Het belang van goed onderwijs

Door Redactie Wakibi op 7-7-2016

Waarom microkredieten

Onderwijs is ontzettend belangrijk om problemen in ontwikkelingslanden op te lossen. Toch gaan nog steeds te veel kinderen niet naar school. Hoe komt dat? En waarom is onderwijs eigenlijk zo belangrijk in de bestrijding van armoede en andere problemen?

“Ik ging eerst niet zo vaak naar school, want mijn familie had niet genoeg inkomen om mijn schoolgeld te betalen”, zegt de Oegandese Mercy Mutheu in dit filmpje van Beyond Borders Media. “In plaats daarvan verkochten we pinda’s”. Mercy gaat inmiddels naar school, maar er zijn nog steeds 57 miljoen kinderen die niet naar de basisschool gaan.

1 op de 10

In 2000 spraken de 189 lidstaten van de Verenigde Naties af dat in 2015 alle kinderen, jongens en meisjes, basisonderwijs kunnen volgen. Onderwijs is namelijk een fundamenteel basisrecht. In 1990 ging 80 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar school en vorig jaar is dat aantal gestegen naar 91 procent van alle kinderen. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is de afgelopen vijftien jaar gehalveerd. Maar nog steeds gaat 1 op de tien kinderen wereldwijd niet naar school.

Hoewel er niet één oorzaak aan te wijzen is voor het feit dat veel kinderen niet naar school gaan, speelt inkomen een belangrijke rol. Want hoewel veel overheden en goededoelenorganisaties het collegegeld hebben afgeschaft of voor hun rekening nemen, kunnen veel arme gezinnen de extra kosten van schooluniformen of examengeld betalen. Daarnaast speelt kortetermijndenken een belangrijke rol. In plaats van de kinderen naar school te sturen met de kans op een hoger inkomen later, kiezen veel gezinnen er voor om hun kinderen te laten werken of te laten helpen in het huishouden. Dit zorgt voor kinderarbeid.


Traditionele rolverdeling

Vooral meisjes gaan niet naar school, zij beslaan 54 procent van alle ongeschoolde mensen in de wereld. Dat komt doordat veel landen vasthouden aan de traditionele rolverdeling waarin meisjes of vrouwen verantwoordelijkheid zijn voor het huishouden. Jongens of mannen zijn bevoorrecht om naar school te mogen gaan en moeten het gezin met een inkomen onderhouden. Zo bestaat in landen als Ethopië, Eritrea, Guinee en Niger maar 25 procent van de leerlingen uit meisjes.

Daarnaast kunnen veel kinderen niet naar school door oorlog, conflict of natuurrampen. Volgens UNICEF gaan 24 miljoen kinderen in 22 landen die getroffen worden door conflict niet naar school. Zo gaat in Zuid-Sudan 51 procent van de kinderen niet naar school, gevolgd door Niger (47 procent), Soedan (41 procent) en Afghanistan (40 procent).

“Onderwijs is een tegengif”

Volgens Florine Bos van de hulporganisatie is onderwijs cruciaal tijdens rampen en conflict, omdat naar school gaan voorziet in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Daarnaast betoogt ze in het artikel op OneWorld dat onderwijs belangrijk is in het voorkomen van toekomstige conflicten. “Onderwijs is een tegengif, een middel om trauma en stress te voorkomen en te verwerken. Het geeft jngeren de vaardigheden om na jaren van conflict hun land en leven weer op te bouwen. Onderwijs biedt daarnaast perspectief op werk. Dat voorkomt dat jongeren zich aansluiten bij gewapende groepen om in hun inkomen te voorzien.” Andere redenen waarom kinderen niet naar school gaan zijn kindhuwelijk en –zwangerschappen. Doordat veel gezinnen geen sanitair en schoon water hebben, worden veel kinderen ziek. Linken naar andere artikelen?

Hoewel steeds meer kinderen wereldwijd naar school gaan, is het ook belangrijk dat de onderwijskwaliteit goed genoeg. Het UIS berekende dat in een-derde van alle landen, minder dan 75 procent van de leraren niet goed genoeg getraind is. Daarnaast kan 25 tot 75 procent van de kinderen na jaren onderwijs niet lezen. Als laatste wordt er vaak geen aandacht gegeven aan minderheidsgroepen zoals gehandicapte kinderen of, zoals eerder beschreven, meisjes. Slecht onderwijs wordt zo dus synoniem voor geen onderwijs.


Geen leraar aanwezig

Daarnaast ontbreken in veel landen (financiële) middelen om goed onderwijs te verzorgen. Als leraren geen salaris krijgen, of niet genoeg verdienen, nemen ze tweede of derde banen om hun rekeningen te betalen. Dat betekent dat er niet altijd een docent is om les te geven. Volgens de Wereldbank is in ontwikkelingslanden 11 tot 30 procent van de tijd geen leraar aanwezig.

