Zelfredzaamheid van vrouwen in Guatemala een stap dichterbij

Door Redactie Wakibi op 4-10-2013

Impact van microkrediet

Gendergelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen zijn steeds duidelijker de belangrijkste hulpmiddelen om wereldwijd belangrijke stappen te kunnen maken in het terugdringen van armoede. De vrouw speelt zo’n belangrijke rol aangezien zij door initiatief en vindingrijkheid beter dan mannen in staat blijken te zijn om kansen om te zetten in blijvende vooruitgang voor hun gezin en de gemeenschap waarin zij leven. Fundacion Namaste Guatemeya is een lokale partner, welke zich specifiek richt op het ondernemerschap van vrouwen in plattelandsgebieden. Fundacion Namaste is opgericht in 2004 en richtte zich oorspronkelijk op het verstrekken van subsidies voor verschillende projecten, waaronder financieel onderwijs en het verschaffen van kredietproducten, met als doel gemarginaliseerde vrouwen te helpen. Binnen een paar jaar breidde de organisatie zich uit en werd het Namaste Business Development Program (NBDP) gelanceerd.

Gendergelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen zijn steeds duidelijker de belangrijkste hulpmiddelen om wereldwijd belangrijke stappen te kunnen maken in het terugdringen van armoede. De vrouw speelt zo’n belangrijke rol aangezien zij door initiatief en vindingrijkheid beter dan mannen in staat blijken te zijn om kansen om te zetten in blijvende vooruitgang voor hun gezin en de gemeenschap waarin zij leven. Vrouwen blijken beter in staat om hun huishoudelijke financiën zorgvuldiger te beheren, maar zijn tevens ook effectiever in het opstarten, runnen en uitbreiden van een eigen bedrijf. Dit blijkt over de hele wereld het geval te zijn, waaronder in Guatemala.

Over Guatemala
Guatemala is een land waar onderwijs voor meisjes een zeldzaamheid is. Slechts 5% van de meisjes volgt volledig basisonderwijs en als gevolg daarvan belandt het grootste deel van deze meisjes in eenvoudige, onderbetaalde banen, waarin hun rechten veelal sterk geschonden worden. Ondanks de sterke wil ontbreekt het hen vervolgens aan scholing in de basisprincipes van bijvoorbeeld het opzetten en managen van een eigen bedrijf. Zonder de juiste opleiding, waardoor het voor hen bijna onhaalbaar om via formele financiële kanalen in aanmerking te komen voor een lening, maar ook het gebrek aan alternatieve kanalen om aan financiële middelen te komen, blijft de droom van het opzetten van een eigen winkel of andersoortig bedrijfje, het voor de meesten helaas bij een droom.

Fundacion Namaste Guatemeya
De leningen die via de website van Wakibi worden aangeboden, worden voorafgegaan door een keten van betrokken partijen. Een zeer belangrijke schakel daarin wordt gevormd door de lokale partners, die de lokale gemeenschappen en de daarvoor geldende behoeften, zeer goed kennen. Fundacion Namaste Guatemeya is zo’n partner, welke zich specifiek richt op het ondernemerschap van vrouwen in plattelandsgebieden. Het recent kunnen toevoegen van Fundacion Namaste Guatemeya aan de keten, is weer een belangrijke stap richting gendergelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen.

Fundacion Namaste is opgericht in 2004 en richtte zich oorspronkelijk op het verstrekken van subsidies voor verschillende projecten, waaronder financieel onderwijs en het verschaffen van kredietproducten, met als doel gemarginaliseerde vrouwen te helpen. Binnen een paar jaar breidde de organisatie zich uit en werd het Namaste Business Development Program (NBDP) gelanceerd.

Namaste Business Development Program
NBDP combineert individuele begeleiding, financieel onderwijs en aangepaste microkredieten, om aankomende vrouwelijke ondernemers effectief te kunnen helpen een eigen bedrijf op te zetten. Zij worden begeleid om dit op een duurzame manier te doen, met het streven blijvende winstgevendheid te behalen. Het programma duurt een aantal maanden en wordt aangeboden nadat er eerst gesprekken hebben plaatsgevonden over onder andere plannen, motivatie en vastberadenheid.

Tijdens het programma leren de vrouwelijke leners hoe ze hun kasstromen en inkomen kunnen verbeteren en beheersen, hoe het schrijven van een business plan in elkaar steekt, marketingaanpak, het uitwerken van strategieën en hoe hun financiën te optimaliseren. Het sterke van het programma is dat de opleiding aangepast wordt op het individu, met een garantie voor het beste resultaat per persoon.

Hier een film over het werk van Fundacion Namaste:Fundacion Namaste Guatemaya is twee weken geleden aan de keten, waar Wakibi deel van uit maakt, toegevoegd en heeft sindsdien al meer dan 1000 vrouwen kunnen ondersteunen met opleidingen en toegang tot financiële middelen. Dit is een enorme prestatie en een belangrijke stap in het terugdringen van armoede en de positie van vrouwen in het algemeen.

Vanaf deze week is het ook voor alle leden van Wakibi mogelijk om leningen te financieren van door Fundacion Namaste Guatemaya opgeleide aankomende vrouwelijke ondernemers. Ga daarvoor naar leningen via Fundacion Namaste Guatemaya. Voor alle leningen vanuit Guatemala kijk hier. Het kan zijn dat op sommige momenten het aanbod beperkt is. Dit komt door het enthousiasme om via deze partner te kunnen helpen, waardoor leningen snel gefinancierd worden. Kijk dus gewoon af en toe of er weer interessante nieuwe leningen beschikbaar zijn. Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.

Bronnen:
www.Kiva.org
http://namastedirect.org
www.facebook.com/FundacionNamasteGuatemaya