Cholera in ontwikkelingslanden

Door Redactie Wakibi op 16-3-2016

Impact van microkrediet

Waarom microkredieten

Om u op de hoogte te houden van de omstandigheden in ontwikkelingslanden heeft Hansjelle Dijkstra (redactieteam Wakibi) een reeks artikelen geschreven over ziekten, die vaak een ernstige bedreiging vormen voor mensen in ontwikkelingslanden.

Hansjelle laat zich voor het schrijven van zijn artikelen dagelijks inspireren door de leners en projecten op wakibi.nl, waaronder voor dit artikel over Cholera de volgende groepen leners

Ondernemers Wakibi

Wakibi steunt diverse ondernemers en projecten in ontwikkelingslanden. Kies een van de onderstaande projecten en lees meer over hoe Wakibi deze ondernemers helpt.
De Best People Group in Sierra Leone
De Akili Mingi Group in Congo-Kinshasa
David’s Group in Kenia
De Tuzamuranemirambi Group in Rwanda
De Djipo Group in Burkina Faso


Laatste Nieuws : Al meer dan 550 sterfgevallen door cholera epidemie in 2016


‘Een uitbraak van cholera heeft sinds januari 2016 meer dan 550 levens geëist in Oostelijk en Zuidelijk Afrika’, zegt een humanitair agentschap van de VN. Het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) Oost-Afrika zei dat de uitbraak van cholera in de regio in het afgelopen jaar opmerkelijk is. Zowel wat betreft hun neiging om weer snel te verschijnen nadat ze onder controle zijn gebracht, als wat betreft hun vermogen om hele grote grafische gebieden te beïnvloeden.

Sinds 21 januari 2016 zijn er in de regio meer dan 42.000 gevallen van cholera vastgesteld, waarbij door OCHA wordt opgemerkt dat de vermijdbare ziekte landen aantast als Ethiopië, Kenia, Malawi, Mozambique, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe. OCHA merkte in haar laatste rapport op dat de toestand vooral in Tanzania zorgelijk is, omdat de ziekte sinds de uitbraak in mei 2015 is verspreid over 21 van de 30 regio’s, inclusief de eilanden Pemba en Unguja in Zanzibar. 

WHO heeft verklaard dat ze de landensteun aan Malawi en Mozambique geïntensiveerd hebben. Er is grensoverschrijdend overleg georganiseerd om tot een gezamenlijke aanpak te komen om te voorkomen dat de cholera zich nog verder uitbreidt.


CHOLERA


In landen waarin cholera veel voorkomt, en in situaties waar veel mensen dicht op elkaar moeten leven zoals in opvangkampen, sterven jaarlijks grote aantallen mensen en is medische hulp dringend noodzakelijk. De Wereld Gezondheids Organisatie WHO schat dat er elk jaar tussen de 3 en 5 miljoen mensen ziek van worden. En dat er tussen de 100.000 en 120.000 mensen als gevolg van cholera overlijden.

De term cholera werd voor het eerst gebruikt door Hippocrates, als een samenvoeging van ‘chole’ (gal) en ‘rein’ (vloeien). Cholera heeft verschillende pandemieën veroorzaakt. De laatste pandemie (de zevende) begon in de jaren 60 van de vorige eeuw. Tegenwoordig is cholera een importziekte en zeer zeldzaam in Noordwest Europa.

Slechte leefomstandigheden met een tekort aan water- en hygiënische voorzieningen verhogen het risico op het uitbreken van cholera. Cholera kan zich razendsnel verspreiden en binnen een paar dagen tot de dood leiden. Voornamelijk vanwege zeer ernstige uitdroging.
 

Cholera wordt veroorzaakt door de cholerabacterie en kan via besmet water of voedsel, (dat met besmet water of besmette handen is bereid), of van mens tot mens worden overgebracht. Bijvoorbeeld door het schudden van besmette handen. De incubatietijd varieert van een paar uur tot 5 dagen, maar is doorgaans 2 tot 3 dagen.

Symptomen zijn onder meer waterige diarree en braken (zonder koorts) wat samen tot zeer ernstige uitdroging leidt. Zonder behandeling overlijdt tussen de 20 en 50% van de patiënten. Met de juiste behandeling is dit minder dan 2%. De behandeling bestaat uit het toedienen van ORS, (een zout-en-suikeroplossing), om de uitdroging te bestrijden. De combinatie van suiker en zout in de ORS stelt het lichaam in staat het water op te nemen.

In principe drinkt de patiënt dit zelf, tenzij hij heel erg moet spugen of overgeven, of er zo ernstig aan toe is dat hij niet zelf kan drinken. Dan dienen ze het per infuus toe. De diagnose van cholera gebeurt bijvoorbeeld door monsters van de ontlasting te onderzoeken. Omdat het echter van levensbelang is om zo snel mogelijk te handelen, starten medische teams tijdens een uitbraak of epidemie vaak al met de behandeling op basis van klinische (uiterlijke) symptomen.

Vaccins 

Een vaccin tegen cholera bestaat: het wordt oraal toegediend in 2 doses. Tussen de eerste en de tweede dosis liggen 2 tot 6 weken. Het geeft tenminste 2 jaar lang een redelijke hoge bescherming tegen cholera en kan worden toegediend aan baby’s vanaf 1 jaar. Een groot nadeel is echter dat het vaccin tot het moment van toedienen in een zogenaamde koude keten (tussen de 2 en 8 graden) gehouden moet worden. Hierdoor wordt het uitvoeren van een grootschalige vaccinatieactie moeilijk in gebieden waar betrouwbare stroomvoorziening en goede wegen ontbreken, en de temperatuur boven de 40 graden komt. 


Hulp van de WHO


Verschillende hulporganisaties zetten zich in voor ondersteuning en/of medische behandeling van mensen in ontwikkelingslanden. De World Health Organisation (WHO) komt in veel landen in actie bij uitbraak van Cholera. 


De WHO reageert op meerdere cholera-uitbraken die de gezondheid van véél mensen kan aantasten als medische interventie niet zou worden geïntensiveerd. In oktober 2015 werden meer dan 11.000 uitbraken van cholera geconstateerd in vijf landen, waarbij 170 mensen stierven. Dit vond plaats in de oostelijke Middellandse Zee en in de Afrikaanse regio’s Democratische Republiek Congo (DRC), Kuweit en Bahrein, Tanzania en in Irak. Als de aanpak onvoldoende grondig is zou cholera landsgrenzen kunnen overschrijden.

De verslechterde veiligheidssituatie in Irak, in combinatie met de verstoring van de openbare gezondheidszorg en de groeiende bevolking, schept ongunstige omstandigheden voor het overbrengen van de ziekte. De WHO heeft desondanks geen reis- of handelsbeperkingen geadviseerd. 


Cholera in Afrika

Kameroen
Uitbraken: augustus 2009, september 2010
Democratische Republiek Congo (DRC)
Uitbraken: juli 2012, juli 2011, juni 2003, september 2002, maart 2002
Guinea-Bissau
Uitbraak: juni 2005
Kenya
Uitbraken: november 2011, december 2009, juli 2008
Nigeria
Uitbraken: december 2004, november 2001
Sierra Leone
Uitbraak: august 2012


Op de webiste van cdc.gov vindt u een uitgebreide toelichting op deze kaart over de uitbraak van cholera in Afrikaanse landen.

 

De Europese Commmisie helpt in Guinee


In Guinee is een cholera-epidemie uitgebroken, die niet alleen de plaatselijke bevolking maar ook vluchtelingen uit Liberia en Sierra Leone treft. De Europese Unie stelt een schenking van 100.000 ecu beschikbaar voor de bestrijding daarvan.

Het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese Gemeenschap (website ECHO) werkt aan dit project. De middelen zullen worden besteed aan de bezoldiging van medisch personeel ter plaatse en aan kits voor de behandeling van cholerapatiënten. Daarnaast wordt de reparatie van behandelingscentra en de opleiding van plaatselijk personeel gefinancierd. Het project heeft een looptijd van twee maanden. De medische zorg zal ten goede komen aan tenminste 500.000 vluchtelingen en daarnaast aan de plaatselijke bevolking, waarvan het aantal moeilijk te schatten is. 

Hoe kan een microkrediet bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden, gezondheid en toegang tot medisch hulp?


Door het verminderen van kwetsbaarheid en het vergroten van inkomsten en spaarmogelijkheden geven financiële diensten arme huishoudens een belangrijke kans: ze kunnen plannen maken voor de toekomst en zijn niet meer alleen bezig met overleven. Ze krijgen de mogelijkheid om meer kinderen voor langere tijd naar school te sturen en om meer geld in de scholing van kun kinderen te investeren. Toegenomen inkomsten leiden eveneens tot betere voeding en betere leefomstandigheden, die zich weer vertalen in minder ziektegevallen. Meer inkomsten betekenen ook dat klanten, indien nodig, medische hulp kunnen zoeken en betalen in plaats van niets te doen of af te wachten tot hun gezondheid ernstig verslechtert. Onderzoek laat zien dat van de armen diegenen die deelnemen aan microfinancieringsprogramma’s, veel beter in staat zijn om hun welzijn op individueel en huishoudelijk niveau te verbeteren dan degenen die hiertoe geen toegang hebben.

Lees meer over microfinanciering en het effect er van op onze website


Enkele voorbeelden van leners/ondernemers die wonen in ebola risicogebieden en geholpen worden door leningen via Wakibi De Best People Group* in Sierra LeoneDe lening die de Best People Group helpt om extra dozen vis te kopen.

Kadiatu is getrouwd en heeft kinderen in de leeftijden 29, 24, 20, 13, 6 en 5 jaar. Ze is 43 en geeft leiding aan de Best People Solidarity Group die uit drie leden bestaat. Alle drie hebben ze kleine bedrijfjes waarmee ze uiteenlopende producten verkopen. Kadiatu verkoopt bevroren vis, en dat doet ze al 26 jaar. Ze gebruikt de opbrengst van haar bedrijf om in de broodwinning van haar gezin te voorzien.

Kadiatu en haar groepsleden vragen in totaal een microkrediet aan van 8.000.000 SSL (ongeveer € 1.772,-). Daarvan zal Kadiatu persoonlijk 3.000.000 SSL ontvangen die ze zal gebruiken om extra dozen bevroren vis te kopen. Op de foto staat ze in het midden. 

Ze hoopt dat haar bedrijf zal blijven bestaan, zodat ze over voldoende geld kan beschikken voor de opvoeding van haar kinderen en voor betere leefomstandigheden van haar gezin. Ze hoopt dat ze met behulp van deze lening meer winst zal maken om daarmee haar gezin te ondersteunen.

Kadiatu en de leden van haar groep danken u voor het financieren van hun bedrijfjes.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.De Akili Mingi Group* in Congo-Kinshasa


De lening die de Akili Mingi Group helpt om keukengerei aan te schaffen voor de wederverkoop.

Séphorose begon in 2000 met de verkoop van keukengerei. Ze kreeg van haar man een beginkapitaaltje. Hij heeft een lasbedrijfje, maar heeft lang niet elke dag betaald werk. Daarom vond hij het een goede beslissing als Séphorose, om hun gezin te kunnen onderhouden, zich met kleinhandel bezig ging houden om de tekorten aan te vullen.

Ze doet haar werk tegenwoordig samen met vijf andere leden van de Akili Mingi Group.

Séphorose klaagt over slechte verkoopresultaten en over onvoldoende werkkapitaal. Desondanks zou ze graag in haar buurt een winkeltje willen open. Op de foto staat Séphorose als vijfde van links in een groen-witte blouse.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.
 David’s Group* in Kenia


De lening die David's Group helpt om hybride zaden en kunstmest te kopen om de maïsoogst te verbeteren.

David is al 20 jaar boer en de trotse vertegenwoordiger van 13 boeren in het Teso District. Hij is 45, getrouwd, en heeft 8 kinderen.

David ziet zichzelf als een zeer hardwerkend persoon. Sinds 2014 werkt hij samen met het ‘One Acre Fund’ en besloot hij om groepsvertegenwoordiger te worden, omdat hij zo meer boeren kan helpen. Hij zegt dat het lidmaatschap van de One Acre Fund gemeenschap hem in staat heeft gesteld om zijn gezin van voedsel te voorzien.

Hij is van plan om de winst die hij het komend seizoen hoopt te behalen te gebruiken om zijn kinderen naar school te laten gaan.

De David’s Group zal een financiering ontvangen die hen in staat stelt om op 8,75 hectare maïs te gaan verbouwen. Sommige leden van de groep zullen met deze lening verlichting door middel van solar energie kunnen aanschaffen.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.

Meer weten over het One Acre Fund? Via deze link komt u op de websiteDe Tuzamuranemirambi Group* in Rwanda


De lening die de Tuzamuranemirambi Group helpt het bedrijf uit te breiden door de aanschaf van meer bonen, rijst en bananen voor de verkoop.

