Economisch antwoord op de jeugdwerkloosheid crisis in Afrika (en in 146 andere landen …)

Door Redactie Wakibi op 16-9-2016

Waarom microkredieten

“Regeringen moeten ondernemerschap aanmoedigen en voorzien in op werk gerichte opleidingen om de miljoenen werkloze jongeren op het continent te helpen”, zegt de OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development).

De OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) vindt dat regeringen en overheden zich moeten richten op het aanmoedigen van ondernemerschap en gerichte opleidingen. Zo kan de jeugdwerkeloosheid op het Afrikaanse contintent worden tegengegaan.
 

Het is een moeilijke tijd om jong te zijn in Afrika. Hoewel de groeivooruitzichten van het continent goed zijn – de groei in 2013 was 4,8 %, in 2014 5,3%, en deze groei zet zich door- zitten 40 miljoen Afrikaanse jongeren zonder werk, en is de werkgelegenheid van nog veel meer jongeren ronduit slecht.

De African Economic Outlook schat dat 53 miljoen van de 200 miljoen Afrikanen in leeftijden tussen 15 en 24 te maken hebben met onstabiele werkgelegenheid, en zitten 40 miljoen jongeren zonder werk. Hiervan zoeken 18 miljoen jongeren werk, en hebben 22 miljoen jongeren de moed opgegeven. Volgens gegevens van het onderzoekinstituut Gallop World Poll, dat gegevens verzamelt van 37 Afrikaanse landen, vindt slechts een minderheid van de werkenden dat ze een ‘goede’ baan hebben.

Slechts 7% van de jeugd in Lage Lonen Landen (LLL’s ) heeft een formele betrekking, en 10% in de Midden Inkomen Landen (MIL’s). Anderen vallen in categorieën die door de International Labour Organisation (ILO) worden gedefinieerd als ‘kwetsbare werkgelegenheid’, met inbegrip van zelfstandig en onbetaald werk (zoals in familiale landbouw). En hoewel zelfstandig werk niet per definitie slecht hoeft te zijn, is dit in de overweldigende meerderheid van de gevallen het gevolg van een gebrek aan alternatieven. Zelfstandig werk brengt vaak onzekere levensomstandigheden en armoede met zich mee.

Het is verrassend dat de armste landen in Afrika juist minder werkloze jongeren hebben dan landen die er beter aan toe zijn. Als landen rijker worden kopen consumenten bekende merken, en keren ze zich af van lokale merken die voorheen voorzagen in het levensonderhoud van veel lokale bewoners. Bij stijgende inkomens beschikken gezinnen over meer middelen om jonge werkzoekenden te ondersteunen. Die worden daardoor kieskeuriger, en weigeren vacatures, die daardoor onvervuld blijven. Deze trend leidt tot een hogere jeugdwerkloosheid en tot mogelijk hogere maatschappelijke kosten.

Belemmeringen opruimen voor het lokale bedrijfsleven

Hoe kunnen we belemmeringen voor het lokale bedrijfsleven opruimen? Ten eerste is er de opstelling van regeringen tegenover kleine bedrijven. Het lot van de Tunesische groenteverkoper Mohammed Bouazizi is in dit verband van groot belang geweest.

Vroeg in 2011 stak hij zichzelf in brand, en ontketende daarmee een revolutie. In plaats van dat hij werd voorzien van diensten en stimulansen om zijn bedrijf te registreren, namen overheidsfunctionarissen zijn uitrusting en groente in beslag, waarmee ze verhinderden dat hij in zijn levensonderhoud kon voorzien.
Ten tweede kunnen overheden zorgen voor ondersteunende sociale voorzieningen die zijn aangepast aan de behoeften van kleine bedrijven, zoals van Bouazizi. Met de zekerheid die een dergelijke voorziening biedt, kan een kleine ondernemer zijn inkomsten investeren in zijn bedrijf, in plaats van ze thuis te moeten opstapelen om voorbereid te zijn op plotselinge kosten, zoals gezondheidszorg voor gezinsleden.

