De impact van microkrediet

Door Annette Farshchi op 11-11-2021

Impact van microkrediet

Over Wakibi

Via Wakibi kan je als uitlener een microkrediet uitlenen: een lening voor startende en bestaande ondernemers. Deze leningen zijn een goede uitkomst voor ondernemers die geen toegang hebben tot een traditionele lening via een bank. Welke impact kan zo’n microkrediet maken? In deze blog lees je hier meer over.

Grotere bestedingsvrijheid

Volgens de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) hebben huishoudens met toegang tot een microkrediet meer vrijheid om te beslissen hoe ze geld verdienen en uitgeven. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen voor werken als zelfstandige, in plaats van in loondienst. 

Genereren van inkomsten

Microkredieten geven huishoudens met een laag inkomen de kans om (meer) inkomsten te genereren. Door een lening kunnen ze bijvoorbeeld benodigdheden kopen om een eigen onderneming op te zetten of vervoer te regelen om naar hun werk te rijden.

Betere positie vrouwen

Tachtig procent van de microkredieten van Wakibi gaat naar vrouwelijke ondernemers. Dit is geen toeval: het is voor vrouwen in ontwikkelingslanden vaak moeilijk om aan krediet te komen. Met microkredieten helpt Wakibi deze vrouwen om economisch onafhankelijk te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen. Wakibi heeft hier zelfs een speciaal Women Empowerment Fonds voor in het leven geroepen. Met dit fonds werkt Wakibi aan toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden. 

Afname inkomensongelijkheid

In landen die de groei van het aantal kredietnemers van microfinancieringsinstellingen (MFI’s) stimuleren, neemt inkomensongelijkheid af. MFI’s lijken een grotere impact op armoede te hebben wanneer de waarde van hun leningen per lener hoog is. Onbeduidende leningen kunnen de ontvanger namelijk eerder in een vicieuze cirkel van schulden brengen.

Betere kwaliteit van leven

Behalve op de financiën van een huishouden, heeft een microkrediet ook een positieve impact op andere onderdelen van het leven. Vaak is er betere toegang tot gezondheidszorg en gaan de kinderen in het huishouden naar school. Een microkrediet kan dus de kwaliteit van leven van een geheel huishouden verbeteren!

Enkele kanttekeningen

Hoewel microkredieten een zeer positief effect op ondernemers en hun huishoudens kunnen hebben, is dit niet altijd het geval. Zo stelt de EBRD dat microkredieten huishoudens niet altijd uit armoede helpen. Dit komt mogelijk doordat niet alle kredietnemers van nature ondernemers zijn; sommigen zijn hier nu eenmaal succesvoller in dan anderen.

Daarnaast kan microkrediet nadelige effecten hebben, bijvoorbeeld als een lener een te hoge lening afsluit die zij niet kan terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat een zorgvuldige selectie wordt gemaakt van wie een microkrediet ontvangt. Ook moet de ondernemer ondersteund worden in het opbouwen van haar onderneming. Gelukkig wordt 97% van onze verstrekte leningen terugbetaald. Daar gaat duidelijk iets goed.

Wakibi gebruikt dan ook de zeer uitgebreide en betrouwbare infrastructuur van onze Amerikaanse partner KIVA. Hierdoor hebben we toegang tot duizenden projecten wereldwijd, zonder enorme kosten te hoeven maken. Wakibi zelf ontvangt overigens geen enkele rente van haar leners. Wel betalen onze leners rente aan de veldpartners, die het microkrediet mogelijk maken. Deze MFI’s worden regelmatig gecontroleerd door KIVA.

Bronnen: