de 9 voordelen van microkredieten

Door Redactie Wakibi op 11-8-2021

Waarom microkredieten

Het mooie van microkredieten is dat een klein bedrag vaak al een grote, positieve impact heeft. Daarnaast biedt microfinanciering nog veel meer voordelen, voor zowel leners als uitleners: in dit artikel zetten we alle voordelen van microkredieten op een rij. 

Een eenvoudige omschrijving van een microkrediet is een kleine lening aan iemand die niet of nauwelijks toegang heeft tot krediet bij een commerciële financiële instelling. Anders gezegd, een microkrediet stelt iemand die niet bij een bank terecht kan toch in staat om stappen te maken op weg naar meer onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en betere levensomstandigheden. 

Nog altijd moet een groot deel van de wereldbevolking zien te overleven met omgerekend een kleine twee euro per dag. Microfinanciering biedt veel mogelijkheden om juist deze mensen te helpen.

1. Microkredieten helpen degenen die dit het hardst nodig hebben

De meeste banken verstrekken geen leningen zonder onderpand, omdat ze dit als té groot risico zien. Daardoor hebben juist de mensen in armoedige omstandigheden, met andere woorden degenen die er het meest baat bij hebben, vrijwel nooit toegang tot krediet via een bank. 

Met microkredieten krijgt een grote groep mensen direct toegang tot kleine bedragen aan krediet, die hen vervolgens stap voor stap op weg helpen om hun leefomstandigheden te verbeteren. 

Zonder krediet is het voor iemand die in armoede leeft moeilijk, in sommige gevallen zelfs vrijwel onmogelijk om een ​​idee na te streven dat in de toekomst winst kan opleveren. Microfinanciering maakt dat streven mogelijk.  

2. Meer dan 98% van de leningen wordt volledig terugbetaald

Hoe gemotiveerder een lener is, hoe groter de kans op terugbetaling. Voor velen die een microlening ontvangen is dat hun enige echte kans om uit de armoede te komen. Leners zijn dan ook vaak zeer gemotiveerd om hun plannen te doen slagen en de lening terug te betalen.

Een keertje te laat betalen kan iedereen overkomen. Maar als het gaat om totale terugbetalingspercentages zien microfinancieringsinstellingen vaak percentages van 98% en hoger. 

3. Microkredieten helpen meer kinderen naar school

Door microfinanciering krijgen meer huishoudens de mogelijkheid om hun huidige armslag te vergroten zodat er meer inkomensopbouw kan plaatsvinden. 

Kinderen die in armoede leven missen vaker schooldagen, of gaan zelfs helemaal niet naar school. Dit komt omdat een groot deel van de arme gezinnen wereldwijd in de landbouwsector werken. De kinderen zijn simpelweg onmisbaar om het gezinsinkomen aan te vullen, door te werken en productief te zijn. Microfinanciering vergroot juist voor deze kinderen de kans om op school te blijven. 

4. Microkredieten zorgen voor extra veerkracht bij tegenslagen

In economisch minder ontwikkelde landen is het vaak zo dat als huishoudens zich uit de armoede hebben gewerkt er vaak maar één ongunstige gebeurtenis hoeft te zijn om een terugval te veroorzaken. Bijvoorbeeld een gezondheidsprobleem, met hoge medische kosten. Door een microkrediet worden ondernemers structureel weerbaarder en hebben ze meer kracht om economisch moeilijke tijden door te komen.  

5. Een microkrediet doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede

Het probleem met armoede is vaak het vicieuze cirkel effect: is er een gebrek aan geld, dan is er bijvoorbeeld vaak gebrek schoon water. Wanneer er een gebrek is aan schoon water, is er een gebrek aan hygiënische leefomstandigheden. Als mensen aan ondervoeding lijden of ziek zijn, zijn ze simpelweg nauwelijks in staat om te werken. 

Met microfinanciering doorbreek je deze cirkel. Wanneer aan de basisbehoeften is voldaan, kun je investeren in verbeteringen, zoals toegang tot gezondheidszorg, betere voeding, onderwijs en sanitaire voorzieningen.   

De productiviteit stijgt, kinderen kunnen naar school en een volgende stap is dat meer mogelijkheden ontstaan om te investeren in de toekomst, omdat er meer vertrouwen is dat men structureel in basisbehoeften kan voorzien.  

6. Microkredieten zijn veilig

Hoeveel risico loop je met een lening van bijvoorbeeld 100 euro? Dit relatief kleine bedrag kan genoeg zijn voor een ondernemer in een ontwikkelingsland om een bedrijfje op te zetten of uit te breiden. Als een ondernemer een keer in gebreke blijft compenseren de rente en hoge terugbetalingspercentages van andere microleningen dit in hoge mate. Daar komt nog bij dat verstrekken van microkredieten doorgaans op een zeer transparante manier gaat. Met andere woorden, je weet precies waar je geld naar toe gaat en wat ermee gebeurt. 

7. Microkredieten stimuleren economische groei

Microfinanciering stelt ondernemers in ontwikkelingslanden in staat om nieuwe banen voor anderen te creëren. Hoe meer mensen aan het werk zijn en een inkomen verdienen, des te meer profiteert ook de rest van de lokale economie.  Er komt meer geld in omloop, waar andere lokale bedrijven en dienstverleners weer van profiteren. 

Beter onderwijs en betere zorg, meer banen: elk goed lopend bedrijf draagt bij aan verbetering van de leefomstandigheden van een hele gemeenschap.  

8. Microkredieten stimuleren zelfredzaamheid

Microfinanciering is zoveel meer dan projecten doen slagen. Elke lening is een stap op weg naar duurzame zelfredzaamheid. Een goed draaiend bedrijf draagt enorm bij aan onafhankelijkheid: van de uitlener, maar uiteindelijk draagt het ook een steentje bij aan meer zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap. 

9. Microkredieten zijn circulair

Het grote voordeel van een lening verstrekken is dat je met hetzelfde bedrag meerdere levens kunt veranderen. Een donatie is eenmalig, maar wanneer een lening volledig is terugbetaald kun je dit bedrag weer opnieuw uitlenen, aan een andere kleine ondernemer. Hetzelfde bedrag steeds opnieuw uitlenen verveelvoudigd de impact! 

Word ook uitlener

Ben je enthousiast geworden over microkredieten? Stichting Wakibi biedt voor iedereen mogelijkheden om microkredieten te verstrekken aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Dat kan al vanaf 25 euro. Naast de genoemde negen voordelen heb je bij Wakibi nog een tiende voordeel: Wakibi bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers, de enkele betaalde krachten worden gesponsord door externe partijen. Daardoor heb je bij Wakibi de garantie dat altijd 100% van jouw bijdrage naar het door jou gekozen project gaat.