachtiger, zegt de Icai waakhond

Waakhond Icai prijst de ontwikkelingsafdeling van DfID vanwege het wereldwijde leiderschap bij de aanpak van geweld tegen vrouwen, maar zou beter naar vrouwen moeten luisteren. De Britse campagne die een eind wil maken aan geweld tegen vrouwen in ontwikkelingslanden heeft het onderwerp “stevig op de internationale agenda gezet, maar moet heel veel groter en krachtiger worden om werkelijk effect te sorteren”, waarschuwde de onafhankelijke waakhond Icai. In een rapport prijst the Independent Commission for Aid Impact (Icai), Department for International Development (DfID) voor het genomen wereldwijde leiderschap over dit onderwerp, en voor het helpen vergroten van de kennis en de bewijsvoering.

Sinds 2012 heeft DfID het aantal programma’s dat werd ingezet om gender gerelateerd geweld te bestrijden bijna verdubbeld –van 64 naar 127-. De uitgaven stegen van 20 miljoen naar 184 miljoen Britse ponden. Twee jaar geleden was het Verenigd Koninkrijk gastheer van de International Girl Summit, om aandacht te vestigen op het bestrijden van kindhuwelijken en genitale verminking.

Het onderzoek, dat werd aangekondigd als een leerproces, geeft DfID ‘een groene waardering’ –de hoogst haalbare-, waarbij werd gesteld dat de organisatie “over de hele linie een grote prestatie heeft neergezet”. En dat “de Britse steun een belangrijke positieve bijdrage heeft geleverd”.

Maar ook werd gewaarschuwd dat de inspanningen van DfID geen “grote omwentelingen” tot stand zullen kunnen brengen voordat de projecten worden opgeschaald, er specifieke doelstellingen worden benoemd, en indicatoren voor de resultaten van het werk bekend zijn. Ook dienen de benodigde gegevens te worden verzameld die nodig zijn om te beoordelen of de uitgevoerde programma’s de investeringen waard zijn.

Tina Fahm, die leiding geeft aan de beoordelingscommissie zei “dat hoewel er veel onderwerpen zijn die verbetering behoeven, DfID het werk niet moet onderschatten dat nodig is, om wat in bewoordingen van het rapport, ‘een wereldwijde epidemie’ is van geweld tegen vrouwen en meisjes, onder controle te krijgen”. Bron: The Guardian.

~

Met een lening lossen we niet alle problemen op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.


Wakibi
Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.

Als u zich naar aanleiding van dit artikel extra gemotiveerd voelt om een lening te verstrekken aan individuele vrouwen of aan vrouwen die in groepen werken, heeft u op de dag dit werd geschreven 2.719 keuzemogelijkheden.

 


 

Wakibi zet zich ook in voor Global Goal nr. 5

Investeer in een toekomst ~ Verander een leven met een lening


Microkrediet
Wakibi is in veel landen actief met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers. De ondernemers waarmee u kennis maakt op het platform, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze beter in staat zijn om met hun bedrijvigheid meer geld te verdienen, voor hun gezin te zorgen, betere scholing en medische zorg te betalen. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de locale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

Redactie Wakibi 2016 - Hansjelle Dijkstra
e: pers@wakibi.nl