Ebola in ontwikkelingslanden

Door Redactie Wakibi op 21-3-2016

Impact van microkrediet

Waarom microkredieten

Hansjelle Dijkstra (redactieteam Wakibi) heeft een reeks artikelen geschreven over ziekten, die vaak een ernstige bedreiging vormen voor mensen in ontwikkelingslanden. Dit artikel gaat over de gevaren van ebola.

Hansjelle laat zich voor het schrijven van zijn artikelen inspireren door de ondernemers en projecten op wakibi.nl. Voor dit artikel over Ebola zijn dat onder andere de volgende groepen leners:

Ebola

Ebola is een zeldzame maar ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt en gepaard gaat met bloedingen in het lichaam. De ziekte heet officieel ebola hemorragische koorts. Deze wordt veroorzaakt door het filovirus.

Ebola is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt, of door het slachten en eten van een ziek dier. Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden. In Afrika overlijdt meer dan de helft van de ebola patiënten. Er is geen vaccin of goede behandeling tegen ebola beschikbaar. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van de complicaties.

De ziekte ebola is vernoemd naar de rivier Ebola in de Congo, waar het virus voor het eerst in 1976 werd gevonden. In dat jaar waren er uitbraken in Soedan en het toenmalige Zaïre (nu de Democratische Republiek Congo). Ebola veroorzaakte in de jaren daarna meerdere epidemieën in Afrikaanse landen.

Besmetting en ziekteverschijnselen

Vleermuizen zijn de meest waarschijnlijke bron voor filovirussen. De virussen zijn aangetroffen in verschillende vleermuissoorten die in Afrika leven. Ze verspreiden het virus onder meer via hun ontlasting. Verschillende dieren in het Afrikaanse tropische regenwoud kunnen met het virus worden besmet, zoals chimpansees, gorilla’s en antilopen. Als mensen deze dieren slachten en eten kunnen zij het virus ook krijgen.

Mensen kunnen, als zij ziek zijn geworden, andere mensen besmetten via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Verspreiding van het virus via de lucht, (bijvoorbeeld door niezen of hoesten), is nog nooit aangetoond. De tijd tussen het oplopen van het ebolavirus en ziek worden is gemiddeld een week. Een patiënt is besmettelijk als er klachten ontstaan zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn.

Daarnaast kan nog een groot aantal andere klachten ontstaan. Het meest kenmerkende van de ziekte is dat het virus ontstekingen van kleine bloedvaatjes kan geven. Het gevolg daarvan is dat patiënten op verschillende plaatsen in het lichaam bloedingen kunnen krijgen. Op dat moment is de patiënt het meest besmettelijk.

Bestrijding en preventie

Een ebola-uitbraak wordt bestreden door patiënten met symptomen snel te herkennen en te isoleren, zodat er geen nieuwe besmettingen plaatsvinden. Mensen die in direct contact zijn geweest met een patiënt worden een tijdlang gevolgd om te kijken of zij ook ziek worden. Is dat het geval dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis, waarbij ze afgezonderd van andere patiënten worden verpleegd. Door bloedonderzoek kan men in het laboratorium aantonen of mensen besmet zijn.

Verschillende hulporganisaties zetten zich in voor de ondersteuning, de voorkoming van besmetting, en de medische behandeling van ebola in ontwikkelingslanden.
 

Sierra Leone ebolavrij, maar soms duikt het virus toch weer op

De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde Sierra Leone op 7 november 2015 ebolavrij. Het land begon toen aan een periode van 90 dagen ‘extra waakzaamheid’. Na 68 dagen dook er toch een nieuw geval op: een 22-jarige studente stierf, haar tante raakte besmet, maar genas. Liberia trof eenzelfde lot. Dat werd in mei vorig jaar al ebolavrij verklaard, maar het virus dook tweemaal opnieuw op; het laatst in november. Guinee, de derde brandhaard, is officieel ebolavrij sinds 29 december. Als ebola daar wegblijft, lopen 90 dagen extra waakzaamheid af op 27 maart van dit jaar.
Bron: De Verdieping/Trouw d.d. 5 maart 2016.

