5 vragen aan… Josien Sluijs, directeur van het Netherlands Platform for Inclusive Finance (NpM)

Door Redactie Wakibi op 24-5-2019

Waarom microkredieten

Toegang tot financiële diensten is belangrijk voor bijvoorbeeld het starten van economische activiteiten, zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien

Wakibi sprak met Netherlands Platform for Inclusive Finance

5 vragen aan…
Josien Sluijs, directeur van het Netherlands Platform for Inclusive Finance (NpM)

Wat is NpM?

NpM is een vereniging van 13 Nederlandse investeerders; o.a. commerciële banken, social investors, NGO’s en een crowdfunder. Toegang tot financiële diensten is ontzettend belangrijk voor bijvoorbeeld het starten van economische activiteiten, zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarbij is het van belang de juiste en passende producten aan te bieden, zoals spaarproducten, werkkapitaal, investeringskapitaal, verzekeringen, en microkrediet. Door in dit verband samen te werken, zijn we een verbindende factor voor de leden met als doel mensen te bereiken die geen toegang hebben tot deze financieringsdiensten. Denk aan groepen die extra aandacht verdienen, zoals kleinschalige boeren, vluchtelingen of jongeren. 

Hoe ver zijn we in Nederland met microkrediet?

Wereldwijd staat Nederland in de top 3 van investeerders om financiële inclusie te promoten. De sector staat bekend als sterk en goed georganiseerd. NpM faciliteert kennisuitwisseling en innovatie in de sector en kan zo echt zaken op de agenda zetten.

Noem eens een voorbeeld?

Steeds meer neemt de vluchtelingenproblematiek toe en daarmee ook het besef dat we gezamenlijk oplossingen moeten vinden. Alleen met noodhulp gaan we het niet redden. Als mensen uiteindelijk settelen, willen ze hun bestaan weer opbouwen en in hun eigen onderhoud voorzien. Nederlandse investeerders hebben actieplannen ontwikkeld voor verschillende landen om daar toegang tot financiële producten voor deze groep mogelijk te maken. Maar hoe werkt dat als je geen paspoort of ID kunt laten zien aan een bank? Zoiets simpels. Banken moeten wettelijk gezien weten wie ze als klant hebben. Vaak is het onduidelijk of ze een UNHCR-kaart als ID kunnen accepteren. Bovendien leeft het idee bij financiële instellingen dat het verstrekken van bijvoorbeeld een lening aan vluchtelingen risicovol is. Wellicht zouden ze makkelijk doorreizen naar andere plekken. Hoe krijgen banken dan hun lening terug? Die angst blijkt meestal ongegrond. Inmiddels is er in Oeganda een branch opgezet in een gebied waar veel vluchtelingen zijn opgevangen. Ze hebben toegang tot stukken land om te zaaien en leningen om zaaigoed te kopen.

Kun je nog een andere belangrijke doelgroep noemen?

Het MKB is de grootste banengenerator voor een land, als je deze sector kunt stimuleren is dat waanzinnig belangrijk voor de economische groei. Met een goed ontwikkelde middenklasse staat een land een stuk sterker. Heeft een ondernemer geen toegang tot startkapitaal dan blokkeert de ontwikkeling van de MKB-sector. Wij zetten ons in om MKB-ondernemers toegang tot kapitaal te geven om zo dat deel van de economie te bevorderen.

Hoe zie je de toekomst van inclusive finance?

Mensen hebben financiële diensten nodig, dat is onze reden van bestaan. Er is nog steeds een groep mensen die geen toegang heeft. Digitalisering van de sector is daarom belangrijk. Onze focus ligt hierbij op investeren, we helpen niet. Het is van groot belang dat mensen gelijke kansen krijgen. Het creëren van deze gelijke kansen stimuleert wereldwijd stabiliteit. We zien de Sustainable Development Goals hierbij als een belangrijk kader. Om succesvol te kunnen zijn, zullen we met steeds meer verschillende organisaties moeten samenwerken. De aanpak voor ontwikkeling in de brede zin, is momenteel nog te verzuild.