Is microkrediet een effectieve manier om armoede te bestrijden?

Door Redactie Wakibi op 19-12-2019

Waarom microkredieten

Het antwoord op deze vraag is wat Wakibi betreft volmondig ja. Een ondernemer met toegang tot krediet kan haar of zijn bedrijf laten groeien en zo een beter inkomen genereren. Dit inkomen komt ten goede aan het gezin van de ondernemer en de lokale gemeenschap. Het krediet kan zo een positieve impact hebben op velen.

Toch is er ook kritiek en is de vraag boven dit blog wederom actueel na het verschijnen van een aantal kritische publicaties (o.a. in Trouw) over het effect van microkrediet. Wakibi of KIVA worden in deze kritische publicaties niet genoemd, maar toch wil ik hier namens WAKIBI op reageren.


Positieve effecten microkrediet

Het journalistieke en duurzame platform Oneworld wijst in een artikel op onderzoek uit Bolivia en Indonesië waaruit een inkomstenstijging blijkt dankzij microkrediet. Ook stegen de spaartegoeden van de ondernemers met een microfinanciering. Enkele jaren geleden was ik zelf in Kosovo op bezoek bij een vrouw die dankzij het bezit van een koe haar leven na de oorlog weer wist op te bouwen. Ze kreeg inkomsten uit de verkoop van melk, boter en kaas en wist zo haar gezin duurzaam te onderhouden.

Een mooi ander effect van microfinanciering is dat via organisaties als KIVA, ICCO en ook Wakibi vrouwen veel betere toegang krijgen tot krediet. Juist deze groep blijkt heel succesvol en betrouwbaar, maar komt traditioneel gezien moeilijk aan geld via de klassieke weg. Dit wordt doorbroken met en dankzij microkrediet.

 

Is er dan niets mis met microkrediet?

Er valt van alles op af te dingen, dat leidt geen twijfel en zo eerlijk wil ik ook als voorzitter van Wakibi zijn. Zo maakt niet iedereen aanspraak op microkrediet. Je moet immers wel ondernemer zijn en dat is lang niet iedereen. Sterker nog, de extreem armen kunnen het waarschijnlijk niet eens. Ik heb zelf meerdere malen gemeenschappen bezocht die alleen bezig waren met de volgende maaltijd. De verlammende werking daarvan is onvoorstelbaar en snijdt door de ziel. Deze groep moet op een andere manier geholpen worden. Microkrediet alleen is namelijk geen totaaloplossing voor armoede. Andere omstandigheden zoals toegang tot scholing, gezondheidszorg en wet- en regelgeving dienen ook verbeterd te worden. Daar komen overheden bij kijken.

Er is ook flinke kritiek op microkrediet-instellingen die hele hoge rentes vragen, waardoor het voor de ondernemer nauwelijks mogelijk is om uit de schulden te komen en ze van de regen in de drup belanden. Deze zorg deel ik zeker. Rente op zich hoeft niet slecht te zijn; die betalen u en ik ook voor een lening bij de bank. Echter het is belangrijk te hoge (woeker)rentes te voorkomen.

Wakibi zelf ontvangt overigens geen enkele rente van haar leners. En ook u als uitlener krijgt geen rente over uw uitgeleende geld. U krijgt het oorspronkelijke bedrag terug, dat u daarna volledig opnieuw kan investeren. Wel betalen onze leners rente aan de veldpartners, die het microkrediet mogelijk maken.

 

Wat doet Wakibi om misstanden te voorkomen?

Laat ik duidelijk zijn; microkrediet is geen cadeautje, het is een lening. Dit betekent dat de ondernemer het bedrag met rente terug moet betalen. En dat is soms een risico. Als de uitbreiding van het bedrijf mislukt kan de ondernemer met een extra hoge schuld blijven zitten. Toch wordt 97% van onze verstrekte leningen terugbetaald. Daar gaat duidelijk iets goed.

Wakibi gebruikt de zeer uitgebreide en betrouwbare infrastructuur van onze Amerikaanse partner KIVA. Hierdoor hebben we toegang tot duizenden projecten wereldwijd, zonder enorme kosten te hoeven maken.

KIVA werkt alleen samen met partners die een sociale missie hebben en in het leven zijn geroepen om armoede te bestrijden. Partners van KIVA moeten volledig transparant zijn over de tarieven die ze hanteren, om zo te voorkomen dat ondernemers uitgebuit worden. Je kunt deze gegevens over partners vinden via de projecten en op de site van KIVA. De rente is nodig om de veldpartners die het microkrediet in de landen zelf regelen duurzaam te laten voortbestaan. Deze microfinancieringsinstellingen worden regelmatig gecontroleerd door KIVA.

Doordat de kosten van zowel KIVA als Wakibi gedekt worden door sponsoren gaat 100% van uw lening naar het gekozen project. Er blijft nog geen cent aan de strijkstok hangen. Op deze manier proberen wij misstanden te voorkomen. Lees meer over hoe dat werkt.

 

Conclusie

Is microkrediet perfect en de oplossing voor alles? Nee, dat niet. Is het een effectieve manier om armoede te bestrijden? Ja, absoluut! Het biedt ondernemers kans om hun bedrijf uit te bouwen, geeft vrouwen in ontwikkelingslanden perspectief en kinderen toegang tot onderwijs. Dit laat voor mij geen ruimte voor cynisme en defaitisme.

Al met 25 euro kunt u een wereld van verschil maken. En wanneer u dat geld weer terug hebt, kunt u dat nog een keer doen. En nog een keer. Doet u mee?

Matthijs Nieuwenhuis, voorzitter Bestuur Wakibi