Veilig begraven in de strijd tegen ebola

In de bestrijding van de ebola-epidemie is het belangrijk dat de begrafenis van ebola-slachtoffers onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvindt. Na het overlijden is de kans op besmetting onverminderd groot, omdat het ebola-virus dan nog steeds in het lichaam aanwezig is.

Getrainde vrijwilligers van bijvoorbeeld het Rode Kruis werken in teams om ebola-slachtoffers veilig en waardig te bergen. De vrijwilligers komen uit de gemeenschappen en kennen de plaatselijke rituelen. Hun werk vindt plaats op een zeer gevaarlijk moment, namelijk als het besmettingsgevaar nog lang niet geweken is. Daarom zijn de vrijwilligers van top tot teen gehuld in beschermende pakken. Soms zijn de begrafenisteams wel acht uur onderweg voor een begrafenis op een afgelegen locatie.

Tegengaan van besmettingen in Europa

Verschillende Europese landen overwogen extra controles op bijvoorbeeld vliegvelden om te voorkomen dat ebola binnen Europa wordt verspreid. In maart 2015 werd in Brussel op initiatief van de EU de internationale ebola-conferentie gehouden. Hierbij riepen de leiders van de meest getroffen landen de internationale wereld op ondanks de afname van besmettingen hulp te blijven bieden in de vorm van een regionaal 'Marshall Plan'. Het aantal besmettingen nam drastisch af, maar de hulp was vooral nodig voor het herstel van de getroffen economieën. Volgens de president van Liberia was een regionale aanpak het efficiëntst, maar was wel grote internationale steun nodig. 

Vanuit de Europese Commissie was tot maart 2015 voor € 414 miljoen aan hulp geboden; in juli 2015 werd nog eens 450 miljoen euro beschikbaar gesteld. De totale steun vanuit alle EU-lidstaten samen bedroeg meer dan €1,2 miljard.

Verschillende landen voerden strikte controles in op vluchten uit 'besmette' gebieden. Veel andere landen in West-Afrika sloten hun grenzen met de getroffen landen. En er werden preventieve maatregelen genomen. 

Diverse landen - waaronder enkele lidstaten van de EU - gaven reiswaarschuwingen af voor de hele regio, of verboden reizen van en naar het getroffen gebied helemaal. De getroffen Afrikaanse landen hanteerden daarnaast een zogenaamde 'exit screening' op de luchthavens voor mensen die het land verlieten. In de EU woog men de optie af om mensen bij binnenkomst in Europa te testen op ebola-symptomen, en het Verenigd Koninkrijk heeft dit ook uitgevoerd.

Wereldwijd waren ziekenhuizen en medische professionals alert op de symptomen van ebola. Mensen die tijdens of vlak na vluchten uit het gebied ziek zijn geworden, werden uitvoerig getest. De informatie over gevallen van ebola werd wereldwijd gedeeld en geregistreerd.

Hoe kan een microkrediet bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden, gezondheid en toegang tot medisch hulp?

Door het verminderen van kwetsbaarheid en het vergroten van inkomsten en spaarmogelijkheden geven financiële diensten arme huishoudens een belangrijke kans: ze kunnen plannen maken voor de toekomst en zijn niet meer alleen bezig met overleven. Ze krijgen de mogelijkheid om meer kinderen voor langere tijd naar school te sturen en om meer geld in de scholing van kun kinderen te investeren. Toegenomen inkomsten leiden eveneens tot betere voeding en betere leefomstandigheden, die zich weer vertalen in minder ziektegevallen. Meer inkomsten betekenen ook dat klanten, indien nodig, medische hulp kunnen zoeken en betalen in plaats van niets te doen of af te wachten tot hun gezondheid ernstig verslechtert. Onderzoek laat zien dat van de armen diegenen die deelnemen aan microfinancieringsprogramma’s, veel beter in staat zijn om hun welzijn op individueel en huishoudelijk niveau te verbeteren dan degenen die hiertoe geen toegang hebben.

Lees meer over microfinanciering en hoe jij kunt bijdragen
 

Enkele voorbeelden van leners/ondernemers die wonen in ebola-risicogebieden en geholpen worden door leningen via Wakibi:

Grader Trader Group in Ghana
Mpore Group in Burundi
 Famille Ngezi Group in Congo-Kinshasa
Salone Girls Group in Sierra Leone

Famille Ngezi Group* in Congo-Kinshasa

Deze lening helpt om verschillende soorten kleding voor de verkoop aan te schaffen.

Na de dood van de vader van het gezin Ngozi moest moeder Munyolo samen met haar kinderen zien rond te komen, en moest ze alle problemen zelf oplossen.

Na 14 jaar ervaring met de aankoop en verkoop van verschillende soorten kleding, heeft Munyololo twee kavels grond gekocht. Twee van haar kinderen hebben hogere beroepsopleidingen voltooid en de andere twee zijn bijna klaar met hun studie. Haar bedrijf verschaft Munyolo het noodzakelijke inkomen.

Ze zou ook graag andere commerciële activiteiten oppakken om haar kinderen die op zoek zijn naar werk te helpen. Verder zou ze haar bedrijfje graag laten uitgroeien tot een groothandel. Manyolo staat links op de foto.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project. 

 

Salone Girls Group* in Sierra Leone

Deze lening helpt om extra zakken houtskool te kopen.

Hannah, een 39-jarige vrouw, is leider van Salone Girls Solidarity Group, die uit vier leden bestaat. Allen houden zich bezig met kleinhandel, maar ze verkopen verschillende producten. Hannah is de leider van de groep.
Hannah verkoopt houtskool. Ze gebruikt de opbrengst van haar bedrijf om haar man financieel te helpen met een aantal huishoudelijke uitgaven, en voor haar persoonlijke behoeften.

Hannah en de andere leden van Salone Girls groep vragen een lening aan van 4.000.000 SLL dat is ruim 900 euro. Van dit bedrag zal Hannah persoonlijk 1.000.000 SLL ontvangen, die ze zal gebruiken om extra zakken houtskool te kopen. Hannah staat rechts op de foto. Ze heeft drie kinderen van respectievelijk 22, 16 en 7 jaar.
Hannah hoopt dat haar bedrijf zal blijven bestaan, zodat ze genoeg geld verdient voor huishoudelijke uitgaven en ook nog geld overhoudt voor de opvoeding van haar kinderen. Hannah hoopt dat deze lening haar meer winst zal opleveren voor haar om haar familie te ondersteunen. Hannah en haar groep zijn u dankbaar voor het financieren van hun bedrijfjes.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.

 

Mpore Group* in Burundi

Deze lening helpt om het kapitaal te vergroten om meer brood en thee te kunnen inkopen en verkopen.

Thierry is lid van de Mpore Group en woont in Bujumbura. Hij is 37, en getrouwd met Jacqueline, die ambtenaar is. Samen hebben zij een kind van drie jaar.

Sinds vier jaar verkoopt hij in zijn café ook thee en brood. Dit wordt zijn vierde lening bij Turame.

Met de lening zal hij zijn kapitaal kunnen vergroten, en daarmee een grotere hoeveelheid brood en thee kunnen aanschaffen voor de verkoop, waardoor hij meer zal kunnen verdienen.

In de komende jaren wil hij graag een tweede café openen op een andere locatie.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project. 

 

Hawk Group* in Zimbabwe 

Deze lening helpt om de voorraad kleding en schoenen voor de verkoop te vergroten.

‘Als je iets wilt bereiken moet je risico’s nemen’ Dit antwoordde Jasman toen haar werd gevraagd over de kans dat ze betrokken zou kunnen raken bij ongelukken, als ze regelmatig met de bus van het ene naar het andere land reist.

Jasman is een 58-jarige vrouwelijke ondernemer die in de voorstad Lenana Park in Tynwald Harare woont. Ze moet voor haar bedrijfje regelmatig de grens over naar landen als Zuid-Afrika, Zambia, Mozambique, Tanzania en Angola. Daar verkoopt ze spreien, sofakleden, gordijnen en tafellakens. Na haar terugkeer naar Zimbabwe, brengt ze uit die landen soms kleding, schoenen en tassen mee terug, afhankelijk van de vraag van haar klanten in Zimbabwe.

Jasman doet sinds mensenheugenis deze grensoverschrijdende handel. Ze slaagde erin om met de winst die behaalde, samen met de hulp van haar man, hun kinderen naar goede scholen te sturen. Haar man is gepensioneerd.

Het gezin is afhankelijk van het inkomen van Jasman. Ze hecht groot belang aan het onderwijs van haar kinderen. Op dit moment verzorgt ze ook twee kleinkinderen. Door middel van haar bedrijf is ze erin geslaagd om ze naar fatsoenlijke scholen te sturen.

De Hawk Group sloot zich dit jaar aan bij de Microfinance Thrive. De leden volgden er ook financiële opleidingen. En ze vinden dat ze enorm profiteren van de kennis die ze tijdens de opleiding ontvingen.

Als groep hebben ze een lening aangevraagd van $ 2.600. Elke keer als Jasman in het buitenland is geweest komt ze terug met nieuwe producten. Om die weer aan te vullen heeft ze meer kapitaal nodig. Dit zal haar winst vergroten als ze haar producten verkoopt.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.

 

Grader Trader Group* in Ghana

Deze lening helpt om uiteenlopende voedingsmiddelen aan te schaffen voor de verkoop.

De Grader Trader Group is toe aan een nieuwe lening. Het is een trouwe groep die lid werd van de ID-Ghana, in de hoop hun levens te verbeteren door met elkaar in deze groep samen te werken.

Josephine is groepsleider. Ze is alleenstaande ouder met drie kinderen.

Ze heeft een klein winkeltje dat al heel vroeg in de ochtend opengaat, om op tijd aan de vragen van haar klanten te kunnen voldoen. Er is uitbreiding van haar bedrijfje nodig om haar klanten tevreden te stellen. Josephine is een hardwerkende vrouw, die lid is geworden van de groep om te kunnen doorgroeien en haar bedrijfsvoering te verbeteren.

Ze heeft om een lening gevraagd die ze in verschillende soorten voedsel wil investeren. Zoals in bakolie, vis, tomaten, uien en andere soorten voedsel. Ze hoopt haar klanten hiermee een plezier te doen.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project. 

* Dit zijn groepsprojecten
In een groepsproject krijgt ieder lid van de groep een individuele lening, maar maakt onderdeel uit van een groep individuen. De groep is er om ondersteuning te bieden aan de leden en zorgt voor een systeem van sociale controle bij het terugbetalen van de leningen. Groepen kunnen wel of niet formeel gebonden zijn door een groepsgarantie. Indien er sprake is van een groepsgarantie, zijn de leden van de groep gezamenlijk verantwoordelijk voor de terugbetalingen van hun mede groepsleden indien deze te laat of niet terugbetalen. Veldpartners beschrijven vaak specifiek één lener uit de groep. De beschrijving van het project, de sector en andere kenmerken van het profiel van het groepsproject worden ontleend aan die ene specifieke lener. De overige leden van de groep zijn niet verplicht hun lening voor hetzelfde doel te gebruiken.

Met een lening lossen we het medische probleem niet op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.

De ondernemende leners waarmee u nu kennis heeft gemaakt, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze ook beter in staat zijn om medische zorg te zoeken en te vinden. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de lokale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

 

Wakibi

Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.

Kiva maakt onder andere gebruik van zogenaamde ‘fellows’: vrijwilligers die hun inzichten, ervaringen, foto's en verhalen uit de praktijk met ons delen. Via deze verhalen en beelden wordt duidelijk wat er speelt in verschillende gemeenschappen. Op onze website brengen we telkens een land, gebied, sector of een specifieke doelgroep onder de aandacht. Lees voor meer informatie onze eerder gepubliceerde artikelen.


Redactie Wakibi 2016 - Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl

Eerdere artikelen uit de serie ziektes in ontwikkelingslanden:
Ebola-uitbraak dupeert lokale partners en leners in Sierra Leone (2014)
Malaria in ontwikkelingslanden (2016)
Cholera in ontwikkelingslanden (2016)
Tuberculose in ontwikkelingslanden (2016)
Hiv en aids in ontwikkelingslanden (2016)