Onder de loep: partner WSDS neemt grenzen weg en bevordert lokale economie in Manipur

Door Arnold Vermeeren op 12-6-2014

Over Wakibi

Lees hieronder het verhaal van Kiva fellow Michelle Boyd over haar ervaringen met lokale partner Weaker Section Development Society (WSDS) in Manipur, een bijzondere deelstaat van India.

In deze aflevering van ‘Onder de loep’ vertelt Kiva fellow Michelle Boyd over haar ervaringen met lokale partner Weaker Section Development Society (WSDS) in Manipur, een bijzondere deelstaat van India, waar conflicten het dagelijks leven ernstig verstoren en vooruitgang belemmeren. Michelle verbleef twee maanden in die deelstaat en vertelt over de bijzondere betekenis en de vindingrijkheid van WSDS, die het verdient om onder de aandacht gebracht te worden.


De deelstaat Manipur
Manipur is een deelstaat van India aan de verre Noordoostelijke grens met Myanmar. De mensen die daar wonen leven op een manier die nogal anders is dan in de rest van India. Veertig procent van de bevolking is bijvoorbeeld Christen, de traditionele kleding voor vrouwen bestaat uit een soort omslagrok in plaats van een Sari en hun taal en uiterlijk lijkt eerder Tibetaans-Birmees, dan Indiaas. Pas sinds 1972 is Manipur erkend als deelstaat van India. Het streven van veel inwoners is dat Manipur erkend wordt als een afzonderlijke politieke eenheid.

In Manipur zijn zo’n 15 groepen opstandelingen actief die voortkomen uit de meer dan dertig in Manipur woonachtige stammen. De groepen vechten met elkaar om de macht, om land, om zich te onderscheiden en soms gewoon om gehoord te worden. Er gaat geen week voorbij zonder dat er door één of andere groepering een oproep gedaan wordt tot een algemene staking die het hele land stillegt. Dit soort conflicten gooit niet alleen het dagelijks leven van de inwoners van Manipur overhoop, ze leggen ook een zware druk op instanties die proberen de staat verder te ontwikkelen: Het duurt langer om een elektriciteitsleiding te herstellen of een weg te verbeteren als dat steeds onderbroken wordt door stakingen; het is moeilijk een school draaiende te houden als een groep opstandelingen een maandelijkse ‘belasting’ van die school eist. Dit soort omstandigheden zijn niet erg bevorderlijk voor de toch al instabiele economie. Daardoor komt ‘het grote geld’ het land niet binnen en ontstaat er maar moeilijk welvaart van binnenuit. Tot op de dag van vandaag is Manipur één van de minst ontwikkelde deelstaten van India.

De partner: WSDS
De hierboven genoemde factoren maken dat het nogal uniek is wat WSDS doet in dit gebied. WSDS bewaakt bijvoorbeeld zeer zorgvuldig de diversiteit in de samenstelling van haar staf en haar programma’s, over stammen en politieke groeperingen heen. Binnen de staf van 32 mensen worden 15 verschillende talen en stammendialecten gesproken. Bij WSDS gaat het weliswaar vaak om kleine leningen voor vaak zeer basale doelen, maar stap voor stap dragen deze leningen bij aan het wegnemen van de grenzen tussen de stammen en laten zij de economie vanuit de basis tot groei komen.

In de I-T-weg regio in het noorden van de deelstaat bevinden zich de dorpjes van de twee grootste stammen in Manipur: de Kuki’s en de Naga’s. Twintig jaar geleden vochten deze twee stammen nog over het bestuur van de regio. Dat leidde tot een jarenlang, bloedig conflict dat escaleerde en zich verspreidde over de hele deelstaat. Daarbij kwamen zo’n duizend mensen om. Momenteel is er in het algemeen sprake van vreedzame relaties, maar toch blijft er iets van wantrouwen hangen tussen mensen uit beide stammen. Het unieke van het werk van WSDS in deze regio is dat het verder gaat dan ‘mensen iets leren over sparen en lenen’, er wordt ook gewerkt aan het versterken van het vertrouwen over stammengrenzen heen, om met anderen te kunnen samenwerken.

De ervaringen van fellow Michelle Boyd
Fellow Michelle Boyd vertelt over haar bezoek aan deze regio: “Toen ik in Manipur was, mocht ik met het WSDS team meerijden naar hun nieuwe vestiging aan de I-T-weg, een kronkelend pad uitgehouwen in een steile bergwand. Het pad is genoemd naar de twee dorpjes die erdoor verbonden worden. Vijf jaar geleden was deze weg nog onbegaanbaar voor voertuigen. De heer Mang, CEO van WSDS, ging er daarom te voet heen: twee dagen lopen heen, en twee dagen terug. Zijn doel was de plaatselijke economie te leren kennen en uit te zoeken hoe hij ervoor kon zorgen dat WSDS die zou kunnen ondersteunen. Nu de nieuwe weg wordt aangelegd en hij ondersteund wordt door de Wakibi/Kiva gemeenschap kan hij eindelijk beginnen zijn droom te verwezenlijken.

