Earth Day: nu en in de toekomst stilstaan bij voedselzekerheid en honger

Door Danielle van Roomen op 24-4-2023

Impact van microkrediet

De klimaatverandering beïnvloedt de landbouw wereldwijd. Dit heeft een grote impact op mensen die afhankelijk zijn van lokale voedselproductie, zowel voor hun levensonderhoud als voor hun voedingsbehoeften.

Toekomstbestendige landbouw

In een groot deel van de wereld zijn voedselzekerheid en honger grotendeels ecologische kwesties. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om een einde te maken aan honger in de wereld is een internationale aanpak nodig op het gebied van duurzame voedselproductie. En het vraagt om een grootschalige inzet van toekomstbestendige landbouw door boeren en voedselproducenten in ontwikkelingslanden.

Als gevolg van klimaatverandering is de verwachting dat het verlies aan oogstopbrengst in 2030 wereldwijd op 5% zal uitkomen en in 2080 op maar liefst 30%. De kans is groot dat dit overal zal leiden tot hogere landbouwprijzen.Mensen die in armoede leven geven sowieso al een groter deel van hun inkomen uit aan eten dan mensen met een hoger inkomen. Prijsstijgingen als gevolg van klimaatverandering zullen leiden tot nog meer extreme armoede in bepaalde regio´s. En meer armoede leidt tot meer voedselonzekerheid, en dus tot meer honger.

Steun aan voedselproducenten in ontwikkelingslanden

Volgens de Verenigde Naties is er een voortdurende en gerichte inspanning nodig om een einde te maken aan honger, voedselonzekerheid en ondervoeding. Dit betekent ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in de landbouw.

Alleen zo kan de productiviteit in de landbouw worden verhoogd. Het is volgens het Department of Economic and Social Affairs van de VN met name belangrijk om meer te investeren in Azië en Afrika, zo staat beschreven in hun Sustainable Development Goals (SDG’s).

Verspreid over de wereld zijn talloze Field Partners van Kiva (partner van Wakibi) actief in het ondersteunen van voedselproducenten. CrediCampo in El Salvador gebruikt de Kiva financiering bijvoorbeeld voor leningen op het gebied van zelfvoorzienende landbouw. En het One Acre Fund in Kenia verstrekt leningen in natura, waardoor boeren kleinere hoeveelheden kunnen bestellen en voor lagere prijzen in kunnen kopen. Ze hoeven de leningen pas na de oogst terug te betalen.

Babban Gona in Nigeria biedt trainingen en mogelijkheden voor transport en opslag. Daarnaast leggen ze contacten tussen boeren en afnemers om het inkomen van de boeren te verhogen.

Honger uitbannen en voedselzekerheid garanderen

Een andere partner van Wakibi, M7-MFI in Vietnam, biedt vrouwen en etnische minderheden die in armoede leven leningen voor diverse doeleinden. Ze financieren kleine bedrijfjes en helpen bij scholing en gezondheidszorg. Ook zijn ze betrokken bij de bescherming van het milieu en bieden ze vrouwen toegang tot specifieke benodigdheden. De helft van de leningen in het portfolio van de organisatie gaat naar de landbouwsector. Het zijn juist deze investeringen die de doelen van de VN, honger uitbannen en voedselzekerheid garanderen, het meest ondersteunen.

Stel je eens een toekomst voor zonder honger

Dat iedereen overal genoeg te eten heeft. Dat iedereen gaat slapen zonder zich zorgen te maken over hun volgende maaltijd. Het lijkt misschien onbereikbaar en er moet nog heel veel gebeuren, maar er worden wel echt grote stappen gezet.

In 2000 was 15% van de wereldbevolking ondervoed. Dat betekent dat wereldwijd zo´n 930 miljoen mensen geen toegang hadden tot voldoende voedsel. Ondervoeding leidt tot groeiachterstand en een slechte gezondheid. In 2016 was dit aantal gedaald tot ongeveer 793 miljoen mensen, een vermindering van zo´n 4%.

Volgens schattingen waren van deze 793 miljoen mensen zo´n 155 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Deze kinderen zijn als gevolg van chronische ondervoeding te klein voor hun leeftijd. Hoewel dit aantal nog steeds duizelingwekkend hoog is, was het aantal kinderen met een groeiachterstand in 2016 maar liefst 10% lager dan in 2000. Weer een teken van verbetering.Deze trend kan zich voortzetten door het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om de opbrengst van gewassen te verhogen en door boeren verder te ondersteunen. De nadelige gevolgen van niets doen zullen alleen maar toenemen als de aarde verder opwarmt.

Wil jij ook helpen om mensen in de landbouwsector een betere toekomst te geven? Bij Wakibi steun je al vanaf 25 euro een ondernemer in de landbouw.