Soms is er geen geld om scholen te bouwen. Veel kinderen in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van het weer. En op veel scholen is er niet genoeg schoolmeubilair en materialen zoals schriften, boeken en pennen. In sub-Sahara Afrika hebben 95 miljoen kinderen geen bureau en wereldwijd wordt dit aantal geschat op 400 miljoen.


Bewustwording

Maar, zoals eerder beschreven, is onderwijs ontzettend belangrijk om armoede en de gevolgen van armoede tegen te gaan. Behalve dat een betere opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt met vaak een hoger salaris biedt, heeft goed onderwijs nog een aantal andere positieve gevolgen. Dat geldt vooral voor meisjes en vrouwen.

Want naast een hoger inkomen, zorgt onderwijs ook voor voorlichting en inzicht. Meisjes en jonge vrouwen worden bewuster van hun rechten en ze hebben meer vertrouwen en vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Want in sub-Sahara Afrika en Zuid- en West-Azië, is één op de acht meisjes op vijftienjarige getrouwd en heeft één op de zeven jonge meisjes op zeventienjarige leeftijd al bevallen. Als meisjes naar school gaan, kan dat worden voorkomen.
Daarnaast zorgt een opleiding er voor dat vrouwen beter (betaald) werk kunnen vinden, waardoor de genderongelijkheid tussen man en vrouw afneemt. Hierdoor worden vrouwen zelfstandiger en krijgen ze meer inspraak.

Daarnaast worden kinderen op school bewust van ziektes en de noodzaak van medische behandelingen. Onderwijs vermindert het risico op een Hiv-infectie. Opgeleide jongeren zijn zich bewust van ziektes als HIV en aids, en gebruiken vaker een condoom. Ze laten zich vaker testen en durven aids bespreekbaar te maken.


Een extra jaar onderwijs


Verder zijn opgeleide jongens en meisjes zich bewuster dat schoon water en hygiënisch sanitair belangrijk is in het voorkomen van ziektes, dat rookvorming tijdens het koken gevaarlijk is en dat ze ook in het ziekenhuis kunnen bevallen. Die kennis kan vervolgens ook worden toegepast, doordat een opleiding vaak een betere baan en meer inkomen biedt.

Want wie een jaar extra scholing geniet, verhoogt zijn of haar inkomen met ongeveer 10 procent. Onder vrouwen verhoogt een jaar onderwijs het inkomen zelfs tot 20 procent. Dat betekent dat 171 miljoen mensen in ontwikkelingslanden uit armoede raken als ze op school basisvaardigheden zoals rekenen en schrijven leren.

Doordat mensen voorlichting krijgen op school, worden ze zich bewust van de problemen in hun leefomgeving. Met een hogere inkomen, kunnen die problemen ook daadwerkelijk worden aangepakt. Als ze genoeg verdienen of een vast inkomen hebben, krijgen ze een lening bij een bank. Hiermee kunnen mensen bijvoorbeeld schoon water, sanitaire voorzieningen of gezond voedsel aanschaffen, waardoor het aantal ziektes afneemt. Dat leidt weer tot een daling van de zorgkosten, waardoor dat extra geld weer in andere dingen gestopt kan worden.

Elke euro geïnvesteerd in de opleiding van een jongen of meisje in een ontwikkelingsland, levert dus op de lange termijn ontzettend veel op.


Ook investeren in onderwijs en de toekomst van kinderen?

Via www.wakibi.nl is het mogelijk om bijvoorbeeld ouders te steunen in de kosten voor onderwijs van hun kinderen door middel van een microkrediet. Via deze link komt u op de wakibi projectenpagina voor leningen voor onderwijs. Helpt u ook mee?

Redactie Wakibi 2016
© Tekst: Martijn SchenkBronnen artikel:

1. www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
2. www.unesco.org/new/en/right2education
3. nos.nl/artikel/2059807-de-millenniumdoelen-wat-is-er-bereikt.html
4. www.one.org/international/issues/education/
5. www.humanium.org/en/world/right-to-education/
6. www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/unesco_report_shows_less_than_40_of_countries_provide_girls_and_boys_equal_access_to_education/#.V16FXyOLS4s
7. www.unicef.org/media/media_89782.html
8. www.oneworld.nl/crisis/75-miljoen-redenen-om-te-investeren-onderwijs
9. www.uis.unesco.org/Education/Pages/world-teachers-day-2015.aspx
10. www.bbc.com/news/business-25304848 
11. blogs.worldbank.org/education/hidden-cost-corruption-teacher-absenteeism-and-loss-schools
12. www.aworldatschool.org/news/entry/10-reasons-why-children-dont-go-to-school-1350
13. unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-en.pdf
14.www.researchgate.net/profile/Jan_Vandemoortele/publication/238088220_The_Education_Vaccine_Against_HIV/links/0a85e534823f84d3d0000000.pdf
15. unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf