Innovatie: Grameen's AppLab helpt boeren via smartphones

Door Redactie Wakibi op 26-11-2012

Impact van microkrediet

AppLab is een initiatief van de Grameen Foundation en zet zich al 10 jaar in om mobiele telefoons te gebruiken voor betere kansen voor de allerarmsten.  

Grameen Foundation heeft een grote naam op het gebied armoedebestrijding. Minder bekend is dat Grameen Foundation via het AppLab initiatief al ruim tien jaar op succesvolle wijze onderzoekt op welke manier mobiele telefoons ingezet kunnen worden voor het verbeteren van levensomstandigheden van de allerarmsten.

Arme mensen hebben geen toegang tot informatie over onderwerpen als gezondheid, financieën, landbouw en banen. Hierdoor ontstaat zogenaamde “informatiearmoede”, waardoor het haast onmogelijk is te ontsnappen aan armoede. Grameen Foundation ontleent veel van haar succes aan haar directe samenwerking met de armen en hun unieke 'menselijke netwerken'. Door de opkomst van mobiele telefoons is het mogelijk om via deze netwerken informatie te verzamelen en te delen.


AppLab
In Uganda is AppLab het Gemeenschaps Kennis Werker (GKW) initiatief gestart. Dit is een programma waarbij een netwerk is opgericht van "boerenvertegenwoordigers" die elk zijn voorgedragen door hun eigen gemeenschap en benoemd zijn tot Gemeenschaps Kennis Werker (GKW). 

Elke GKW is uitgerust met een smartphone waarmee ze toegang verkrijgen tot agrarische informatie. Deze informatie kunnen ze delen met hun buren, veelal kleine boeren die leven van minder dan 2 euro per dag. Denk hierbij aan informatie als het weer, tips voor het bestrijden van ziekten bij gewassen, instructie over nieuwe landbouwmethoden en actuele marktprijzen. Het resultaat is een betere oogstopbrengst en een hoger inkomen voor de boeren.

GKW's hebben tevens als taak om bij hun buren informatie te verzamelen over hun werk en leefsituatie. Deze gegevens worden gebruikt door de locale hulpinstanties, non-profit instellingen en overheid om de sociale en financiële diensten in de regio te verbeteren. GKW's ontvangen hiervoor een kleine vergoeding, waarmee ze hun inkomsten kunnen aanvullen.

Toegang tot informatie maakt een groot verschil. Informatie gaat snel rond en zet aan tot verandering.
Op basis van de juiste informatie kunnen boeren kiezen voor het verbouwen van producten met een hogere opbrengst of voor biologische landbouw. Ze leren hoe ze het beste hun oogst kunnen verkopen, ze kunnen zich voorbereiden op mindere tijden – de lijst van voordelen is haast onuitputtelijk.

Grameen Foundation AppLab werkt samen met een aantal landbouworganisaties om de meest bruikbare informatie te selecteren. Deze informatie maken ze toegankelijk via mobiele telefoons met gebruik van menu-gestuurde software, eenvoudig taalgebruik en duidelijke illustraties. Daarnaast werkt ze ook samen met organisaties die zich richten op armoedebestrijding, om zo de juiste vraaglijsten te ontwikkelen die tot de kern gaan van wat de boeren willen en nodig hebben.


Een praktijkvoorbeeld: Rebecca


Rebecca is een van de eerste leners van het Grameen AppLab programma in Uganda. Rebecca is 30 jaar, ze is getrouwd en moeder van 4 kinderen. Het gezin verdient haar inkomsten met kleinschalige landbouw en het fokken van geiten, kippen en varkens. Via haar werk als Gemeenschaps Kenniswerker kan Rebecca deze inkomsten verdubbelen – en wordt ze een rolmodel voor de meisjes in haar omgeving.

Wat is de rol van Wakibi hierin?
De rol van Wakibi is tweeledig. De Wakibi leningen worden gebruikt om de opstartkosten van de GKW te bekostigen. Zij ontvangen hun lening in de vorm van een ondernemingspakket bestaande uit smartphone, een oplader op zonne-energie en een weegschaal die ze gebruiken voor het beoordelen van oogstopbrengsten. In combinatie met de training van Grameen Foundation, zijn dit alle gereedschappen die een GKW nodig heeft om aan de slag te gaan.
Daarnaast kunnen we via de Wakibi leningen de Grameen Foundation helpen het AppLab programma uit te breiden door meer GKW's te recruiteren. Hierdoor worden meer boeren bereikt en is in de toekomst uitbreiding mogelijk naar andere mobiele diensten zoals mobiel bankieren.

Als jij een investering met hoge impact voor een ondernemer en zijn omgeving zoekt, dan is het GKW programma zeker een aanrader. Via deze leningen kun je tot belangrijke veranderingen bijdragen.

Het AppLab programma is een samenwerking tussen Grameen Foundation, Google en telecommunicatie bedrijf MTN Uganda. Hier kun je meer lezen over deze samenwerking. Kijk hier naar alle Grameen Foundation AppLab leningen. Als er geen openstaande aanvragen zijn: binnenkort komen er zeker meer! Heb je vragen over Grameen Foundation of het AppLab programma? Mail dan naar support@wakibi.nl