Saverine is getrouwde moeder van 41. Ze heeft twee kinderen 2 en 16 jaar oud. Ze is leidster van de Tuzamuranemirambi Group. De groep bestaat uit 11 mannen en vrouwen. Ze heeft een lening aangevraagd om haar bedrijfsactiviteiten uit te kunnen breiden. Daarmee hoopt ze haar kinderen en familieleden te ondersteunen.

Op de foto steekt ze haar hand op en draagt ze een groene rok.

Saverine verkoopt bonen, rijst, en bananen op de markt, en ze werkt hard om haar gezin te ondersteunen, en hen een beter leven te verschaffen. Elke morgen opent ze haar verkoopstand om 6 uur, en werkt onvermoeibaar door tot ze haar hele dagelijkse voorraad heeft verkocht.

Ze vraagt een lening aan Kiva, via Vision Finance Company, om daarmee grotere hoeveelheden en verschillende soorten voedsel te kunnen verkopen. Met de te behalen winst zal ze in staat zijn om een ziektekostenverzekering af te sluiten voor haar gezin, en kan ze het schoolgeld van haar kinderen betalen.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.
  

De Djipo Group* in Burkina Faso


 
De lening die Djipo Group helpt om acht zakken kunstmest te kopen, drie dozen kool-zaden, een doos onkruidbestrijdingsmiddel, en een doos insecticide.

Emile Gomdaogo is vertegenwoordiger van de Djipo Group. Hij is getrouwd en vader van zeven kinderen, die in leeftijd variëren tussen 10 maanden en 21 jaar. Vijf van zijn kinderen gaan naar school. In totaal acht mensen zijn van hem afhankelijk.

Emile Gomdaogo werkt sinds 12 jaar in de tuinbouw en hij houdt zich bezig met veeteelt. Hij koopt zijn benodigdheden op markten in de buurt.

Met het geld dat hij verdient zou hij graag acht zakken acht zakken kunstmest willen kopen, drie dozen kool-zaden, een doos onkruidbestrijdingsmiddel, en een doos insecticide

Hij zal met de winsten die hij met zijn lening hoopt te realiseren zijn bedrijf versterken. Hij wil graag een tuinbouwwinkel openen. En hij zou graag een stuk land willen kopen om op te verbouwen.

Meer weten? Via deze link komt u bij het project.


* Dit zijn groepsprojecten
In een groepsproject krijgt ieder lid van de groep een individuele lening, maar maakt onderdeel uit van een groep individuen. De groep is er om ondersteuning te bieden aan de leden en zorgt voor een systeem van sociale controle bij het terugbetalen van de leningen. Groepen kunnen wel of niet formeel gebonden zijn door een groepsgarantie. Indien er sprake is van een groepsgarantie, zijn de leden van de groep gezamenlijk verantwoordelijk voor de terugbetalingen van hun mede groepsleden indien deze te laat of niet terugbetalen. Veldpartners beschrijven vaak specifiek één lener uit de groep. De beschrijving van het project, de sector en andere kenmerken van het profiel van het groepsproject worden ontleend aan die ene specifieke lener. De overige leden van de groep zijn niet verplicht hun lening voor hetzelfde doel te gebruiken.


Met een lening lossen we het medische probleem niet op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.


De ondernemende leners waarmee u nu kennis heeft gemaakt, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze ook beter in staat zijn om medische zorg te zoeken en te vinden. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de locale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

Over Wakibi


Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.
Kiva maakt onder andere gebruik van zogenaamde ‘fellows’; vrijwilligers die hun inzichten, ervaringen, foto's en verhalen uit de praktijk met ons delen. Via deze verhalen en beelden wordt duidelijk wat er speelt in verschillende gemeenschappen. Op onze website brengen we telkens een land, gebied, sector of een specifieke doelgroep onder de aandacht. Lees voor meer informatie onze eerder gepubliceerde artikelen.


Overige bronnen (niet vermeld in tekst): Xinhua & Newsghana


Redactie Wakibi 2016 - Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl

Eerdere artikelen uit de serie ziektes in ontwikkelingslanden:
Malaria in ontwikkelingslanden (2016)
Ebola in ontwikkelingslanden (2016)
Ebola-uitbraak dupeert lokale partners en leners in Sierra Leone (2014)
Hiv en aids in ontwikkelingslanden (2016)
Tuberculose in ontwikkelingslanden (2016)