Microkrediet is geen wondermiddel

Door Redactie Wakibi op 7-6-2016

Impact van microkrediet

Microkrediet lijkt zo simpel en voor de hand liggend: armoede bestrijden door leningen te verstrekken aan mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten. Toch is de praktijk weerbarstiger. Microfinanciering is geen wondermiddel voor armoedebestrijding. Het slagen van dit soort projecten valt of staat met de juiste begeleiding, concentratie van activiteiten en samenwerking. Professor in microfinanciering aan de Nyrenrode Business University Dr. Ir. Gert van Dijk, legt uit.

Hypotheek op de toekomst

“Het concept van microfinanciering is een keuze uit twee visies. Bij de eerste, gangbare, investeren bedrijven zoals bijvoorbeeld Shell of mijnbouwers in bodemschatten. Hierdoor wordt veel werkgelegenheid gecreëerd en stroomt veel kapitaal het land in. Dat heeft een risico. Zodra de mijnen leeg zijn, zijn er geen banen meer. De andere gedachte gaat ervan uit dat mensen ondernemend zijn geboren, maar niet over de nodige financiële middelen beschikken. Ze nemen door een microfinancierings lening een ‘hypotheek op de toekomst’ en krijgen de kans hun ondernemerschap te ontwikkelen om vervolgens nog meer ondernemerschap en werkgelegenheid te creëren. Als je in een regio economische ontwikkeling wilt stimuleren, moet je naast geld ook zorgen dat mensen uit de regio met andere (keten)partijen gaan samenwerken en aansluiten bij datgene waar mensen in het gebied al zelf mee bezig zijn.”
 

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Belangrijke voorwaarde voor het slagen van microkrediet is het creëren een centrumfunctie. Een plek waar, naast de core business, tal van activiteiten zijn geconcentreerd zoals bijvoorbeeld scholingsmogelijkheden, financiële dienstverlening en marketing. Een Europees voorbeeld van zo’n centrumfunctie vind je in Sevilla waar de Iberico ham vandaan komt. Evenals de tuinbouwindustrie in het Westland in Nederland. Van Dijk: “Ontwikkelingslanden kunnen veel leren van hoe Nederland en Europa dergelijke centrumgebieden inrichten. Het gaat er om dat het een samenhangend geheel wordt. Voor Nederlandse bedrijven liggen hier kansen. Als zij naast financiële middelen ook hun expertise op het gebied van tuinbouw en waterbeheer inzetten bij microfinancieringsprojecten, is er voor hen, naast een grote maatschappelijke bijdrage, zeker rendement te behalen, zowel financieel als ten aanzien van ontwikkeling in het algemeen.”
 

Bovenstaand interview, gepubliceerd in Het Financieel Dagblad, maakt onderdeel uit van de campagne ‘Een Betere wereld’ waar Wakibi de ruimte heeft gekregen om sociale meerwaarde en haar programma nader toe te lichten.

Meer weten over de sociale meerwaarde keurmerken van de lokale microfinancieringspartners van Kiva en Wakibi? Lees hier meer.