Ten derde hebben kleine ondernemers in Afrika geen toegang tot leningen die hen in staat zouden kunnen stellen om te groeien. Hoewel het verstrekken van zeer kleine bedragen om kleine ondernemers met behulp van microfinanciering te ondersteunen soms mogelijk is, is het verkrijgen van middelgrote leningen, erg moeilijk. De meeste banken zijn niet geïnteresseerd in kleine en middelgrote. Die verdienen hun geld gemakkelijker met grote bedrijven.

Ten vierde zou betere dienstverlening geweldig kunnen helpen. Zo zou een stabiele elektriciteitsvoorziening kleinschalige productie door kleine ondernemers mogelijk kunnen maken.


Jonge mensen opleiden voor de banen die bij Afrikaanse bedrijven vacant zijn

Veel jonge mensen in Afrika ontbreekt het aan de juiste vakdiploma’s. Ze zijn wel naar school of zelfs de universiteit geweest, maar hebben niet de praktijkervaring die werkgevers verlangen.

Veel bedrijven zoeken bijvoorbeeld jonge mensen met technische vaardigheden, om machines te bedienen of om toezicht te houden op productieprocessen, maar kunnen die jongeren niet vinden. Tegelijkertijd heeft Afrika het hoogste aantal afgestudeerden in menswetenschappen en sociale wetenschappen van de hele wereld. Veel jonge mensen met een universitaire opleiding kunnen geen werk vinden. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, melden bedrijven 600.000 vacatures, terwijl er in dat land 800.000 werkloze universitair opgeleide jongeren wonen. 


Heeft Afrika behoefte aan een nieuw industrieel beleid?


Tot slot, het invullen van het werkgelegenheidspotentieel van bestaande activiteiten is belangrijk. Maar om een echte structurele transformatie van de Afrikaanse economie te bevorderen, moeten meer productieve activiteiten worden gestimuleerd. Waar moet het Afrikaanse economische transformatiebeleid 2.0 naar kijken? Recent onderzoek verwijst naar enkele meest belovende sectoren.

Winnings industrieën kunnen nieuwe activiteiten stimuleren en diversificatie aanmoedigen. Maar de winstgevendheid van alles wat nog onder de grond zit moet ook weer niet worden overschat. Het stimuleren van toeleveringsbedrijven, (lokale bedrijven die goederen en diensten verschaffen aan grote winnings industrieën), houdt de belofte in van het scheppen van banen en technologische noviteiten. 

Het grootste potentieel voor inclusieve groei kan mogelijk worden gevonden in de landbouw en de agro-industrie. Behalve de welbekende voorbeelden van exportsectoren, zoals van cashewnoten en bloemen, zou de volgende grote ontwikkeling ook wel eens de ontplooiing van Afrikaanse lokale en regionale markten kunnen zijn, gesteund door een gestage bevolkingsgroei, verstedelijking en stijgende inkomens.

Het African Economic Outlook 2016 rapport heeft tot doel nieuwe inzichten in de toekomst van Afrika te bieden, en over de weg daar naar toe.
Dit rapport presenteert de huidige stand van zaken van het continent en geeft prognoses voor de komende twee jaar. Het onderzoekt de prestaties van Afrika op cruciale gebieden: macro-economie, financiën, handel, het economische beleid en de regionale integratie, de ontwikkeling van de mens, en bestuur.


Jeugdwerkloosheid is een wereldwijd probleem

Op de site indexmundi kunt u een overzicht zien van de jeugdwerkloosheid in 146 landen. Stimulering van de landbouw levert banen op. Maak kennis met mensen in 1.726 projecten die Wakibi om een microkrediet hebben gevraagd.


Met een lening lossen we niet alle problemen op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.


Wakibi
Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.

Strijd tegen armoede - Wakibi is in veel landen actief met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers. De ondernemers waarmee u kennis maakt op het platform, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze beter in staat zijn om met hun bedrijfjes meer geld te verdienen. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de locale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

Redactie Wakibi 2016 - Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl