Onderwijs en microkredieten; 1 + 1 = 3

Door Inge Jansen op 23-10-2023

Impact van microkrediet

Met de Nederlandse herfstvakantie net achter de rug is het tijd om de rol van onderwijs in microfinanciering onder de aandacht te brengen. Microfinanciering alleen is geen wondermiddel om armoede uit te roeien.

Om het meest effectief te zijn, moet microfinanciering deel uitmaken van een breder palet van diensten voor sociale en economische ontwikkeling. Het bieden van voorlichting aan leners over onderwerpen variërend van marketing tot gezondheidszorg is een van de belangrijkste manieren waarop instellingen voor microkredieten aan de bredere behoeften van de leners kan voldoen. Daarnaast kun je ook microkredieten verstrekken aan studenten. In dit artikel zoomen wij in op de rol van onderwijs binnen microkredieten.

De oorsprong van microkredieten

De oorsprong van microfinanciering is gebaseerd op de veronderstelling dat kredietbeperkingen het enige obstakel vormen voor de armste groepen mensen. Zij hadden geen toegang tot het reguliere banksysteem om geld te lenen en daarmee een bedrijf te starten. Het heeft enige tijd geduurd voordat men verder keek dan het uitlenen van geld alleen. Verschillende recente onderzoeken hebben aangetoond dat microfinanciering in combinatie met onderwijs meer impact kan hebben dan alleen het verlenen van financiële diensten.

Vrouwen die deelnemen aan een programma waarbij zij zowel een microkrediet als onderwijs aangeboden krijgen, hebben na enige tijd meer inkomen en bezittingen. Ook hebben ze een groter gevoel van persoonlijke empowerment om beslissingen te nemen. En hun kinderen zijn beter gevoed en gezonder dan vrouwen die niet aan het programma deelnamen.

Voorlichting microfinanciering

Foto: Voorlichting over microfinanciering

Kansen en uitdagingen

Het verstrekken van microkredieten in combinatie met onderwijs brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voorlichting aan leners vereist een voortdurende tijdsinvestering – waar de meeste kredietinstellingen een tekort aan hebben. De tijd die aan onderwijs wordt besteed, kan ertoe leiden dat medewerkers van een microfinancieringsinstelling minder tijd hebben om een ​​groter aantal leners te bedienen. Het aantal leners is juist een belangrijke indicator voor hun succes. Ook de kosten spelen mee in de keuze voor het al dan niet aanbieden van onderwijs en voorlichting binnen een programma van microkredieten. Instellingen voor microkredieten zijn voortdurend bezig met het leveren van aanvullende diensten aan hun klanten, terwijl ze redelijke vergoedingen en/of rentetarieven willen rekenen over geld dat zij uitlenen aan de leners. Toch is gebleken dat de combinatie van het aanbieden van microkredieten en onderwijs zorgt voor een sneeuwbaleffect.

Microfinanciering onderbouwd in prestatierapport

Kiva, partner van Wakibi, deelde met trots de publicatie van de 60 Decibels Microfinance Index, 's werelds eerste sociale prestatierapport op het gebied van microfinanciering dat volledig is gebaseerd op gegevens van de mensen die het bedient. Kiva is een van de 21 oprichters die 60 Decibels de opdracht hebben gegeven om te beoordelen hoe microfinanciering individuen beïnvloedt.

Ruim 18.000 leners uit 41 landen namen deel aan interviews voor het onderzoek, uitgevoerd door 60 Decibels, een onafhankelijk impactmetingsbedrijf dat gegevens verzamelt en ze omzet naar bruikbare hulpmiddelen. De Microfinance Index geeft een essentieel beeld van de levens van 25 miljoen mensen die gebruikmaken van financiële diensten via microfinancieringsinstellingen over de hele wereld.

Het volledige 60 Decibels Mirofinance Index rapport 2023 ›

60 Decibels Microfinance Index 2023

Het effect van geschoolde ouders

Het sneeuwbaleffect van beter geschoolde ouders gaat verder. Doordat ouders, zelfs op latere leeftijd, voorlichting en scholing rondom het ondernemerschap volgen, stijgt hun inkomen. Door dit gestegen inkomen hebben zij de kans om hun kinderen langer naar school te sturen zodat deze kinderen ook weer in staat zijn om een mooiere toekomst tegemoet te gaan. Een lener zegt daar zelf over:

“De lening heeft mij geholpen mijn inkomen te verhogen. Hierdoor kon ik mijn kind van een openbare school naar een privéschool sturen, waar ze beter onderwijs kreeg. Ik kan ook wat meer sparen.”

Voor ondernemers en studenten

Kleine ondernemers waren de eerste doelgroep voor het verstrekken van microkredieten. Zij vormen nog steeds een groot deel van de leners, maar er zijn meer doelgroepen. Ook studenten maken gebruik van microkredieten om hun studie te betalen. Het gaat dan vaak om studenten die willen studeren aan een universiteit om hun kansen te vergroten en het ontwikkelingsniveau van hun gemeenschap een flinke boost willen geven. Deze studenten kun je vooruit helpen met een microkrediet zoals bijvoorbeeld het krediet voor Ranin. Ranin is een 20-jarige Jordaanse vrouw. Haar vader, een handelaar, onderhoudt hun familie. Hij helpt haar om haar bachelordiploma af te ronden, maar daarvoor verdient hij niet genoeg. Daarom heeft Ranin een microkrediet gevraagd om zich in te schrijven voor het volgende semester. Ze hoopt op een dag haar bachelordiploma af te ronden en zichzelf en haar familie trots te maken.

Educate yourself

Het belang van onderwijs en voorlichting voor een betere toekomst is immens. Instellingen voor microkredieten onderkennen dit belang en dragen actief bij. Zij geven de armste groepen voorlichting voor het starten van een onderneming en alles wat daarbij komt kijken. Hierdoor zijn mensen in staat om zichzelf en hun gezinnen te empoweren en ontstaat een sneeuwbaleffect, kinderen gaan (langer) naar school en, wellicht met een microkrediet, een studie volgen.

Help je mee?
Vanaf 25 euro kun je al een lening verstrekken. Wil je een jongere helpen om een studie te betalen? Kies dan voor de sector ‘onderwijs’ op www.wakibi.nl/projecten.