Veel vraag naar microkredieten in Pakistan

Door Redactie Wakibi op 2-6-2016

Waarom microkredieten

Gewelddadige conflicten, terrorisme, ongelijkheid en slechte tot onderwijs en gezondheidszorg zijn een aantal problemen die de enorme armoede in Pakistan veroorzaken. De regering van het moslimland probeert nu de economie te laten groeien en armoedebestrijding te bestrijden door microkredieten aan te bieden. Ongeveer 20 miljoen Pakistani vragen hier nu om, maar de fondsen zijn niet groot genoeg om iedereen te helpen.  

Armoede


Zoals in veel ontwikkelingslanden of (ex-)conflictgebieden is ook in Pakistan armoede vooral een probleem dat voorkomt op het platteland. En net als in vele andere landen is dit ook in Afghanistan de plek waar het grootste gedeelte van de populatie leeft: twee derde. Tachtig procent van de mensen op het plattenland leeft in armoede. De slechte omstandigheden zijn het grootste probleem voor de slechte situatie van veel mensen. Veel land is dor of ruig en is daardoor lastig te bewerken. Daarnaast is de toegang tot water in veel provincies schaars. 

Het is niet zo dat armoede alleen in bepaalde gebieden voorkomt, maar het is een wijdverbreid probleem. Vooral in de bergregio’s waar kleine gemeenschappen geïsoleerd samenleven. Het droge klimaat maakt landbouw lastig en de toegang tot markten is vaak, door de afstand en het gebrek aan middelen, slecht toegankelijk. Hierdoor is een groot deel van de bevolking zelfonderhoudend en dragen zij niet bij aan de economie.


Problemen en instabiliteit


Het moslimland heeft daarnaast te maken met instabiliteit doordat de oorlog in Afghanistan ook in de grensregio’s van Pakistan wordt uitgevochten en de spanningen met buurland India nog wel eens willen oplopen. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van terroristische groeperingen zoals Al-Qaida en Taliban voor instabiliteit en angst onder de bevolking. De regering heeft grote moeite om de veiligheid te waarborgen. Daar bovenop komen nog natuurrampen zoals de aardbeving van vorig jaar en de zware overstromingen in 2010. Deze rampen zorgden er voor dat miljoenen mensen dakloos werden en vluchtten. Ook de infrastructuur werd in deze gebieden grotendeels verwoest.

Deze recente gebeurtenissen vonden plaats toen de Pakistaanse economie in de beginjaren van dit decennium gestaag groeide. Hierdoor nam het aantal mensen onder de armoedegrens ongeveer met tien procent af in de periode van 2001 tot 2005. Het verschil tussen arm en rijk is dus enorm. Daarnaast hebben veel Pakistani geen of slechte toegang tot onderwijs. Hierdoor zijn veel mensen ongeletterd waaronder veel vrouwen. Dit komt door de slechte positie van de vrouw in de samenleving. Ook op het gebied van gezondheidszorg zijn er veel problemen. De uitgaven die de Pakistaanse overheid doet op het gebied van gezondheidszorg zijn een van de laagste in de wereld. Daarnaast kampt Pakistan met een enorm stijgende bevolking wat de bestrijding van de problemen niet eenvoudiger maakt. Armoede wordt dus niet alleen veroorzaakt door de economische problemen maar ook door sociale problemen.
 

Bestrijding armoede


Hoewel dus nog een groot aantal mensen onder de armoedegrens leeft, is de Wereldbank positief over de bestrijding hiervan. Volgens officiële cijfers lukt het de Pakistaanse overheid steeds beter om armoede terug te dringen. In 2011 leeft ‘nog maar’ 13,6 procent van de populatie onder de armoedegrens. In 2002 was dit nog 35 procent. De armoedebestrijding lukt zowel op het platteland als in de steden. Wel kunnen we een kanttekening plaatsen door deze cijfers te vergelijken met andere landen in Zuid-Azië: alleen in Sri Lanka leven meer mensen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Om de armoede terug te dringen richten de Pakistaanse overheid en ngo’s zich vooral op onderwijs en training van burgers oftewel ‘menselijk kapitaal’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen meer kennis opdoen over hun werkgebied waardoor ze bijvoorbeeld beter weten hoe ze de grond moeten verbouwen.
Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zet bijvoorbeeld projecten op die erop gericht zijn om de levensstandaard van de gemeenschappen te verhogen. Het doel is een verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid. Belangrijk hierbij is dat de infrastructuur wordt herstelt na natuurrampen en dat lokale bedrijven toegang tot de markt krijgen.