De heer Mang is afkomstig van de Kuki-stam, net zoals zijn zwager die hem helpt bij WSDS. Maar in hun staf zitten ook mensen uit de Naga-stam. Als hij in de I-T-weg regio is, bezoekt de heer Mang bewust altijd eerst de Naga-dorpjes. Toen we voor het eerst het gebied bezochten dat onder de nieuwe vestiging zou vallen, was het bijna vier uur rijden met de jeep om vanuit het WSDS hoofdkantoor op die plek te komen. Onderweg keken we daarbij regelmatig angstaanjagend diepe afgronden in. Toen we er aankwamen had de nieuw aangestelde plaatselijk medewerker 40 leden uit de dorpsgemeenschap, voornamelijk vrouwen, bij elkaar gebracht in een vergaderzaal om ze over WSDS te vertellen. De medewerker stelde hem in het plaatselijke dialect voor, waarna de heer Mang meteen ter zake kwam. “We hoeven er niet om heen te draaien dat ik een Kuki ben en dat jullie Naga zijn”, zei hij in de gemeenschappelijke taal van Manipur. “Maar ontwikkeling vindt niet alleen plaats binnen de grenzen van een stam. We moeten allemaal onze omstandigheden zien te verbeteren. Het geld kan het niet schelen of ik Kuki ben of Naga”.

Vanuit de zaal werd niet onmiddellijk gereageerd en het duurde even voordat er vragen kwamen. Maar na ongeveer een uur van uitleggen begonnen er toch vragen te komen. De mensen wilden weten waar het geld opgehaald en uitbetaald zou worden. Zou dat gebeuren in het regionale kantoor in het Kuki-dorp? En wat dan als er weer opstanden uit zouden breken? Zouden ze dan nog bij hun geld kunnen? De heer Mang antwoordde hierop dat er geen conflict zou komen, maar dat als dat wel het geval zou zijn, zij er zeker van konden zijn dat ze zouden krijgen waar ze recht op hadden. Daarna gaf hij een uitleg over alle kansen die microfinanciering zou kunnen bieden. Dat zou verder kunnen gaan dan leningen voor kleine winkeltjes of voor mest. Het zou daarmee ook mogelijk worden om geld bij elkaar te leggen voor overdekte opslagplaatsen of voor investeringen in diversificatie van gewassen.

Tegen het eind van zijn verhaal had hij de volle aandacht van iedereen. Natuurlijk zou er nog wel een bijeenkomst van het dorpsbestuur nodig zijn voordat er beslissingen genomen zouden kunnen worden, maar de interesse was gewekt. Daarna werd ik uitgenodigd om uitleg te geven over Kiva (de organisatie via welke Wakibi zijn projecten betrekt), en te vertellen hoe  vrouwen uit de hele wereld zich aansloten bij deze internationale gemeenschap van leners en uitleners uit de hele wereld. Ik zag glimlachende mensen, er werden grapjes gemaakt en ze boden me ter afsluiting een bord warme melk thee aan.   

Wakibi's leningen
Waarom dit verhaal? De leningen die via Wakibi vanuit Manipur worden aangevraagd, zijn vaak voor heel basale dingen als je dat vergelijkt met andere leningen die je op Wakibi tegenkomt: voorraad voor een winkeltje, geld om land te kopen en andere kleine stapjes in het leven van de vrouwen die door WSDS ondersteund worden. Maar het verhaal erachter is groter. Het is het verhaal van mensen die leven in instabiele tijden, waarin de grotere economische getijden van hun land soms volledig onbeheersbaar lijken. Toch, met slechts één zo’n lening kunnen ze een zaak opbouwen en dan wat geld gaan sparen. Misschien kunnen ze dan hun kinderen naar die betere school beneden in het dal sturen, waar toevallig ook kinderen zitten van al die andere stammen en nationaliteiten uit dat steeds rijkere weefsel waaruit Manipur is opgebouwd. Misschien kan dat zelfs een stap in de richting van vrede betekenen.”

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen onder de aandacht te brengen met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die zich bijvoorbeeld extra inzetten voor kwetsbare groepen, krijgen hiervoor een speciaal keurmerk. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
http://fellowsblog.kiva.org/2014/01/20/the-bigger-picture-behind-smaller-loans-instability-and-micro-finance
http://www.kiva.org/updates/partner/600352
Meer over WSDS: http://www.wsdsinitiate.org/
Meer over Manipur: http://en.wikipedia.org/wiki/Manipur
 

Noot:
Wakibi biedt een platform waarop leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar gebracht worden. Het is onderdeel van een keten waarin iedere schakel van belang is. Een centrale rol daarin speelt het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en past die weer aan aan Nederlandse doelgroepen. Kiva maakt onder andere gebruik van zogenaamde ‘fellows’. Een Kiva fellow is een vrijwilligersrol die er o.a. op gericht is om via inzichten, ervaringen, foto's en verhalen uit het veld, ons allen een beter inzicht te geven in wat er in de verschillende gemeenschappen speelt. Op die manier kunnen we als gevolg van specifieke behoeften of gebeurtenissen een bepaald land, gebied, sector, of een specifieke doelgroep via onze website wat meer onder de aandacht brengen. In een eerder artikel schreven we daar al over.