Microfinanciering is een ander belangrijk middel in de bestrijding van armoede. De laatste jaren wordt er steeds meer geld geïnvesteerd in het ontwikkelingen van microfinancieringsprogramma’s. Tien jaar geleden is hier mee begonnen en binnen een aantal jaren heeft het overheidsprogramma voor microfinanciering ongeveer één miljoen mensen geholpen.

De voorzitter van de vereniging voor midden- en kleinbedrijven (UNISAME) heeft begin dit jaar het Pakistaanse ministerie van Industrie en Productie gevraagd meer te investeren in het fonds dat microfinancieringen uitleent. “Het MKB verdient de prioriteit en de steun van de overheid om te moderniseren en de productiviteit te verhogen.” Hij verwees hierbij naar soortgelijken fondsen in Turkije en India waar microfinanciering vanuit de overheid positief bijdraagt aan de armoedebestrijding.
 


Nieuwe fondsen voor microkrediet


De Pakistaanse overheid wordt bij de ontwikkeling van dit fonds geholpen door het Department for International Development Fund (VK) en de Duitse ontwikkelingsbank KFW. Het doel van deze samenwerking is om te zorgen dat geld beschikbaar komt voor verschillende sectoren in de Pakistaanse economie. Zoals de productie van gewassen, vee, bedrijven en ambachten.

Deze ontwikkeling betekent echter niet dat iedereen ook daadwerkelijk een microkrediet krijgt. Het Pakistaanse microkredietfonds heeft uitgerekend dat het aantal mensen die geïnteresseerd is in een microkrediet significant zal stijgen tot 2018. Op dit moment zijn er 20.7 miljoen mensen die een microkrediet willen, maar ‘slechts’ 3.7 miljoen mensen ontvangt een daadwerkelijke lening. Ook hier zien we weer het genderprobleem want van de ontvangers is slechts vijf procent een vrouw.

Pakistan kampt dus met veel verschillende problemen die armoede en ongelijkheid veroorzaken. Hier is geen eenduidig antwoord op, maar een bijdrage zal van alle kanten moeten komen. Veel mensen vragen om een microkrediet maar krijgen deze niet altijd. Toch kan deze vorm van financiering een belangrijke rol spelen doordat het mensen een startbedrag biedt waarmee ze bijvoorbeeld een nieuwe machine kunnen aanschaffen waardoor hun grond meer opbrengt. Met dit geld kunnen de allerarmste hun leven dus weer opbouwen.

 
  
Redactie Wakibi 2016
© Tekst: Martijn Schenk

Foto's: Hashoo Foundation, DFID, Srizki.

Lees ook het eerste artikel in deze landenreeks: Armoede in El Salvador
En het tweede artikel: Myanmar: land vol potentie en armoedeOok investeren in een toekomst voor ondernemers in Pakistan en bijdragen aan de ontwikkeling van de economie en de bestrijding van armoede? Via de projecten op www.wakibi.nl kunt u lokale ondernemers in Pakistan steunen door een microkrediet te verstrekken voor het opzetten van een onderneming en bijdragen aan de opbouw van een zelfvoorzienend bestaan. #www.wakibi.nl/projecten/pakistan


Bronnen artikel:
(1) https://www.vluchteling.nl/Landen-en-Themas/Pakistan.aspx
(2) http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/pakistan
(3) http://www.poverties.org/poverty-in-pakistan.html
(4) http://www.worldbank.org/en/country/pakistan/overview
(5) http://www.poverties.org/poverty-in-pakistan.html
(6) http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/pakistan--with-new-businesses--women-help-communities-tackle-pov.html
(7) http://www.dailytimes.com.pk/business/31-Jan-2016/government-asked-to-promote-microfinance-on-modern-lines
(8)http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/feb/25/is-more-funding-the-answer-to-pakistans-struggling-microfinance-sector